Орлова Л. Д., Власенко Н. А., Коваль О. В.

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ПОЛТАВЩИНЫ


Об авторе:

Орлова Л. Д., Власенко Н. А., Коваль О. В.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье проанализированы литературные сведения последних десятилетий по изучению луговых травостоев в пределах Полтавской области. На современном этапе ученые все больше внимания уделяют вопросам сохранения и воспроизводства естественной растительности вследствие небрежного пользования, разрабатывают методики эффективного и малозатратного ведения сельского хозяйства. На основе исторического исследования нами выделены основные направления исследований луговых фитоценозов: флористический, созологический, геоботанический и физиологический.

Ключевые слова:

исторические исследования, луговые фитоценозы, Полтавщина

Список цитируемой литературы:

 1. Petrychenko VF, Kurhak VH. Luky Ukrainy ta shliakhy yikh polipshennia. Visnyk ahrarnoi nauky. 2011;11:11-5. [in Ukrainian].
 2. Kirilesko O. Efektyvnist kormovykh uhid. The Ukrainian Farmer. 2017;5:38-9. [in Ukrainian].
 3. Hlukhov OZ, Shevchuk OM, Kokhan TP. Naukovi osnovy vidnovlennia travianystykh fitotsenoziv v stepovii zoni Ukrainy. Donetsk: Vyd-vo «Veber» (Donetska filiia); 2008. 198 s. [in Ukrainian].
 4. Dvirna TS. Istoriia doslidzhennia adventyvnoi fraktsii flory Romensko-Poltavskoho heobotanichnoho okruhu. Biolohichni systemy. 2013;5(1):5865. [in Ukrainian].
 5. Bairak OM, Andriienko TL. Fitotsenotychna kharakterystyka bolotnykh zakaznykiv Poltavshchyny (Ukraina). Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 1993;50(4):109-13. [in Ukrainian].
 6. Orlova LD, Buidin VV, Prokopchuk YuP. Vyvchennia kosarykiv bezkrylykh na Poltavshchyni. Problemy vidtvorennia ta okhorony bioriznomanittia Ukrainy: materialy Vseukr. stud. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 115-richnytsi M.I. Havrylenka. Poltava: Poltav. derzh. ped. un-t im. V.H. Korolenka; 2004. s. 211-2. [in Ukrainian].
 7. Orlova LD, Raksheieva VP. Osnovni shliakhy zberezhennia i vidnovlennia zozulyntsia bolotnoho (Orchis palustris Jacq.) na lukakh s. Varvarivka Karlivskoho raionu Poltavskoi oblasti. V: Materialy nauk. konf. molodykh vchenykh, (Kryvyi Rih, 16-18 veres. 2008 r.). Problemy zberezhennia bioriznomanittia v pryrodnykh ta tekhnohenno porushenykh ekosystemakh. Kryvyi Rih: Kryvoriz. botanichnyi sad; 2008. s. 51-2. [in Ukrainian].
 8. Orlova LD. Stan populiatsii Orchis palustris Jacq. na lukakh Lisostepu Ukrainy (na prykladi Poltavshchyny). V: Materialy druhoi mizh nar. nauk. konf. (Donetsk, 6-8 zhovtnia 2009 r.). Introduktsiia, selektsiia ta zakhyst Roslyn. Donetsk. 2009;2:150-3. [in Ukrainian].
 9. Orlova LD, Koval OV. Chervonoknyzhni vydy roslyn okolyts m. Hadiach. V: Materialy Vseukr. stud. nauk.-prakt. konf. Poltava: Poltav. derzh. ped. un-t im. V.H. Korolenka. Problemy vidtvorennia ta okhorony bioriznomanittia. Poltava; 2007. s. 147-9. [in Ukrainian].
 10. Korotchenko IA, Orlova LD. Bulboutvoriuiuchi zozulyntsevi Poltavskoi oblasti. V: Materialy mizhvuzivskoi nauk.-prakt. konf. z problem pryrodnychykh nauk, prysviachenoi 80-richchiu z dnia narodzhennia A.P. Karyshyna. Pershi Karyshynski chytannia. Poltava: Poltav. derzh. ped. in-t im. V.H. Korolenka; 1992. s. 26. [in Ukrainian].
 11. Bairak OM, Samorodov VM, Stetsiuk NO. Zberezhy de stoish, de zhyvesh. Po storinkakh Chervonoi knyhy Poltavshchyny. Roslynnyi svit. Poltava: Verstka; 1998. 205 s. [in Ukrainian].
 12. Stetsiuk NO. Florystychna, tsenotychna ta sozolohichna kharakterystyka ponyzzia r. Vorskly [avtoreferat]. Kyiv; 1997. 24 s. [in Ukrainian].
 13. Smoliar OM. Fitoriznomanitnist Livoberezhnoho Prydniprovia [avtoreferat]. Kyiv; 2000. 36 s. [in Ukrainian].
 14. Bairak OM, Stetsiuk NO. Atlas ridkisnykh i znykaiuchykh roslyn Poltavshchyny. Poltava: Verstka; 2005. 248 s. [in Ukrainian].
 15. Bairak OM, Stetsiuk NO. Konspekt flory Poltavskoi oblasti. Vyshchi sudynni roslyn. Poltava: Verstka; 2008. 196 s. [in Ukrainian].
 16. Bohovin AV, Ptashnyk MM, Dudnyk SV. Vidnovlennia produktyvnykh, ekolohichno stiikykh travianystykh bioheotsenoziv na antropotransformovanykh edafotopakh [Monohrafiia]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury; 2017. 356 s. [in Ukrainian].
 17. Orlova LD, Mohylnyk ZhV, Trotskyi MIa. Doslidzhennia kormovoi tsinnosti lukiv okolyts s. Velbivky Hadiatskoho raionu. V: Mizhvuz. nauk.-metod. konf. z problem pryrodnychykh nauk. Piati Karyshynski chytannia. Poltava: Poltav. derzh. ped. in-t im. V.H. Korolenka; 1998. s. 91-3. [in Ukrainian].
 18. Orlova LD. Intensyvnist transpiratsii luchnykh roslyn Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Ser.: Biolohiia. Ekolohiia. 2009;2(18):54-60. [in Ukrainian].
 19. Orlova LD. Bioekolohichni osoblyvosti luchnykh fitotsenoziv Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy (produktyvnist ta ratsionalne vykorystannia). Poltava: PNPU im. V.H. Korolenka; 2011. 278 s. [in Ukrainian].
 20. Orlova LD. Opad luchnykh fitotseoziv Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Ekology and nospherology. 2014;1-2(25):26-36. [in Ukrainian].
 21. Orlova LD. Ekomorfichnyi analiz luchnykh fitotsenoziv Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Promishlennaia botanyka. 2013;(13):85-91. [in Ukrainian].
 22. Orlova LD. Kolyvannia vmistu kaltsiiu ta fosforu luchnykh roslyn Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Biolohiia ta ekolohiia. 2016;2(2):51-8. [in Ukrainian].
 23. Orlova LD. Kilkisni pokaznyky vmistu zoly luchnykh roslyn Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Biolohiia ta ekolohiia. 2016;2(1):23-30. [in Ukrainian].
 24. Koroviakova TO. Osoblyvosti produktsiinoho protsesu ta rostu luchnoho riznotravia na sinokosakh ta pasovyshchakh zaplavy Psla. Uch. zap. Tavrych. nats. un-ta ym. V. Y. Vernadskoho. Ser. «Byolohyia, khymyia». 2011;24(1):79-88. [in Ukrainian].
 25. Homlia LM. Roslynnist dolyny richky Khorol. Kyiv: Fitosotsiotsentr; 2005. Ser. A, 1(22). 187 s. [in Ukrainian].
 26. Protopopova VV, Shevera MV. Invaziini vydy v ahrofitotsenozakh. Zberezhennia bioriznomanittia u zviazku iz silskohospodarskoiu diialnistiu. 2005:32-7. [in Ukrainian].
 27. Yakubenko BIe, Hryhora IM, Stetsenko VS. Halofilna roslynnist ponyzzia vodozaboru r. Suly ta sumizhnoi pryberezhnoi zony Kremenchutskoho vodoskhovyshcha. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2002;(57):268-76. [in Ukrainian].
 28. Dvirna TS. Znakhidky vydiv adventyvnykh roslyn na terytorii Romensko-Poltavskoho heobotanichnoho okruhu. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 2012;6(69):847-52. [in Ukrainian].
 29. Halchenko NP. Rehionalnyi landshaftnyi park «Kremenchutski plavni». Roslynnyi svit. Pryrodno-zapovidni terytorii Ukrainy. Roslynnyi svit. Vyp. 5. Kyiv: Fitosotsiotsentr; 2006. 176 s. [in Ukrainian].
 30. Khannanova OR. Istoriia doslidzhen roslynnoho svitu rehionalnoho landshaftnoho parku «Hadiatskyi» (Poltavska oblast). Biolohichni systemy. 2015;7(1):60-7. [in Ukrainian].
 31. Honcharenko IV. Syntaksonomichnyi ta heohrafichnyi analiz luchnoi roslynnosti Livoberezhnoho Lisostepu (volohi ta mezofilni luky). Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Ser. A: Pryrodnychi nauky. 2009;(1):346-60. [in Ukrainian].
 32. Smoliar NO. Proektovanyi hidrolohichnyi zakaznyk «Udaiskyi» yak vazhlyvyi biotsentr rehionalnoi ekomerezhi Livoberezhnoho Prydniprovia: Fitotsenotychni ta nozolohichni aspekty. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;1(4):92-5. [in Ukrainian].
 33. Smoliar NO. Fitosozolohichna kharakterystyka proektovanoho landshaftnoho zakaznyka «Voinivskyi» – biotsentru Kolomatskoho ekokorydoru rehionalnoi ekomerezhi Livoberezhnoho Prydniprovia. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;2(4):40-4. [in Ukrainian].
 34. Shaparenko IIe. Ekoloho-tsenotychna kharakterystyka ta stan tsenopopuliatsii Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceae) na terytorii baseinu r. Vorskla (v mezhakh Poltavskoi oblasti). Biolohiia ta ekolohiia. 2016;2(1):46-56. [in Ukrainian].
 35. Konohrai VA. Suchasnyi stan okhorony roslynnoho pokryvu terytorii Kremenchutskoho vodoskhovyshcha. Pryroda zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii. Zbirnyk naukovykh prats [Internet]. 2014;11:220-5. Dostupno: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4566/1/ konograj.pdf [in Ukrainian].
 36. Konohrai VA, Bilonozhko VIa. Osoblyvosti ta osnovni napriamky dynamiky roslynnosti terytorii Kremenchutskoho vodoskhovyshcha r. Dnipro. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. 2014;1100:324-30. [in Ukrainian].
 37. Abduloieva OS, Karpenko NI. Poshyrenist fitoinvazii u roslynnomu pokryvi natsionalnoho parku «Pyriatynskyi». Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna. 2015;(69):191-201. [in Ukrainian].
 38. Abduloieva OS, Holubtsov OH. Rozpodil roslynnosti ta vydovoi fitoriznomanitnosti u landshaftakh natsionalnoho pryrodnoho parku «Pyriatynskyi» (Ukraina). Zapovidna sprava. 2015;1(21):10-8. [in Ukrainian].
 39. Kuzemko AA. Suchasnyi stan okhorony in situ luchnoi roslynnosti Polissia ta Lisostepu Ukrainy ta perspektyvy yii optymizatsii. Biolohichni systemy. 2013;5(1):71-4. [in Ukrainian].
 40. Nasteka TM, Lahutenko OT, Mykhailenko MV. Zminy fitoriznomanittia luchnykh uhrupovan zaplavy richky Sula v rezultati zaprovadzhennia pryrodozakhysnykh zakhodiv. Naukovi zapysky Ternopilskoho nats. ped. un-tu im. V. Hnatiuka. Seriia: Biolohiia. 2017;3(70):46-50. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (146), 2018 год, 25-28 страницы, код УДК 581.526.45(477.53)

DOI: