Котелевская Н. В., Бойченко О. Н., Зайцев А. В., Николишин А. К.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КАРИЕСОМ ЗУБОВ И ПАРОДОНТИТОМ У ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ


Об авторе:

Котелевская Н. В., Бойченко О. Н., Зайцев А. В., Николишин А. К.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье представлены результаты работы сотрудников кафедры терапевтической стомато-логии ВДНЗУ «УМСА» совместно с данными работ других коллег по исследованию показателей кариеса и состояния тканей пародонта.Установлено, что антагонизм Дюбуа у современных людей перестал наблюдаться в различных гео-климатоэтнических зонах, при воздействии различных экологических факторов, при всевозможных со-стояниях изменения психики и соматики человека. На современном уровне медицины характер взаимосвязи между пародонтитом, кариозным процес-сом и системным воспалением считается двусторонним. Это необходимо учитывать при прогнозирова-нии течения заболевания, профилактики и лечения указанных патологий.

Ключевые слова:

кариес, пародонтит, антагонизм Дюбуа

Список цитируемой литературы:

1. Boyko A.I. Zabolevaniya vnutrennikh organov i rotochelyustnoy oblasti kak proyavleniya konstitutsional’nykh osobennostey –
[Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.bsmu.edu.ua/files/HIST/2012/page%20216.pdf.
2. Borisenko A.V. Rotovoy sepsis (stomatogennyy ochag infektsii, khroniosepsis) / A.V. Borisenko // Zhurnal praktichnogo lнkarya.
– 2001. – № 1. – S. 8-11.
3. Bublнy T.D. Vpliv yekzogennikh chinnikнv na stomatologнchnu zakhvoryuvanнst’ cholovнkнv / T.D. Bublнy, L.Н. Dubovaya,
R.Н. Khudan // Ukraн̈ns’kiy stomatologнchniy al’manakh. – 2011. – № 4.– S. 3-5.
4. Grudyanov A.I. Etiologiya i patogenez vospalitel’nykh zabolevaniy parodonta / A.I. Grudyanov, Ye.V. Fomenko. – M.:
OOO «Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo», 2010. – 96 s.
5. Zaytsev A.V. Kariyes – biologicheskiy fenomen / A.V. Zaytsev, A.V. Vatsenko // Aktual’nнproblemi suchasnoн̈meditsini. Vнsnik
Ukraн̈ns’koн̈medichnoн̈stomatologнchnoн̈akademнн̈. – 2008. – T. 8, vip. 4, ch. 1. – S. 185-187.
6. Нlenko N.M. Stan porozhnini rota u khvorikh na vpershe dнagnostovaniy tuberkul’oz legen’ / N.M. Нlenko, A.K. Vorodyukhнna,
A.V. Kulнshova [ta нn.] // Svнt meditsini ta bнologнн̈. – 2011. – № 3. – S. 83-85.
7. Kariyes i generalizovannyy parodontit – bolezni tsivilizatsii – [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.st-dent.com.
ua/staty/96-2011-12-07-19-35-21.
8. Kas’kova L.F. Evolyutsionnyye osobennosti razvitiya kariyesa u cheloveka / L.F. Kas’kova, A.V. Zaytsev, A.V. Artem’yev. –
Nauchnoye izdaniye. – K.: Tsentr pamyatnikovedeniya Natsional’noy Akademii Nauk Ukrainy i Ukrainskogo Obshchestva
okhrany pamyatnikov istorii i kul’tury, 2013. – 80 s.
9. Mitchenok O.V. Kнl’kнsnнpokazniki zakhvoryuvanostнna khronнchniy perнodontit u zhitelнv Poltavs’koн̈oblastн/
O.V. Mitchenok, R.V. Kozak // Ukraн̈ns’kiy stomatologнchniy al’manakh. – 2011. – № 2.– S. 51-52.
10. Moskovskiy A.V. Morfofunktsional’naya kharakteristika pul’py zuba i otsenka immunnogo statusa pri kariyese, yego
oslozhneniyakh i zabolevaniyakh parodonta: dis. na soisk. st. d. med. n.: 03.00.25 «Gistologiya, tsitologiya, kletochnaya
biologiya», 14.00.21 «Stomatologiya» / A.V. Moskovskiy. – Cheboksary, 2009. – 251 s.
11. Okushko V.R. K «teoreticheskoy stomatologii» / V.R. Okushko // Novoye v stomatologii. – 2003. – № 4. – S. 4-6.
12. Orekhova L.Yu. Vliyaniye sochetannykh porazheniy oslozhnennogo kariyesa i vospalitel’nykh zabolevaniy parodonta na
sostoyaniye zubochelyustnoy sistemy / L.Yu. Orekhova, T.V. Kudryavtseva, V.A. Osipova [i dr.] // Parodontologiya. – 2004. – №
2 (31). – S. 8-14.
13. Petrushanko T.O. Zv’yazok stomatologнchnogo statusu VНL-нnfнkovanikh patsнкntнv нz н̈kh psikhologнchnimi kharakteristikami
ta bнofнzichnimi parametrami rotovoн̈rнdini / T.O. Petrushanko, N.V. Нlenko // Vнsnik stomatologнн̈. – 2012. – № 6 (79). –
S. 61-63.
14. Petrushanko T.O. Osoblivostнpervinnoн̈profнlaktiki stomatologнchnikh khvorob vagнtnikh / T.O. Petrushanko, L.Y. Ostrovs’ka
// Ukraн̈ns’kiy stomatologнchniy al’manakh. – 2010. – № 3. – S. 32-35.
15. Petrushanko T.O. Rol’ psikhosomatichnogo stanu u formuvannнzakhvoryuvan’ parodonta v osнb molodogo vнku /
T.O. Petrushanko, V.M. Petrushanko // Ukraн̈ns’kiy stomatologнchniy al’manakh. – 2001. – № 5.– S. 34-34.
16. Popovich I.Yu. Sistemnoye vospaleniye nizkoy intensivnosti kak prichina i sledstviye vospalitel’no-distroficheskikh bolezney
parodonta / I.Yu. Popovich, M.S. Rasin, T.A. Petrushanko // Vнsnik problem bнologнн̈ нmeditsini. – 2017. – Vip. 4, t. 1 (139). –
S. 65-69.
17. Sivovol S.I. Parodontit kak instrument evolyutsii / S.I. Sivovol // Stomatolog. – 2003. – № 5. – S. 58-60.
18. Slabukhнna V.A. Stomatologнchniy status lнkvнdatorнv naslнdkнv avarнн̈na Chornobil’s’kнy AYES u vнddaleniy perнod / V.A.
Slabukhнna, T.O. Petrushanko // Ukraн̈ns’kiy stomatologнchniy al’manakh. – 2003. – № 2. – S. 18-19.
19. Tarasenko L.M. Stress i parodont / L.M. Tarasenko, T.A. Petrushanko. – Poltava, 1999. – 192 s.
20. Tarek A. Mikrotsirkulyatornyye izmeneniya v okolozubnykh tkanyakh v protsesse ortodonticheskogo lecheniya anomaliy
polozheniya zubov u lits molodogo vozrasta: dis. … kand. med. nauk: 14.00.21 «Stomatologiya» / A. Tarek. – Perm’, 2007. –
119 s.
21. Usmanova I.N. Kompleksnoye lecheniye zabolevaniy parodonta pri ortodonticheskoy korrektsii skuchennogo polozheniya
zubov: dis. … kand. med. nauk: 14.00.21 «Stomatologiya» / I.N. Usmanova. – Ufa, 2005 – 127 s.
22. Benz Cristoph Kompomery – materialy dlya polostey vsekh klassov? / Cristoph Benz // Novoye v stomatologii. – 2000. – №
10. – S. 9-12.
23. Kinane D.F. Clinical, pathological and immunological aspects of periodontal diseases / D.F. Kinane, D.F. Lappin // Acta Odontol.
Scand. – 2001. – Vol. 59, № 3. – P. 154-160.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 58-61 страницы, код УДК [616.314-002+616.314.17]-054(477)

DOI: