Девяткин А. Е.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ «ВРАЧЕБНЫХ ДЕЛ»


Об авторе:

Девяткин А. Е.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Обзор литературы посвящен проблеме ошибки и профессионального преступления в медицинской сфере и комиссионным судебно-медицинским экспертизам по «врачебным делам». Показано, что оказанная медицинская помощь, и фармакотерапия в том числе, анализируется на соответствие существующим стандартам лечения. Обычно проблемы с использованием лекарственных средств в клинической практике – это неблагоприятные реакции на лекарства, взаимодействия лекарств, непредвиденные недостатки эффективности или проблемы с качеством препаратов, поэтому экспертная оценка фармакотерапии может быть улучшена путем привлечения специалистов по судебной фармакологии и фармнадзору, как это происходит в других странах.

Ключевые слова:

«врачебное дело», врачебная ошибка, профессиональное преступление в медицине, фармакотерапия

Список цитируемой литературы:

 1. Timofeev IV, Leontev OV. Meditsinskaya oshibka. Mediko-organizatsionnyie i pravovyie aspektyi. SPb; 2002. 308 s. [in Russian].
 2. Pletenetska AO, Mishalov VD, Markov YuI. Suchasnyi stan pytannia pro sudovo-medychnы aspekty pomylok, shcho vynykaiut pry nadanni medychnoi dopomohy. Intehratyvna antropolohiia. 2014;1(23):63-8. [in Ukrainian].
 3. Kryvda HF, Plevinskis PV, Kryvda RH, Sliusarenko OO, Umanskyi DO. Analiz rozpovsiudzhenosti defektiv nadannia medychnoi dopomohy za rezultatamy provedenykh sudovo-medychnykh komisiinykh ekspertyz v Odeskomu rehioni protiahom 2011-2015 rr. Dosiahnennia biolohii ta medytsyny. 2016;27(1):45-8. [in Ukrainian].
 4. Stebliuk VV. Pravovi ta moralno-etychni aspekty kryminalnykh pravoporushen u sferi profesiinoi diialnosti medychnykh pratsivnykiv. Sudovomedychna ekspertyza. 2013;2:45-9. [in Ukrainian].
 5. Ivshin IV. Sudebno-meditsinskie aspektyi professionalnyih prestupleniy meditsinskih rabotnikov protiv zhizni i zdorovya [dissertatsiya]. Moskva: 2006. 259 s. [in Russian].
 6. Gubaydullin MI. Otsenka defektov okazaniya meditsinskoy pomoschi na gospitalnom etape postradavshim v dorozhno-transportnyih proisshestviyah. Sudebno-meditsinskaya ekspertiza. 2012;44(4):30-2. [in Russian].
 7. Kovalev AV, Kadochnikov DS, Martemyanova AA. Kvalifikatsiya neokazaniya pomoschi bolnomu v sudebno-meditsinskoy praktike. Sudebnomeditsinskaya ekspertiza. 2015;58(1):4-8. [in Russian].
 8. Shandyha-Hlushko OI, Kozytska NV, Kniazheva OM. Analiz komisiinykh sudovo-medychnykh ekspertyz, provedenykh u spravakh shchodo prytiahnennia do vidpovidalnosti medychnykh pratsivnykiv. Sudovo-medychna ekspertyza. 2015;2:95-101. [in Ukrainian].
 9. Pletenetska AO. Sudovo-medychni ta pravovi aspekty pytan, poviazanykh z profesiinoiu diialnistiu medychnykh pratsivnykiv. Problemy klinichnoi pediatrii. 2016;31-32(1-2):126-31. [in Ukrainian].
 10. Olkhovskyi VO, Khyzhniak VV. Aktualizatsiia pomylok u klinichnii medytsyni. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2010;9(2):118-20. [in Ukrainian].
 11. Pletenetska AO, Bodnar SS, Berch AS, Ivasenko OM, Kutsyk YeM. Rezultaty analizu komisiinykh sudovo-medychnykh ekspertyz Zakarpatskoho oblasnoho biuro SME za faktom nenalezhnoho vykonannia profesiinykh oboviazkiv medychnymy pratsivnykamy. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2014;4(4):388-91. [in Ukrainian].
 12. Kivalov SV, Mishchenko SM, Zakharchenko VIu, vidp. red. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar. X.: Odissei; 2013. 1104 s. [in Ukrainian].
 13. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. 2018. 238 s. [in Ukrainian].
 14. Instruktsiia pro provedennia sudovo-medychnoi ekspertyzi, zatverdzhena nakazom MOZ Ukrainy «Pro rozvytok ta udoskonalennia sudovomedychnoi sluzhby Ukrainy» vid 17.01.1995, № 6 [Internet]. MOZ Ukrainy. K.; 1995. Dostupno: http:/ zakon.rada.gov.ua. Nazva z ekranu. [in Ukrainian].
 15. «Haluzeva prohrama standartyzatsii medychnoi dopomohy na period do 2020 roku», zatverdzhena Nakazom MOZ Ukrainy vid 16.09.2011 № 597 «Pro zatverdzhennia Haluzevoi prohramy standartyzatsii medychnoi dopomohy na period do 2020 roku» [Internet]. Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. K.; 2011. Dostupno: http:// http://www.moz.gov.ua/ua. Nazva z ekranu. [in Ukrainian].
 16. Stepanenko AV, Morozov AM, Chumak VT, ukladachi. Unifikovana metodyka z rozrobky klinichnykh nastanov, medychnykh standartiv, unifikovanykh klinichnykh protokoliv medychnoi dopomohy, lokalnykh protokoliv medychnoi dopomohy (klinichnykh marshrutiv patsiientiv) na zasadakh dokazovoi medytsyny (chastyna persha) [Internet]. K.: MOZ Ukrainy, DP «Derzhavnyi farmakolohichnyi tsentr MOZ Ukrainy», 2008. Dostupno: http // www.moz.gov.ua./ua. Nazva z ekranu. [in Ukrainian].
 17. Kovalevskiy SM. Nekotoryie diskussionnyie pravovyie problemyi otvetstvennosti za meditsinskiy vred i ego vozmeschenie. Sotsialnoe i pensionnoe pravo. 2014;1:18-28. [in Russian].
 18. Zakon Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu» [Internet]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) K., 2004;28:232. Dostupno: http://zakon.rada. gov.ua. Nazva z ekranu. [in Ukrainian].
 19. Malve HO. Forensic pharmacology: An important and evolving subspecialty needs recognition in India. J Pharm Bioallied Sci. 2016 AprJun;8(2):92-7.
 20. Anderson PD. The broad field of forensic pharmacy. J Pharm Pract. 2012;25:7-12.
 21. Merigian K, Blaho K. The role of pharmacology and forensics in the death of an asthmatic. J Anal Toxicol. 1995;19:522-8.
 22. Zedeck BE, Zedeck MS. Introduction: the role of the forensic pharmacologist. In: Kobilinsky L, editor. Inside Forensic Science: Forensic Pharmacology. 1st ed. New York: Infobase Publishing; 2007. p. 1-11.
 23. Anderson PD. Forensic pharmacists engage in work relating to litigation, the regulatory process, or the criminal justice system. Introduction. J Pharm Pract. 2012;25:5-6.
 24. Tietelbaum DT. Introduction to toxicology: environmental and occupational. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 12th ed. USA: McGraw Hill; 2012. p. 1001-13.
 25. Medhi B, Singh PK, Bansal YS, Setia P. Forensic pharmacokinetics: a new dimension for drug related medico legal cases. J Forensic Res. 2011;2:128.
 26. Patel G. Postmortem drug levels: Innocent bystander or guilty as charged. J Pharm Pract. 2012;25:37-40.
 27. Schulz M, Schmoldt A. Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 500 drugs. Pharmazie. 1997;52:895-911.
 28. Edwards IR, Body D. Forensic pharmacovigilance. Int J Risk Saf Med. 2012;24:1-2.
 29. Belova IM, Belova OL, Luchinina EV, Levanov AN, Teplova EN. Oshibki farmakoterapii s pozitsiy klinicheskoy farmakologii. Byulleten meditsinskih Internet-konferentsiy. 2012;10:829-30. [in Russian].
 30. Kuzmina AV, Asetskaya IL, Zyiryanov SK, Polivanov VA. Oshibki primeneniya lekarstvennyih preparatov: sovremennoe sostoyanie problemyi. Lechebnoe delo. 2015;3:17-27. [in Russian].
 31. Kuzmina AV, Asetskaya IL, Polivanov VA, Zyiryanov SK. Meditsinskie oshibki pri primenenii lekarstvennyih preparatov v prakticheskom zdravoohranenii. Prakticheskaya pulmonologiya. 2016;3:76-83. [in Russian].
 32. Body D, Edwards IR, Hartigan Go K, Healy D, Herxheimer A, Labadie J. Is there a need for forensic pharmacovigilance as a specialty? Int J Risk Saf Med. 2011;23:31-42.
 33. Labadie J. Forensic pharmacovigilance and substandard or counterfeit drugs. Int J Risk Saf Med. 2012;24:37-9.
 34. Pandit MS, Pandit S. Medical negligence: criminal prosecution of medical professionals, importance of medical evidence: some guidelines for medical practitioners. Indian J Urol. 2009 Jul-Sep;25(3):379-83.
 35. Chernyak VV, Devyatkin OE, Mystafina GM, Nikiforov AG. Sluchayi samoubiystva s mnozhestvennyimi povrezhdeniyami ostrymi predmetami. Wiadomosci Lekarskie. 2017;1:152-5. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (148), 2019 год, 24-28 страницы, код УДК 615:616-035.7:34

DOI: