Завгородній С. М., Рилов А. І., Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Ярешко Н. О.

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПАНКРЕАТИТОМ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ


Об авторе:

Завгородній С. М., Рилов А. І., Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Ярешко Н. О.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Хворі гострим панкреатитом складають 9-17% від загального числа паціºнтів хірургічного профілю. Загальна летальність при цьому захворюванні коливаºться від 4,5 до 15%, при деструктивних формах – зростаºдо 24-60%, а післяопераційна досягаº70% і не маºтенденції до зниження. У 2013 р. IAP (International Association of Pancreatology) спільно з АРА (American Pancreatic Association) були розроблені клінічні рекомендації з лікування хворих з гострим панкреатитом, які дозволяють змінити підходи до ведення паціºнтів з важким панкреатитом. Мета дослідження.Оцінити результати лікування хворих з гострим панкреатитом тяжкого ступеня після застосування клінічних рекомендацій IAP\APA. Об’єкт і методи.Проведено ретроспективний аналіз 74 історій хвороби паціºнтів, які надійшли в 1 хірур-гічне відділення КУ «ГКБЭ і СМП р. Запоріжжя» з діагнозом гострий панкреатит важкого ступеня тяжкості за період з 2012 по 2017 роки. Результати та обговорення.Всі паціºнти були розділені на 2 групи – основну та групу порівняння. В осно-вну групу ввійшло 33 (44,6%) паціºнта з гострим пакреатитом тяжкого ступеня, до лікування яких застосову-вались рекомендації IAP\APA. В групу порівняння (41 (55,4%) паціºнт) увійшли хворі з важким гострим пан-креатитом, яким проводилось лікування відповідно до стандартів та клінічних рекомендацій, затверджених МОЗ України (наказ № 297 від 02.04.2010 р.). Нами проведений аналіз даних додаткових інструментальних і лабораторних методів дослідження, методів і ефективності лікування паціºнтів в даних групах. Висновки.1. Гострий панкреатит ºважкою хірургічною патологіºю, яка потребуºрозробки нових підходів до її лікування. 2. Застосування клінічних рекомендацій, розроблених IPA\APA, дозволяºпокращити резуль-тати лікування паціºнтів з гострим панкреатитом важкого ступеня тяжкості, зменшити тривалість перебуван-ня хворих у стаціонарі (12,6 ± 3,8 днів у порівнянні з 19,4 ± 4,1 днями при інтерстиціальному панкреатиті, р < 0,05; 19,6 ± 7,8 днів порівняно з 26,4 ± 9,1 днями при некротичному панкреатиті, р < 0,05) і тим самим знижуº матеріальні витрати на лікування даної групи паціºнтів. 3. Застосування даних рекомендацій дозволило зни-зити рівень летальних випадків у хворих з некротичним панкреатитом з 33,3% до 8,3%, р < 0,01

Ключевые слова:

гострий панкреатит, тяжкий панкреатит, консервативне ведення, методи дослідження, рекомендації IPA\APA

Список цитируемой литературы:

1. Al’bertovich V.A. Otsenka tyazhesti sostoyaniya bol’nykh s ostrym destruktivnym pankreatitom pri vybore taktiki lecheniya /
V.A. Al’bertovich // Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. – 2013. – № 5. – Tom 94. – S. 633-636.
2. Bazhenova YU.V. Komp’yuternaya tomografiya v diagnostike ostrogo pankreatita / YU.V. Bazhenova, V.A. Shanturov, T.N. Boyko [i
dr.] // Sibirskiy meditsinskiy zhurnal (Irkutsk). – 2013. – № 6. – S. 159-161.
3. Durleshter V.M. Primeneniye maloinvazivnykh khirurgicheskikh vmeshatel’stv v lechenii ostrogo destruktivnogo pankreatita /
V.M. Durleshter, A.V. Andreyev, YU.S. Kuznetsov, S.A. Gabriyel’ [i dr.] // Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. – 2013. – № 3
(138). – S. 62-66.
4. Kondratyuk O.P. Taktichnнpнdkhodi do lнkuvannya destruktivnikh form gostrogo pankreatitu z vikoristannyam maloнnvazivnikh
tekhnologнy ta yendoskopнchnikh vtruchan’ / O.P. Kondratyuk // Ukraн̈ns’kiy zhurnal khнrurgнн̈. – 2010. – № 2. – S. 139-142.
5. Ovsyanik D.M. Aspekty patomorfogeneza i diagnostiki infitsirovannogo pankreonekroza (obzor literatury) / D.M. Ovsyanik //
Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. – 2014. – № 3. – Tom 13. – S. 92-102.
6. Chikayev V.F. Algoritm diagnostiki ostrogo pankreatita / V.F. Chikayev, A. R. Aydarov, R.A. Ibragimov [i dr.] // Prakticheskaya
meditsina. – 2013. – № 1-2 (69). – S. 174-177.
7. Carroll J.K. Acute pancreatitis: diagnosis, prognosis, and treatment / J.K. Carroll, B. Herrick, T. Gipson [et al.] // Am. Fam.
Physician. – 2007. – № 10. – P. 1513-1520.
8. 8. Working Group IAP / APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP / APA evidence – based guidelines for the management of acute
pancreatitis // Pancreatology. – 2013. – Volume 13. – Issue 4. – Supplement 2. – P. 1-15.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 126-132 страницы, код УДК 616.37-002-036.1-089

DOI: