Тесленко Ю. В., Тесленко М. М., Катеренчук И. П.

ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА В УКРАИНЕ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ


Об авторе:

Тесленко Ю. В., Тесленко М. М., Катеренчук И. П.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В обзорной статье рассмотрены и актуализированы вопросы внедрения в структуру здравоохранения Украины новой специальности врача физической и реабилитационной медицины. Освещены основные понятия и термины, описаны общие принципы физической и реабилитационной медицины с обзором наиболее актуальных задач и требований к врачам данной специальности. Рассмотрены общие принципы и базовые понятия Международной классификации функционирования, как одного из основных инструментов внедрения методик физической и реабилитационной медицины. Заслуживают внимания, освещенные в статье, отдельные аспекты внедрения методов психологической реабилитации, как перспективного научного направления в разработке методов комплексной медицинской реабилитации пациентов терапевтического профиля.

Ключевые слова:

физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация, Международная классификация функционирования, психологическая реабилитация.

Список цитируемой литературы:

 1. Diachenko TV. Stan vyvchennia problemy pidhotovky fakhivtsiv-reabilitolohiv v osvitnomu prostori Ukrainy. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2007;10:38-41. [in Ukrainian].
 2. Bielikova NO. Orhanizatsiia praktychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii do zdoroviazberezhuvalnoi diialnosti. Osvitolohichnyi dyskurs. 2014;2:13-22. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_2_4. [in Ukrainian].
 3. Hertsyk AM. Fakhivets z fizychnoi reabilitatsii, chy fizychnyi terapevt: natsionalne ta mizhnarodne tlumachennia nazv profesii. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2010;10:21-4. [in Ukrainian].
 4. Bielikova NO. Orhanizatsiia praktychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii do zdoroviazberezhuvalnoi diialnosti. Osvitolohichnyi dyskurs. 2014;2:13-22. [in Ukrainian].
 5. Horodynskyi SI. Bahatohrannist protsesu praktychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii. Molodyi vchenyi. 2015;1(16):196-9. [in Ukrainian].
 6. Krupa VV. Vyznachennia sutnosti ta zmistu formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv fizychnoi reabilitatsii. Pedahohichni nauky. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohichni ta psykholohichni nauky. 2014;4(73):176-87. [in Ukrainian].
 7. Prymachok LL. Istoriya medycyny ta reabilitaciyi: navch. posib. Nizhyn : NDU im. M. Gogolya; 2014. 104 s. [in Ukrainian].
 8. Novi posady i multydyscyplinarna komanda: MOZ Ukrayiny prodovzhuye vprovadzhuvaty pidhid dokazovoyi reabilitaciyi. Dostupno: http:// moz.gov.ua/article/news/novi-posadi-i-multidisciplinarna-komanda-moz-ukraini-prodovzhue-vprovadzhuvati-pidhid-dokazovoi-reabilitacii [in Ukrainian].
 9. Berlinecz IA. Zarubizhnyj dosvid u sferi medychnoyi reabilitaciyi: perspektyvy vykorystannya v Ukrayini. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok [serial online]. 2019;4:1–5. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.100 [in Ukrainian].
 10. Chepuryshkin IK. Voprosu o sushchnosti ponyatiya «abilitatsiya» kak pedagogicheskiy fenomen. Lichnost. semia i obshchestvo: voprosy pedagogiki i psikhologii: sb. st. po mater. I mezhdunar. nauch.-prakt. konf. № 1. Chast IV. Novosibirsk: SibAK; 2010. s. 135-8. [in Russian].
 11. Zakon Ukrayiny «Pro reabilitaciyu osib z invalidnistyu v Ukrayini» vid 31.08.2018 № 2462-VIII [serial online]. Dostupno: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2961-15 [in Ukrainian].
 12. Pro vnesennya zmin do Dovidnyka kvalifikacijnyh harakterystyk profesij pracivnykiv. Vypusk 78 «Ohorona zdorovʼya». Dostupno: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2331282-18 [in Ukrainian].
 13. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Available from: https://icd.who.int/ browse10/2016/en
 14. Mezhdunarodnaya klassifikatsiya funktsionirovaniya. ogranicheniy zhiznedeyatelnosti i zdorovia. Zheneva: VOZ. 2001;342. Dostupno: https:// apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85930/9241545445_rus.pdf;jsessionid=C4FF7599FC03D35AD081F1CE1121B85E?sequence=1 [in Russian].
 15. Rogacheva TV, Shestakova EV. Teoreticheskie osnovaniya sotsialno-sredovoy reabilitatsii invalida. Meditsinskaya psihologiya v Rossii. [Internet]. 2018;10(3). Dostupno: http://www.mprj.ru/archiv_global/2018_3_50/nomer08.php doi: 10.24411/2219-8245-2018-13040. [in Russian].
 16. Golik VA, Moroz EN, Pogorelova SA. Ispolzovanie Mezhdunarodnoy klassifikatsii funktsionirovaniya, ogranicheniy zhiznedeyatelnosti i zdorovya v ekspertnoy nevrologicheskoy praktike. Mezhdunarodniy nevrologicheskiy zhurnal. 2011;5(43):136-42. [in Russian].
 17. Vasilchenko EM, Lyahovetskaya VV, Karapetyan KK, Filatov EV, Zoloev GK. Primenenie instrumentov Mezhdunarodnoy klassifikatsii funktsionirovaniya, ogranicheniy zhiznedeyatelnosti i zdorovya v reabilitatsionnoy praktike na modeli patsientov s travmaticheskoy boleznyu spinnogo mozga. Fizioterapiya, balneologiya i reabilitatsiya. 2017;16(5):234-43. [in Russian].
 18. Korobov MV, Katyukhin VN, Shvartsman ZD, Pomnikov VG. Mezhdunarodnaya klassifikatsiya funktsionirovaniya. ogranicheniy zhiznedeyatelnosti i zdorovia v praktike mediko-sotsialnoy ekspertizy pri vnutrennikh boleznyakh. Terapevticheskiy arkhiv (arkhiv do 2018 g.). 2013;85(4):43-6. [in Russian].
 19. Scobbie L, Dixon D, Wyke S. Goal setting and action planning in the rehabilitation setting: development of a theoretically informed practice framework. Clin Rehabil. 2011;25(5):468-82.
 20. Kovyazina MS, Varako NA, Rasskazova NI. Psikhologicheskiye aspekty problemy reablitatsii. Voprosy psikhologii. 2017;3:40-50. [in Russian].
 21. Schwarzer R, Lippke S, Luszczynska A. Mechanisms of health behavior change in persons with chronic illness or disability: the health action process approach. Rehab. Psychol. 2011;56(3):161-70.
 22. Smithson EF, Kennedy P. Organization and planning in person-centered hospital-based rehabilitation services. Oxford handbook of rehabilitation psychology. Oxford: Oxford Univ. Press; 2012. р. 128-42.
 23. Rasskazova EI, Thostov ASh. Biopsihosocialnyj podhod k ponimaniyu zdorovya i bolezni. Obozrenie psihiatrii i medicinskoj psihologii imeni V.M. Bekhtereva. 2015;2:17-21. [in Russian].
 24.  Tvorogovoj ND, redaktor. Klinicheskaya psihologiya: ehnciklopedicheskij slovar’. M.: Prakticheskaya medicina; 2016. 608 s. [in Russian].
 25. Gillen G. Cognitive and perceptual rehabilitation: optimizing functioning. St Louis, MO: Mosby Elsevier; 2009.
 26. Kennedy P. Rehabilitation psychology: Introduction, review, and background. Oxford handbook of rehabilitation psychology. Oxford: Oxford Univ. Press. 2012a. р. 3-9.
 27. Kennedy P. Rehabilitation psychology: The continuing challenge. Oxford handbook of rehabilitation psychology. Oxford: Oxford Univ. Press; 2012b. р. 574-5.
 28. Merbitz NH, Merbitz CT, Ripsch JP. Rehabilitation outcomes and assessment: toward a model of complex adaptive rehabilitation. Oxford handbook of rehabilitation psychology. Oxford: Oxford Univ. Press; 2012. р. 96-127.
 29. Vasserman LI, Trifonova EA, Shchelkova OYu. Psihologicheskaya diagnostika i korrekciya v somaticheskoj klinike. Prakticheskoe rukovodstvo. SPb.: Rech’; 2011. 231 s. [in Russian].
 30. Stiers W, Perry KN, Kennedy P, Scherer MJ. Rehabilitation psychology. IAAP handbook of applied psychology. Oxford: Wiley-Blackwell; 2011. р. 573-87.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 2 (151), 2019 год, 58-63 страницы, код УДК 615.8+616-08-039.76](477)

DOI: