Процак Т. В., Забродская О. С., Хованец К. Р.

ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОГЕНЕЗА СЕРДЦА И ЕГО СТРУКТУР


Об авторе:

Процак Т. В., Забродская О. С., Хованец К. Р.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье представлено краткое описание закономерностей гисто- и органогенеза сердечно-сосудистой системы (ССС), в частности изложена полная информация о эмбриогенезе сердца в период внутриутробного развития. Представленная тема является крайне актуальной не только в области неонатологии и кардиологии, но и для специалистов других профилей, так как деятельность ССС положена в основе поддержки функциональности всего живого организма. Именно поэтому на ранних этапах подготовки врача, уже при изучении анатомии, необходимо осознать тесную связь между различными частями организма и весомую роль ССС. Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть детальное описание этапов становления сердца.

Ключевые слова:

сердечно-сосудистая система, сердце, эмбриогенез, желудочек, перегородка, предсердия

Список цитируемой литературы:

 1. Sapin MR, Bilich GL. Anatomiya cheloveka: uchebnik dlya studentov meditsinskikh vuzov. 2008. 512 s. [in Russiаn].
 2. Prives MG, Lysenkov NK, Bushkovich VI. Anatomiya cheloveka: uchebnik. SPB; 2008. 670 s. [in Russiаn].
 3. Sapin MR. Anatomiya cheloveka. Meditsina. 2002;2:520. [in Russiаn].
 4. Sapin MR, Bryksina ZG. Anatomiya i fiziologiya detey i podrostkov. 2009. 432 s. [in Russiаn].
 5. Kozlov VA, Dovgal’ GV, Shatornaya VF. Anatomiya sosochkovykh myshts t sukhozhil’nykh nitey u plodov. Mat. IV Mezhdunar. kongr. intngrativnoy antropologii. 2002. s. 171-2. [in Russiаn].
 6. Gataumyan NG, Plechev VL, Il’teryakov TK. Nash opyt khirurgicheskogo lecheniya defektov mezhpredserdnoy peregorodki. Byull. NTSSSKH im. AN Bakulova RFMN. 2001;2(6):17. [in Russiаn].
 7. Lobko PN, Rombal’skaya AR. Mikroskopicheskaya anatomiya myasistykh trabekul, sosochkovykh myshts i sukhozhil’nykh khord zheludochkov serdtsa cheloveka. Klíníchna anatomíya ta operativna khírurgíya. 2010;9(1):60-3. [in Russiаn].
 8. Rombal’skaya AR. Formirovaniye i stroyeniye vnutrizheludochkovykh obrazovaniy serdtsa vo vnutriutrobnom periode razvitiya. Morfologiya. 2010;137(1):21-7. [in Russiаn].
 9. Zadnipryanyy IV, Tret’yakova OS. Strukturnaya perestroyka miokarda pri perinatal’noy gipoksii v usloviyakh eksperimenta. Krymskiy zhurnal eksperimental’noy i klinicheskoy meditsiny. 2011;1(1):40-5. [in Russiаn].
 10. Von Gise A. Endocardial and epicardial epithelial to mesenchymal transitions in heart development and disease. Circ.Res. 2012;110:1628-45.
 11. Ch-I. Lin, Ch-Yu Lin, Ch-Hao Chen. Partitions the heart: mechanisms of cardiac septation and valve development. Development 139. 2012;18:3277-99.
 12. Harris Jan S, Black BL. Development of the endocardium. Pediatr.Cardiol. 2010;31:391-9.
 13. Kozlov VO, Shatorna VF, Mashtalir MA. Normalʹnyy kardiohenez ta vplyv deyakykh teratohennykh faktoriv na rozvytok sertsya. Morfolohiya. 2007;1(1):7-15. [in Ukrainian].
 14. Kozlov VO, Mashtalir MA, Dovhalʹ HV. Rozvytok sertsya. Zb. stat. mizhnar. konfer. «Sammit normalʹnykh anatomiv Ukrayiny ta Rosiyi». 2003. s. 58-61. [in Ukrainian].
 15. Horyelova NI, Silkina YuV. Histohenetychni protsesy v rannʹomu kardiohenezi lyudyny. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2007;4:78-84. [in Ukrainian].
 16. Savenkova OO, Kozlov SV, Indzhykuyan AL. Osoblyvosti budovy vnutrishnʹoho relʹyefu sertsya lyudyny v prenatalʹnomu ontohenezi. Morfolohiya. 2008;2(4):44-6. [in Ukrainian].
 17. Popadynetsʹ OH, Sahan OV, Dubyna NM. Klapany sertsya lyudyny: rozvytok, makro- ta mikroskopichna budova, osoblyvosti krovopostachannya. Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk. 2014;4(72):212-6. [in Ukrainian].
 18. Ayvazyan NA, Vasylʹyeva VA, Kirʹyanulov HS. Budova sukhozhylkovykh strun peredserdno-shlunochkovykh klapaniv zvychayno sformovanykh serdetsʹ ditey i pry tetradi Fallo. Halytsʹkyy likarsʹkyy visnyk. 2010;7(2):8-10. [in Ukrainian].
 19. Savenkova OO, Kosharnyy VV, Shatorna VF. Vplyv teratohennykh chynnykiv na bazovi histohenetychni protsesy embrionalʹnoho sertsya. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2010;3:249-52. [in Ukrainian].
 20. Zozulya OS. Osoblyvosti rozvytku stulok peredserdno-shlunochkovykh klapaniv. Morfolohiya. 2007;1(2):54-8. [in Ukrainian].
 21. Ivanchenko MV, Tverdokhlib IV. Formuvannya mitokhondrialʹnoho aparata skorotlyvykh kardiomiotsytiv v normi ta za umov hipoksychnoho ushkodzhennya kardiohenezu. Morfolohiya. 2013;7(1):5-20. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (145), 2018 год, 38-41 страницы, код УДК 611.12.013

DOI: