Нефьодова О. О., Задесенец И. П., Гальперин А. И.

ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ КАДМИЯ И СВИНЦА НА МОРФОГЕНЕЗ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ


Об авторе:

Нефьодова О. О., Задесенец И. П., Гальперин А. И.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Целью работы явился анализ данных литературных научных данных о влиянии соединений тяжелых металлов (кадмия и свинца) на развитие и морфофункциональное состояние организма. Авторы изучили данные о путях попадания соединений тяжелых металлов в организм, их влияние на системы органов и ход эмбриогенеза, элиминацию и поиск возможных антагонистов действия, что явля-ется актуальной задачей современных морфологических и медицинских исследований. В последние годы почти не проводились экспериментальные работы по поиску новых биоантогонистов соединениям свинца и кадмия. Малоисследованной является отрасль морфологии по определению влияния соединений кадмия и свинца различных концентраций на эмбриогенез и органогенез.

Ключевые слова:

влияние кадмия, ацетат свинца, эмбриогенез, морфогенез, биоантогонизм

Список цитируемой литературы:

1. Andrianova T.G. Morfologicheskiye izmeneniya v organakh krys pri postuplenii v organizm soyedineniy svintsa i kadmiya /
T.G. Andrianova // Pishcha. Ekologiya. Chelovek: materialy 5-y Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. – M.: MGUPB, 2003. –
S. 238-240.
2. Bokova T.I. Ekologicheskiye osnovy innovatsionnogo sovershenstvovaniya pishchevykh produktov: monografiya / T.I. Bokova. –
Novosibirsk: Izd-vo NGAU, 2011. – 284 s.
3. Gnateyko O.Z. Yekogenetichnнaspekti patologнн̈lyudini, sprichinenoн̈vplivom shkнdlivikh faktorнv zovnнshn’ogo seredovishcha
/ O.Z. Gnateyko, N.S. Luk’yanenko // Zdorov’ye rebenka. – 2007. – № 6 (9). – S. 82-87.
4. Donchenko L.V. Bezopasnost’ pishchevoy produktsii – 2-ye izd., pererab. i dop. / L.V. Donchenko, V.D. Nadykta. – M.: DeLi print,
2005. – 539 s.
5. Dudarev A.A. Tyazhelyye metally v krovi zhenshchin korennykh natsional’nostey Kraynego Severa / A.A. Dudarev, V.S. Chupakhin,
G.B. Mizernyuk, G.B. Lebedev // Gigiyena i sanitariya. – 2010. – № 4. – S. 31-34.
6. Yelyutin D.V. Endogennaya intoksikatsiya u zhenshchin s gestozom, perenesshikh operatsiyu kesarevo secheniya / D.V. Yelyutin,
D.V. Sadchikov, N.Yu. Shanina // Akusherstvo i ginekologiya: nauchno-prakticheskiy zhurn. – 2002. – № 1. – S. 20-23.
7. Zerbino D.D. Novaya teoriya etiologii koronarnoy bolezni u patsiyentov molodogo vozrasta / D.D. Zerbino // Ukr. kardнol. zhurn.
Materнali V kongresu kardнologнv Ukraн̈ni 12-14 travnya 1997 r. – 1997. – Dodatok 3. – S. 45.
8. Zerbino D.D. Svinets – etiologicheskiy faktor porazheniya sosudov: osnovnyye dokazatel’stva / D.D. Zerbino, T.M. Solomenchuk,
Yu.O. Pospishil’ // Arkhiv patologii. – 1997. – № 1. – S. 9-12.
9. Kolesnikov V.A. Ekologo-toksikologicheskiye aspekty vozdeystviya soyedineniy svintsa na biologicheskiye ob”yekty /
V.A. Kolesnikov. – Krasnoyarsk, 2002. – 137 s.
10. Kotlyarenko L.T. Ksenobнotiki v otochuyuchomu seredovishchнta н̈kh vpliv na organism / L.T. Kotlyarenko, O.Yu. Ruzhits’ka //
Ukraн̈na naukova: Materнali vos’moн̈Mнzhnarodnoн̈naukovo-praktichnoн̈ нnternet-konferentsнн̈21-23 grudnya 2011 r. – 2011.
– Ch. 6. – S. 24-26.
11. Kotlyarenko L.T. Morfofunktsнonal’nнosoblivostнgemomнkrotsirkulyatornogo rusla porozhn’oн̈kishki doslнdnikh tvarin pri
otruкnnнkadmнyu khloridom / L.T. Kotlyarenko, O.Yu. Ruzhits’ka // Zdobutki klнnнchnoн̈ нyeksperimental’noн̈meditsini. – 2013.
– № 2 (19). – S. 114-116.
12. Kotlyarenko L.T. Strukturno-funktsнonal’nнzmнni v klubovнy kishtsнpri otruкnnнkhloridom kadmнyu / L.T. Kotlyarenko,
O.Yu. Ruzhits’ka // Zbнrnik materнalнv pнdsumkovoн̈naukovo-praktichnoн̈konferentsнн̈«Zdobutki klнnнchnoн̈ta
yeksperimental’noн̈meditsini». – Ternopнl’, 2011. – S. 139-140.
13. Kotlyarenko L.T. Shlyakhi proniknennya kadmнyu v organнzm ta osoblivostнyogo vplivu / L.T. Kotlyarenko, O.Yu. Ruzhits’ka //
Sbornik nauchnykh trudov po materialam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Perspektivnyye innovatsii v
nauke, obrazovanii, proizvodstve i transporte» 21-30 iyunya 2011 goda. – Odessa, 2011. – T. 23. – S. 79-80.
14. Kulikova Yu.V. Kharakter vliyaniya svintsa na aktivnost’ fermentov v elementakh sistemy platsenta-plod / Yu.V. Kulikova,
M.G. Uzbekov, S.N. Shikhov // Materialy VII Rossiyskogo foruma «Mat’ i ditya». – M., 2005. – S. 124-125.
15. Lepesbayeva S.K. Kontrol’ soderzhaniya tyazhelykh metallov v ob”yektakh okruzhayushchey sredy / S.K. Lepesbayeva // Ekologiya
Rossii i sopredel’nykh territoriy: materialy VII Mezhdunar. ekologicheskaya studencheskaya konf. Novosibirsk, 2002. – S. 28-30.
16. Logvinenko I.I. Ekologo-proizvodstvennyye toksikozy / I.I. Logvinenko // Problemy sanogennogo i patogennogo effektov
ekologicheskogo vozdeystviya na vnutrennyuyu sredu organizma: materialy VI Mezhdunar. nauch. simpoziuma VII Chuyskoy
nauch.-prakt. konf. Cholpon-Ata. – 2003. – T. 2. – S. 308-312.
17. Malakhova M.Ya. Endogennaya intoksikatsiya kak otrazheniye kompensatornoy perestroyki obmennykh protsessov v organizme /
M.Ya. Malakhova // Efferentnaya terapiya. – 2000. – T. 6, № 4. – S. 3-14.
18. Matveyeva N.A. Ekologicheski obuslovlennyye izmeneniya v zdorov’ye naseleniya / N.A. Matveyeva // N. Novgorod: Izd-vo
Nizhegorodskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii, 2000. – 116 s.
19. Nef’odova O.O. Viznachennya vplivu atsetatu svintsyu na khнd kardнogenezu shchura v yeksperimentн/ O.O. Nef’odova // Vнsnik
problem bнologнн̈ нmeditsini. – 2014. – Vip. 4, T. 2 (114). – S. 243-246.
20. Nef’odova O.O. Modifнkuyucha dнya tsitratu srнbla na kardнotoksichnнst’ atsetatu svintsyu v yeksperimentн/ O.O. Nef’odova //
Vнsnik problem bнologнн̈ нmeditsini. – 2014. – Vip. 4, T. 4 (116). – S. 252-256.
21. Orlov A.B. Problemy reproduktivnoy funktsii zhenshchin i zdorov’ya novorozhdennykh v usloviyakh antropogennoy nagruzki na
okruzhayushchuyu sredu / A.B. Orlov, L.F. Orlova // Materialy VII Rossiyskogo foruma «Mat’ i ditya». – M., 2005. – S. 190-191.
22. Ruzhits’ka O.Yu. Vpliv kadmнyu na strukturu tonkoн̈kishki yeksperimental’nikh tvarin rнznikh za vнkom / O.Yu. Ruzhits’ka //
Sbornik nauchnykh trudov po materialam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Perspektivnyye innovatsii v
nauke, obrazovanii, proizvodstve i transporte» 21-30 iyunya 2010 goda. – Odessa, 2010. – Tom 15. – S. 43-45.
23. Salomeina N.V. Sravnitel’nyy analiz effektov vozdeystviya sol’yu kadmiya v razlichnyye periody beremennosti / N.V. Salomeina,
Yu.I. Sklyanov, S.V. Mashak, Ye.A. Popp // Meditsina i obrazovaniye v Sibiri. – 2014. – № 2. – S. 37-45.
24. Trakhtenberg Н.M. Kniga pro otruti ta otruкnnya. Narisi toksikologнн̈[per. z ros.] / Н.M. Trakhtenberg. – Ternopнl’, TDMU, 2008.
– 364 s.

25. Shatorna V.F. Poshuk novikh bнoantogonнstнv atsetatu svintsyu v yeksperimentн/ V.F. Shatorna, V.Н. Garets’, V.V. Mayor, Н.Н.
Kolosova, O.O. Savenkova // Aktual’nнproblemi suchasnoн̈meditsini: VНSNIK Ukraн̈ns’koн̈medichnoн̈stomatologнchnoн̈
akademнн̈. – 2013. – № 4 (44), Tom 13. – S. 191-195.
26. Shatornaya V.F. Rol̈nanochastochok tsytrativ metaliv u poshuku novykh bioatohonistiv embriotoksychnosti atsetatu svyntsyu:
monohrafiya. / V.F. Shatornaya, V.I. Harets̈, O.O. Nef̈odova, V.H. Kaplunenko, I.S. Chekman. – Dnipropetrovs̈k: Serednyak, 2016.
– 118 s.
27. Shatornaya V.F. Analyz modyfytsyruyushcheho vlyyanyya tsytratov zolota, serebra y zheleza na йmbryotoksychnosẗatsetata
svyntsa v йksperymente / V.F. Shatornaya, V.H. Kaplunenko, Y.S. Chekman, V.Y. Harets // Morfolohiya. – 2014. – № 1, T. 8. –
S. 99-103.
28. Burtis C.A. Tietz textbook of clinical chemistry / C.A. Burtis, E.R. Ashwood. – Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney,
Tokyo: W.B. Saunders Company, 1999. – P. 982-1054.
29. Chisolm J.J. Pediatric Exposures to Lead, Arsenic, Cadmium, and Methyl Mercury, vol. 8 of Nestle Nutrition Workshop Series,
Food Safety and Inspection Service / J.J. Chisolm // J Environ Public Health. – 2013. – Р. 142-156.
30. Lee B.K. Blood cadmium, mercury, and lead and metabolic syndrome in South Korea: 2005 – 2010 Korean National Health and
Nutrition Examination Survey / B.K. Lee, Y. Kim // American Journal of Industrial Medicine. – 2012. – Vоl. 82, № 3. – P. 79-84.
31. Ruzhytska O. Morphological changes of ileum intestine after the experimental poisoning animals of different age by cadmium
chloride / O. Ruzhytska // News of science and education. Biological sciences, medicine, ecology. – 2014. – № 23. – Р. 27-33.
32. Satarug S. Safe levels of cadmium intake to prevent renal toxity in human subjects / S. Satarug, G.G. Schwartz, D. Il’уasova,
A. Ivanova // J. Nutr. – 2000. – Vоl. 84, № 6. – P. 791-802.
33. Schwartz G.G. Urinary cadmium, impaired fasting glucose, and diabetes in the NHANES III / G.G. Schwartz, D. Il’уasova, A. Ivanova
// Diabetes Care. – 2003. – Vol. 26, № 2. – Р. 468-470.
34. Wojtczak-Jaroszowa J. Carbon monoxide, carbon disulfide, lead and cadmium – four examples of occupational toxic agents
linked to cardiovascular disease / J. Wojtczak-Jaroszowa, S. Kubow // Medical Hypotheses. – 1989. – Volume 30, Issue 2.–
P. 141-150.
35. Yen T.H. Blood cadmium level’s association with 18-month mortality in diabetic patients with maintenance haemodialysis /
T.H. Yen, J.L. Lin, D.T. Lin-Tan, C.W. Hsu // Nephrology Dialysis Transplantation. – 2011. – Vol. 26, № 3. – Р. 998-1005.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 61-66 страницы, код УДК 611.61.013-611.068: 57.042

DOI: