Щерба В. В., Корда М. М.

ФАГОЦИТАРНАЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ У КРЫС С ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГИПЕР- И ГИПОТИРЕОЗА


Об авторе:

Щерба В. В., Корда М. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Целью нашего исследования было исследовать фагоцитарную и метаболическую активность нейтрофилов крови у крыс с пародонтитом без сопутствующей патологии и на фоне гипер- и гипотиреоза. Исследование проведено на 48 беспородных половозрелых белых крысах-самцах, которые были разделены на следующие группы: I – контрольные животные; II – животные с моделью пародонтита; III – крысы с пародонтитом на фоне гипертиреоза; IV – крысы с пародонтитом на фоне гипотиреоза. Определяли кислородзависимую бактерицидную активность нейтрофилов крови и показатели фагоцитоза. Установлено повышение фагоцитарной активности нейтрофилов крови и уменьшение их поглощающей способности у животных с смоделированным пародонтитом относительно контрольной группы на 25,3% (p<0,001) и 1,4 раза (p<0,001) соответственно. Количество диформазан-положительных клеток в спонтанном НСТ-тесте у животных с смоделированным пародонтитом достоверно увеличилась на 32,8%, а в активированном – на 40,1% относительно контрольной группы. При подсчете коэффициента метаболической активации установлено его достоверный рост на 41,0%. У крыс с пародонтитом на фоне гипотиреоза количество диформазан-положительных клеток в активированном НСТ-тесте относительно контроля достоверно не изменилось, однако было на 24,9% ниже относительно животных с смоделированным пародонтитом без сопутствующей патологии и на 31,7% ниже по сравнению с крысами с пародонтитом на фоне гипертиреоза. При этом показатель резерва оказался на 14,9% достоверно ниже относительно контроля, на 20,8% меньше относительно животных с смоделированным пародонтитом без сопутствующей патологии и достоверно не изменился по сравнению с крысами с пародонтитом на фоне гипертиреоза. Коэффициент метаболической активации у крыс с пародонтитом на фоне гипотиреоза был на 25,6% (p<0,001) меньше относительно животных с смоделированным пародонтитом без сопутствующей патологии и на 32,2% (p<0,001) меньше по сравнению с крысами с пародонтитом на фоне гипертиреоза.

Ключевые слова:

пародонтит, гипертиреоз, гипотиреоз, нейтрофилы

Список цитируемой литературы:

 • Nikolaeva AV, Makarenko OA. Izuchenie stepeni destruktivnikh izmenenii v tkaniakh parodonta pri modelirovanii parodontita u belykh kryssamok razlichnykh vozrastnykh periodov. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2016;15(58):74-8. [in Russian].
 • Maianskaia NN, Rymar SS, Maianskaia SD. Osobennosti techeniia vospalitelnogo protcessa u krys s eksperimentalnym gipo- i gipertireozom. Kazanskii meditcinskii zhurnal. 2013;94(5):71-4. [in Russian].
 • Bukharova MA, Korobeinikova TS. Rol fagotcitov v patogeneze parodontita. Materialy XV mezhdunarodnoi studencheskoi nauchnoprakticheskoi konferentcii. Cheboksary: TSNS «Interaktiv plyus»; 2017. s. 39-42. [in Russian].
 • Moyseeva EH. Metabolicheskiy gomeostaz i imunnaya reaktivnost organizma v dinamike vospaleniya v tkanyakh parodonta (eksperimental’noye issledovaniye) [avtoreferat]. Moskva: 2008. 45 s. [in Russian].
 • Ratushnenko VO. Funktsionalna rol tiol-dysulfidnoi systemy pry eksperymentalnomu hipo- i hipertyreozi. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2010;2(118):17-20. [in Ukrainian].
 • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes: Council of Europe. Strasbourg: 1986; 123. 52 p.
 • Neyko YeM, Herych PR, Ostrovskyi MM, Tomashchuk LM. Kysenzalezhni funktsii fahotsytiv u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny. 2010;1:100-4. [in Ukrainian].
 • Gordienko GI, Borodina TM, Dudina TA, Samsygina GA. Issledovanie poglotitelnoi i metabolicheskoi aktivnosti neitrofilov perifericheskoi krovi u detei rannego vozrasta. Pediatriia. 2003;5:1-11. [in Russian].
 • Gromov SA, Lipatova LV. Diagnostika kliniko-neiroimmunologicheskikh narushenii u bolnykh epilepsiei s sindromom entcefalopatii, ikh immunokorrektciia i lechenie: metodicheskie rekomendatcii. Sankt-Peterburg: 2010. 27 s. [in Russian].
 • Mokrenko EV, Shabanov PD. Lechenie vospalitelno-degenerativnykh porazhenii miagkikh tkanei parodonta s ispolzovaniem immunomoduliatorov. Rossiiskii mediko-biologicheskii vestnik imeni akademika I.P. Pavlova. 2015;4:21-9. [in Russian].
 • Akhkamova TM, Bulgakova AI, Medvedev YuA, Valeev IV. Sostoianie mestnogo immuniteta rotovoi polosti v usloviiakh kompleksnoi terapii khronicheskogo generalizovannogo parodontita. Bashkirskii meditcinskii vestnik. 2007;2:83-6. [in Russian].
 • Vokhmintceva LV, Rymar SS. Kislorodzavisimaia biotcidnost neitrofilov u krys s vospaleniem v parodonte, protekaiushchim na fone gipotireoza. Vestnik VolGMU. 2009;3(31):63-6. [in Russian].
 • Saveleva NN. Fagotcitarnaia aktivnost neitrofilov krovi u patcientov s khronicheskim generalizovannym parodontitom I-II stepeni tiazhesti na fone parazitozov. Vestnik VGMU. 2016;15(4):80-7. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (143), 2018 год, 373-378 страницы, код УДК 616.314.17-008.1-06:616.441-008.61/64-06:616.155.34]-092.9

DOI: