Загоруйко Г. Е., Загоруйко Ю. В.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ЧИСЛА КАРДИОМИОЦИТОВ, ИХ ЯДЕР В ПРОЦЕССЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО И РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕРДЦА КРЫС


Об авторе:

Загоруйко Г. Е., Загоруйко Ю. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Проведено морфометрическое исследование светооптических и электронно-микроскопических изображений кардиомиоцитов (КМЦ) левого желудочка (ЛЖ) крыс линии Wistar в интервале времени 15 суток пренатального – 45 суток постнатального развития. В эмбриональном миокарде ЛЖ выявлены три группы КМЦ. 1. Темные (т) – умеренно обезвоженные т-КМЦ, ядро которых имеет объем, равный (90 ± 5,0) мкм3 . Количество т-КМЦ увеличивается в процессе развития эмбрионов и у новорожденных составляет 41 %. 2. Светлые (с)- функционирующие с-КМЦ содержат ядро объемом (151 ± 7,0) мкм3 . 3. Небольшое коли-чество КМЦ (≈1%), которые находятся в S периоде интерфазы клеточного цикла и содержат ядро объемом (181 ± 10,0) мкм 3 . В течение 15 суток постнатального развития, из 1-ядерных КМЦ в процессе эндомитоза образуются 2-ядерные КМЦ, количество которых увеличивается до 100 %. Бинуклеарные КМЦ содержат ядра разного объема. В процессе кардиомиогенеза, в 2-ядерных КМЦ наблюдаются следующие варианты последовательного сочетания ядер разного объема: 5-ти суточные крысята – (126 мкм 3 + 90 мкм 3 ) →(126 мкм3 + 126 мкм 3 ) →(151 мкм 3 + 126 мкм 3 ) →45-ти суточные крысы – (151 мкм 3+ 151 мкм 3 ). В интервале вре-мени (1 – 45 суток), средний объем КМЦ в миокарде ЛЖ увеличивается в 14 раз, от (880 ± 50) мкм3 до (14050 ± 200) мкм 3 , ядерно – цитоплазменное отношение (Я : Ц) в КМЦ уменьшается от (1 : 8,8) у новорожденных до (1 : 45,5) у 45-ти суточных крыс.

Ключевые слова:

кардиомиогенез, кардиомиоциты (КМЦ), объем КМЦ, объем ядер КМЦ, количество бинуклеарных КМЦ, ядерно – цитоплазменное отношение в КМЦ

Список цитируемой литературы:

1. Avtandilov G.G. Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii / G.G.Avtandilov. – M.: Meditsina, 2002. – 240 s.
2. Gorbunov A.A. Kolichestvennaya ontogeneticheskaya dinamika soyedinitel’notkannykh kletok v zheludochkovom miokarde krys /
A.A. Gorbunov, I.V. Tverdokhleb // Morfologнya. – 2008. – T. 2, № 1. – S. 45-50.
3. Gorlova N.Н. Kharakteristika gнstogenetichnikh protsesнv u sertsнlyudini na rannнkh yetapakh kardнogenezu / N.Н. Gorlova //
Morfologнya. – 2007. – T. 1, № 1. – S. 59-62.
4. Gnatyuk M.S. Vнkovнosoblivostнzmнn yaderno-tsitoplazmatichnikh vнdnoshen’ v kardнomнotsitakh chastin sertsya doslнdnikh
tvarin / M.S. Gnatyuk, L.V. Tatarchuk, A.M. Prishlyak [ta нn.] // Tavricheskiy mediko-biologichnyy vestnik. – 2010. – T. 13, № 4. –
S. 29-32.
5. Zagoruyko G.Ye. Mekhanicheskoye ustroystvo dlya morfometricheskogo i oriyentatsionnogo analiza biologicheskikh struktur /
G.Ye. Zagoruyko, V.N. Ofitserov // Byull. eksperim. biol. i med. – 1979. – № 11. – S. 625-626.
6. Zagoruyko G.Ye. Ranneye postnatal’noye razvitiye stromy miokarda krys / G.Ye. Zagoruyko // Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii. – 1989. – T. 97, № 11. – S. 5-8.
7. Zagoruyko G.Ye. Morfometricheskiy analiz prenatal’nogo i postnatal’nogo sozrevaniya kardiomiotsitov krys / G.Ye. Zagoruyko,
Yu.V. Zagoruyko // Vнsnik probl. bнol. нmed. – 2017. – Vip. 2 (136). – S. 290-293.
8. Zapadnyuk I.P. Laboratornyye zhivotnyye. Razvedeniye, soderzhaniye, ispol’zovaniye v eksperimente / I.P. Zapadnyuk, V.I. Zapadnyuk, Ye.A. Zakhariya. – K.: Vishcha shkola, 1974. – 304 s.
9. Kir’yakulov G.S. Morfometriya serdtsa v norme / G.S. Kir’yakulov, N.I. Yabluchanskiy, V.Ye. Shlyakhover, T.V. Ryabtseva. – K.: Vishcha shkola, 1990. – 152 s.
10. Kozlov V.A. Morfologiya razvivayushchegosya serdtsa. Struktura, ul’trastruktura, metabolizm / V.A. Kozlov, I.V. Tverdokhleb,
I.S. Shpon’ka, V.D. Mishalov. – Dnepropetrovsk, 1995. – 220 s.
11. Kozlov S.V. Izmeneniya mitokhondrioma sokratitel’nykh kardiomiotsitov krys na etapakh postnatal’nogo ontogeneza / S.V. Kozlov,
A.Ye. Mayevskiy, V.D. Mishalov // Morfologнya. – 2014. – T. 8, № 4. – S. 37-42.
12. Kolemayev V.A. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika / V.A. Kolemayev, V.N. Kalinina. – M.: KNORUS, 2009. – 384 s.
13. Lebedinets A.N. Dinamika strukturnykh komponentov serdtsa krys v postnatal’nom periode posle vnutriutrobnogo vozdeystviya
antigenov razlichnoy prirody / A.N. Lebedinets, N.A. Voloshin, S.V. Chugin // Patologнya. – 2011. – T. 8, № 2. – S. 43-45.
14. Lipina T.V. Vozrastnyye izmeneniya miokarda yaponskogo perepela Coturnix Japonica kak modeli uskorennogo stareniya serdtsa /
T.V. Lipina, M.S. Dukhinova, N.B. Serezhnikova [i dr.] // Doklady akademii nauk. – 2014. – T. 458, № 3. – S. 363-365.
15. Marchenko D.G. Ontogenetichnнmekhanнzmi formuvannya skorotlivogo aparata kardнomнotsitнv / D.G. Marchenko // Morfologнya. – 2012. – T. 6, № 4. – S. 5-11.
16. Mekhanizmy ontogeneza i ikh regulyatsiya. Sb. nauchnykh trudov. – K.: Naukova dumka, 1987. – 254 s.
17. Nepomnyashchikh L.M. Morfometriya i stereologiya gipertrofii serdtsa / L.M. Nepomnyashchikh, Ye.L. Lushnikova, G.I. Nepomnyashchikh. – Novosibirsk: Nauka, 1986. – 304 s.
18. Rudenko Ye.Yu. Morfofunktsional’naya kharakteristika tkaney serdtsa v normal’nom i eksperimental’no izmenennom embriogeneze ozernoy lyagushki: avtoref. dis. kand. biol. nauk / Ye.Yu. Rudenko. – Samara, 1999. – 24 s.
19. Rumyantsev P.P. Kardiomiotsity v protsessakh reproduktsii, differentsirovki i regeneratsii / P.P. Rumyantsev. – L.: Nauka, 1982. –
288 s.
20. Frol’kis V.V. Eksperimental’nyye puti prodleniya zhizni / V.V. Frol’kis, Kh.K. Muradyan. – L.: Nauka, 1988. – 248 s.
21. Frol’kis V.V. Stareniye serdtsa / V.V. Frol’kis // Kardiologiya. – 1991. – № 1. – S. 8-10.
22. Khesin Ya.R. Razmery yader i funktsional’noye sostoyaniye kletok / Ya.R. Khesin. – M.: Meditsina, 1987. – 424 s.

23. Erenpreysa Ye.A. Organizatsiya khromatina v yadre interfaznoy kletki / Ye.A. Erenpreysa. – Riga: Zinatne, 1990. – 117 s.
24. Yabluchanskiy N.I. Morfometriya serdtsa krysy / N.I. Yabluchanskiy, V.I. Shevchenko, V.G.Gubenko. – Donetsk: DMI, 1980. – 109 s.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 3 (141), 2017 год, 304-311 страницы, код УДК 612.172 : 611.127-018

DOI: