Потяк О. Ю.

ГИСТО-УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ МЫШЦЫ КРЫС В НОРМЕ


Об авторе:

Потяк О. Ю.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Встановлено, що більшість м’язових волокон жувального м’язу відноситься до окисно-гліколі-тичного фенотипу. Співвідношення цих м’язових волокон до оксидативних м’язових волокон становить 3:1. При цьому характерну особливість мають нервово-м’язові закінчення з типовою структурою, що дозволяє віднести m. masseter до групи м’язів, що швидко скорочуються і стійких до стомлення. Показано, що кожен фенотип м’язових волокон має власні ультраструктурні особливості, які обумовлюють розподіл внутріш-ньоволоконних органел, а також складових компонентів нервово-м’язових закінчень. Структурні особливості стінки гемокапілярів в ділянці НМЗ у FOG-МВ свідчать про існування вираженого гемато-неврального бар’єру. У FG-МВ структури гемато-неврального бар’єру в ділянці їх НМЗ недосконалі і така функціональна недостатність компенсується дистанціюванням джерел кровопостачання, що забезпечує достатню морфологічну ізоляцію аксом’язових синапсів. У SO-МВ мембранні структури гемато-неврального бар’єру структуризуються внаслідок підсилення міжендотеліальних контактів зонами облітерації.

Ключевые слова:

жувальний м’яз, м’язові волокна, нервово-м’язові закінчення, кровоносні судини, щур

Список цитируемой литературы:

  1. Богоявленский В. Ф. Клинические аспекты изучения микроциркуляции: итоги и перспективы / В. Ф. Богоявленский, О. В. Богоявленская // Казанский медицинский журнал. - 2011. - Т. 92, № 2. - С. 145-151.
  2. Закон України «Про захист тварин від жорстокого відношення», № 1759-VI від 15. 12. 2009 р.
  3. Левицький В. А. Вікові особливості нервово-м’язових співвідношень в нормі і при гіпокінезії / В. А. Левицький, С. Л. Попель, Б. М. Мицкан // Вісник проблем біології і медицини - 2012. - Т. 1 (92), № 2. - С. 18-23.
  4. Михайлов И. В. Возможности исследования состояния периферического нервно-мышечного аппарата человека в клинике и эксперименте / И. В. Михайлов, П. В. Ткаченко // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований - 2009. - № 5. - С. 25-28.
  5. Мицкан Б. М. Нервово-м’язовий апарат і гіпокінезія / Б. М. Мицкан, С. Л. Попель // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. праць Міжнародного університету «РЕГІ» ім. Степана Дем’янчука. - Рівне «Прайт хауз», 2001. - Вип. 2. - С. 148-151.
  6. Одинцова И. А. Дифференцировка мышечных волокон в ходе формирования нервно-мышечных взаимоотношений / И. А. Одинцова, Д. Р Слуцкая, М. Н. Чепурненко // Морфология. - 2008. - Т. 133, № 2. - С. 98-99.
  7. Development of muscle fibres in rat m. tibialis major / M. Gajda, J. A. Litwin, O. 2адуІакі [et al.] // Anat. Histol. Embryol. -2009. - Vol. 38, № 2. - С. 112-117.
  8. Prodanov D. Morphometric analysis of the fiber populations of the rat sciatic nerve, its spinal roots, and its major branches in m. soleus / D. Prodanov, H. K. Feirabend // Comp. Neurol. - 2007. - № 5. - P 85 - 100.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (118), 2015 год, 260-264 страницы, код УДК 611.984:616. 74