Микитюк О. Ю.

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ И БИОЛОГИИ


Об авторе:

Микитюк О. Ю.

Рубрика:

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

У даній статті розглянуто фізичні принципи методу проточної цитометрії та показано можливості даного методу для медичної і біологічної науки. Метод є ефективним при вирішенні важливих завдань медицини, біології клітини та клітинної інженерії. Дано перелік зразків, що досліджуються методом проточної цитометрії у медицині. Показано переваги даного методу. Розглянуто основні області застосування методу у медико-біологічній практиці.

Ключевые слова:

проточна цитометрія, медицина, біологія

Список цитируемой литературы:

 1. Використання методу протокової цитометрії для визначення вмісту Ca2+ в мітохондріях та впливу на нього антагоністів кальмодуліну / Л. Г. Бабіч, С. Г. Шликов, Н. В. Наумова [та ін.] // Укр. біохім. журн. - 2008. - Т. 80, № 4. - С. 51-58.
 2. Взаємодія наночастинок магнетиту, покритих полімерами, з нервовими терміналями головного мозку та тромбоцитами крові / Т. О. Борисова, Н. О. Дудченко, О. Б. Брик [та ін.] // Біотехнологія. - 2011. - Т. 4, № 5. - С. 45-56.
 3. Єльнікова Т. О. Автоматизована система для вимірювання геометричних параметрів фітопланктону / Т. О. Єльнікова // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. - 2009. - № 1 (48). - С. 160-164.
 4. Залесский В. Н. Молекулярная диагностика: лазерная сканирующая и проточная цитометрия в исследовании апоптоза / В. Н. Залесский // Український медичний часопис. Актуальні питання медичної практики. - 2010. - № 4 (78). -С. 27-31.
 5. Іваненко М. О. Лазерна проточна цитометрія в оцінці фагоцитарного процесу / М. О. Іваненко, І. С. Громакова // Укр. радіол. журнал. - 2011. - Т. 19, № 3. - С. 364.
 6. Лисенко С. А. Проточна ДНК-цитометрія в оцінці перенеопластичного ревматологічного синдрому у хворих на рак легені / С. А. Лисенко // Укр. науково-медичний молодіжний журнал. - 2013. - № 4. - С. 32-36.
 7. Метод та прилад контролю стану полідисперсних водних середовищ за спектрополяриметричними зображеннями частинок / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, О. Є. Кватернюк [та ін.] // Вісник ЖДТУ, Технічні науки. - 2010. - № 31 (52). - С. 119-125.
 8. Хайдуков С. В. Проточная цитометрия как современный метод анализа в биологии и медицине / С. В. Хайдуков, А. В. Зурочка // Медицинская иммунология. - 2007. - Т. 9, № 4-5. - С. 373-378.
 9. Davey H. M. Flow cytometry and cell sorting of heterogeneous microbial populations: the importance of single-cell analyses / H. M. Davey, D. B. Kell // Microbiological Reviews. - 1996. - Vol. 60, № 4. - P 641-696.
 10. Shapiro H. M. Practical Flow Cytometry, second edition / H. M. Shapiro. - New York : Alan R. Liss, Inc, 1988. - 353 p.
 11. Du Plessis L. Flow cytometric analysis of the oxidative status in human peripheral blood mononuclear cells of workers exposed to welding fumes / Du L. Plessis, P Laubscher, J. Jooste [et al.] // J. Occup. Environ. Hyg. - 2010. - Vol. 7, № 6. - P 367-374.
 12. Zackrisson В. Cell kinetic changes in human squamous cell carcinomas during radiotherapy studied using the in vivo administration of two halogenated pyrimidines / В. Zackrisson, P Flygare, H. Gustafsson [et al.] // Eur. J. Cancer. - 2002. -Vol. 38 (8). P. 1100-1106.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (118), 2015 год, 214-217 страницы, код УДК 535. 36/. 37:57. 085. 2:61