Ждан В. Н., Шилкина Л. Н., Бабанина М. Ю., Олийниченко Я. А., Мартынюк Д. И.

ОСТЕОАРТРОЗ В СОЧЕТАНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ


Об авторе:

Ждан В. Н., Шилкина Л. Н., Бабанина М. Ю., Олийниченко Я. А., Мартынюк Д. И.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Остеоартроз является одним из наиболее распространенных инвалидизирующих заболеваний современности. Данное заболевание довольно часто сочетается с патологией эндокринной системы. Особенностью остеартроза, возникающего на фоне метаболического синдрома, является медленное и постепенное развитие заболевания, характеризующегося бессимптомным течением. Только через определенный промежуток времени у пациентов могут возникать клинические признаки контактур суставов, лечение которых достаточно сложно. Происхождение поражений суставов в сочетании с эндокринными нарушениями может быть связано с такими факторами, как изменение общей реактивности организма и нарушения обмена веществ. В предлагаемой статье рассмотрены основные причины и механизмы возникновения остеоартроза в сочетании с метаболическим синдромом. Принимая во внимание распространенность метаболического синдрома и остеоартроза на современном этапе, данная проблема является весьма актуальной в общей врачебной практике и требует от семейного врача достаточного уровня знаний для постановки диагноза в кратчайшие сроки, а также подбора в дальнейшем оптимальной тактики лечения.

Ключевые слова:

остеоартроз, эндокринные нарушения, метаболический синдром, общая врачебная практика

Список цитируемой литературы:

 1. Zhdan VM, Potyazhenko MM, Khaymenova HS, Lyulʹka NO. Efertyvnistʹ likuvannya patsiyentiv iz khronichnym obstruktyvnym zakhvoryuvannyam lehenʹ i osteoartrytom. Visnyk naukovykh doslidzhenʹ. 2017;3:18-20. [in Ukrainian].
 2. Kovalenko VN, Bortkevych OP. Osteartroz. Praktycheskoe rukovodstvo. K.: Moryon; 2003. 448 s. [in Russian].
 3. Zhdan VM, Shylkina LM, Babanina MYu. Standarty diahnostyky ta likuvannya u zahalʹnolikarsʹkiy praktytsi. Poltava: TOV «ASMI»; 2016. 489 s. [in Ukrainian].
 4. Smiyan SI, Husak SR. Otsinka efektyvnosti likuvannya osteoartrozu v patsiyentiv iz nadmirnoyu masoyu tila ta metabolichnym syndromom. Vnutrennyaya medytsyna. 2008;4(10):57-65. [in Ukrainian].
 5. Courties A, Berenbaum F, Sellam J. The Phenotypic Approach to Osteoarthritis: A Look at Metabolic Syndrome-Associated Osteoarthritis. Joint Bone Spine. 2019;86(6):725-30.
 6. Voloshyna LO, Smiyan SI. Osteoartroz, poli- ta komorbitnistʹ: vikovi henderni, prohnostychni y likuvalʹno-profilaktychni aspekty: dani tryrichnoho prospektyvnoho doslidzhennya. Ukrayinsʹkyy revmatolohichnyy zhurnal. 2016;66(4):51-7. [in Ukrainian].
 7. Noskova AS, Krasivina IG, Dolgova LN, Lavrukhina AA. Abdominal’noye ozhireniye – faktor, sposobstvuyushchiy osteoartrozu kolennykh sustavov. Terapevticheskiy arkhiv. 2007;5:31-5. [in Russian].
 8. Lysenko HI, Yashchenko OB, Khimion LV, Danylyuk SV. Metabolichnyy syndrom u praktytsi simeynoho likarya. Simeyna medytsyna. 2007;4:64- 7. [in Ukrainian].
 9. Golovashich IYu. Metabolicheskiy fenotip osteoartrita. Sovremennyye vzglyady na patogenez, mekhanizmy progressirovaniya i podkhody k lecheniyu. Ukraíns’kiy revmatologíchniy zhurnal. 2018;71(1):3-8. [in Russian].
 10. Zhdan VM, Ivanytsʹkyy IV, Shylkina LM. Pokaznyky zhorstkosti meniskiv kolinnykh suhlobiv za danymy zsuvnokhvylʹovoyi elastometriyi v zalezhnosti vid stadiyi pervynnoho osteoporozu. Molodyy vchenyy. 2019;9(73):244. [in Ukrainian].
 11. Hyrina M, Karlova OO, Bryuzhina TS. Metabolichnyy syndrom: zminy zhyrno-kyslotnoho skladu lipidiv plazmy krovi pid vplyvom likuvannya preparatom Karbonat. Liky Ukrayiny. 2008;1(117):73-6. [in Ukrainian].
 12. Horshunsʹka MYu, Karachentsev YU, Krasova NS. Korelyatyvni zvyazky leptynu z insulinorezystentnistyu u khvorykh na tsukrovyy diabet 2-ho typu za umov hlikemichnoyi sub- ta dekompensatsiyi. Problemy endokrynnoyi patolohiyi. 2008;1:5-11. [in Ukrainian].
 13. Berenbaum F, Timothy M, Griffin, Liu-Bryan R. Metabolic Regulation of Inflammation in Osteoarthritis. Arthritis Rheumatol. 2017;69(1):9-21.
 14. Ambroskína VV, Kryachok TA. Insulinorezistentnost’ i sistemnoye vospaleniye kak effektornyye mekhanizmy proaterogennogo deystviya alimentarnykh lipidov. Ukraíns’kiy kardíologíchniy zhurnal. 2007;6:82-9. [in Russian]. 
 15. Ambroskina VV, Kryachok TA, Larionov OP. Hiperlipidemiya ta znyzhennya tolerantnosti do lipidiv yak faktory aterohenezu. Fiziol. zhurn. 2007;53(6):19-27. [in Ukrainian].
 16. Elbatarny HS, Netherton SJ, Ovens JD, Ferguson AV, Maurice DH. Adiponectin, ghrelin, and leptin differentially influence human platelet and human vascular endothelial cell functions: implication in obesity-associated cardiovascular diseases. Eur. J. pharmacol. 2007 Mar 8;558(1- 3):7-13.
 17. Zhdan VM, Tkachenko MV, Babanina MYu, Zherebkin VV, Volchenko HV, Kitura YeM. Antytila do anti-CCP, revmatoyidnyy faktor ta markery zapalennya, yak osnovni diahnostychni pokaznyky u khvorykh na revmatoyidnyy artryt. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2019;2(68):44-8. [in Ukrainian].
 18. Reaven GM. The individual components of the metabolic syndrome: is there a raison? J. Am. Coll. Nutr. 2007;26(3):191-5.
 19. Kroon FPB, Veenbrink AI, Visser AW. The role of leptin and adiponectin as mediators in the relationship between adiposity and hand and knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage. 2019;27(12):1761-7.
 20. Conti CR. The metabolic syndrome: is it really a syndrome? Clin. Cardiol. 2006;29(12):523-4.
 21. Kuryata AV, Cherkasova AV. Insulinorezistentnost’ i sistemnoye vospaleniye u patsiyentov s osteoartrozom v sochitanii s ozhireniyem: effektivnost’ simptomaticheskikh preparatov zamedlennogo deystviya. Travma. 2016;1(17):47-54. [in Russian].
 22. Iribarren C, Go AS, Husson G. Metabolic syndrome and early – onset coronary artery disease: is the whole greater than its parts? J. Am. Coll. Cardiol. 2006;48(9):1800-7.
 23. Guss JD, Ziemian SN, Luna M, Sandoval TN. The effects of metabolic syndrome, obesity, and the gut microbiome on load-induced osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage. 2019;27(1):129-39.
 24. Marshall M, Peat G, Nicholls E, Myers HL. Metabolic risk factors and the incidence and progression of radiographic hand osteoarthritis: a population-based cohort study. Scandinavian Journal of Rheumatology. 2019;48(1):52-63.
 25. Tkachenko VI. Dyferentsiyna diahnostyka artropatiy u zahalʹnolikarsʹkiy praktytsi: endokrynni artropatiyi. Mystetstvo likuvannya. 2013;1(97):19. [in Ukrainian].
 26. Oreiro-Villar N, Fernandez-Moreno M, Cortes-Pereira E, Vazquez-Mosquera ME. Metabolic Syndrome and Knee Osteoarthritis. Impact on the Prevalence, Severity Incidence and Progression of the Disease. Osteoarthritis and Cartilage. 2017;25(1):286-7.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 (155), 2020 год, 34-39 страницы, код УДК 616.72-002-008.9

DOI: