Дубровина Е. В., Шерстюк О. А., Пронина Е. Н., Тарасенко Я. А., Гринь В. Г., Горбаченко О. Б.

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ ВНУТРИКАНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ОТ ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УДВОЕННЫХ ПОДГЛАЗНИЧНЫХ КАНАЛОВ


Об авторе:

Дубровина Е. В., Шерстюк О. А., Пронина Е. Н., Тарасенко Я. А., Гринь В. Г., Горбаченко О. Б.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Локализация и направление дополнительных (удвоенных, утроенных) подглазничных каналов на верхней челюсти влияет на адекватность и качество инфраорбитальной анестезии, выполненной внутриканальным способом у пациентов на стоматологическом приеме. Вариабельность направлений удвоенных и утроенных подглазничных каналов нами выявленная на верхней челюсти в 3-х формах черепа (23,33% от общего числа случаев) не имела прямой зависимости от антропометрических показателей черепа. Удвоение и утроение ПГК чаще встречается в брахицефалической форме черепа (в 13,33% случаев).

Ключевые слова:

топография, подглазничные каналы, внутриканальный способ, инфраорбитальная проводниковая анестезия

Список цитируемой литературы:

  1. Dubrovina YeV, Sherstyuk OA, Pronina YeN, Tarasenko YA, Polovik AYu. Variabelnost otverstiy na verkhnikh i nizhnikh chelyustyakh v zavisimosti ot formy cherepa. Mir Meditsiny i biologii. 2016;2(56):115-8. [in Russian].
  2. Dubrovina ЕA, Tsvetkov OV, Bieliaiev IS, Neliubin NM, Buslo YA, Chupryna SL. Prohnozuvannia virohidnosti vynyknennia pisliainyektsiinykh uskladnen pry vykonanni mistsevykh anestezijah na verkhnikh shchelepakh pry naiavnosti dodatkovykh otvoriv: Zhdan V, redactor. Materialy 74-i Vseukraiinskoii naukovoii studentskoii konferentsii. 2018:41. [in Ukrainian].
  3. Kostylenko YP, Prylutskyi OK, Hryn VH, Starchenko II. Anatomiia liudyny: [kurs lektsii]; 2015. 188 s. [in Ukrainian].
  4. Vovk YN. Cherep v tablitsakh i tsifrakh (kranimetricheskiy spravochnik). Lugansk: Izd-vo «Shiko» OOO «Virtualnaya realnost»; 2009. 182 s. [in Russian].
  5. Dubrovina YV. Mestnaya anesteziya v stomatologii: atlas dlia inostr. stud. stomat. fak-tov vysshykh meditsynskikh zavedeniy 3-4 urovney akkreditatsii. Poltava: FOP Govorov SV; 2010. 488 s. [in Russian].
  6. Kononenko YG. Mestnoye obezbolivaniye v ambulatornoy stomatologii: ucheb. posob. dlya vrachey-stomatologov, 3-ye izd. pererab. i dop. K: Kniga-plyus; 2004. 351 s. [in Russian].
  7. Sapin MR, redactor. Anatomiya cheloveka: uchebnik v dvukh tomakh. M.: Geotar-Media; 2012;1. 528 s. [in Russian].
  8. Nikolayenko VP, Astakhov YS. Orbitalnyye perelomy: rukovodstvo dlya vrachey. SPb: Eko-Vektor; 2012. 436 s. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (146), 2018 год, 209-212 страницы, код УДК 616.314-089.5:611.9.:617.7

DOI: