Чиж Н. А., Гальченко С. Е.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА И МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕПТИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА


Об авторе:

Чиж Н. А., Гальченко С. Е.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Эксперименты проводили на 30 беспородных крысах-самцах. Некроз миокарда моделировали путем перевязки нисходящей ветви левой коронарной артерии. Результаты. В течение всего срока наблюдения электрокардиографические показатели указывали на смену фаз развития экспериментального инфаркта миокарда и процессы ремоделирования сердечной ткани передне-боковых отделов сердца. По результатам анализа хроматограмм пептидов сыворотки крови крыс установлено, что в острой фазе инфаркта миокарда на 1 сутки отмечали изменения молекулярно-массового распределения, отражалось снижением пика в области высокомолекулярных пептидов с м.м. > 10000 с 61,5% до 3,3%, и появлением пиков в области низкомолекулярных пептидов диапазоне м.м. 290-527. Снижение интенсивности флуоресценции зондов через 1 сутки после моделирования инфаркта миокарда свидетельствует об увеличении нагруженности альбумина лигандами. Выводы. Установлено, что молекулярно-массовое распределение пептидов в сыворотке крови и нагруженности альбумина лигандами характерны для каждого этапа развития некроза миокарда и его ремоделирование при экспериментальном инфаркте миокарда. Такой подход может быть использован для диагностики инфаркта миокарда и выраженности его последствий.

Ключевые слова:

инфаркт миокарда, электрокардиография, сыворотка крови, пептиды, флуоресцентные зонды.

Список цитируемой литературы:

 1. Kovalenko VM, Kornatskiy VM, Manoylenko TS. Dinamika stanu zdorov’ya narodu Ukrayini ta regionalni osoblivosti. Analitichno-statistichniy posibnik. Kiyiv; 2012. 211 s. [in Ukrainian].
 2.  Velkov VV. Novyie mezhdunarodnyie kriterii infarkta miokarda i vyisokochuvstvitelnyie troponinyi: novyie vozmozhnosti i novyie problemyi. Laboratorna diagnostika. 2013;64(2):59-71. [in Russian].
 3. Soldatova OV, Kubyishkin AV, Ushakov AV. Dinamika urovnya provospalitelnyih tsitokinov pri razlichnyih variantah techeniya ostrogo infarkta miokarda. Biulleten Sibirskoi mieditsyny. 2017;16(1):92-100. [in Russian].
 4.  Lecour S, James RW. When are pro-inflammatory cytokines SAFE in heart failure? Eur Heart J. 2011;32 (6):680-5.
 5. Govorun VM, Ivanov VT. Proteomika i peptidomika v fundamental’nyh i prikladnyh medicinskih issledovaniyah. Bioorg himiya. 2011;37(2):199- 215. [in Russian].
 6. Pavlov SV, Burlaka KA. Suchasni molekulyarno-genetichni markeri v diagnostitsi ta skriningu efektivnosti provedenoyi terapiyi zahvoryuvan sertsevo-sudinnoyi sistemi. Vіsnik problem bіologіі ta midicini. 2018;2(144):49-55. [in Ukrainian].
 7. Savic-Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Matic M. Novel Biomarkers of Heart Failure. Advances in Clinical Chemistry. 2017;79:93-152.
 8. Povstyaniy MYu, Sheyman BS, Osadcha OІ. Dinamіka toksometrichnih pokaznikіv u hvorih z tyazhkimi ta vkray tyazhkimi opіkami. Shpital’na hіrurgіya. 2001;4:53-6. [in Ukrainian].
 9. Terehov SS, Smirnov IV, Shamborant OG. Sozdanie vysokoeffektivnogo fluorescentnogo zonda dlya izucheniya biodegradacii farmakologicheskih belkovyh preparatov in vivo. Acta naturae. 2014;6(4):58-63. [in Russian].
 10. Dobrecov GE. Razvitie tehnicheskogo arsenala metoda fluorescentnyh zondov. Biofizika. 2013;58(5):741-7. [in Russian].
 11.  Chizh NA, Babaeva AG, Sleta IV. Osobennosti razvitiya nekroza miokarda i remodelirovaniya serdca posle perevyazki koronarnoy arterii i lokal’noy kriodestrukcii levogo zheludochka. Problemy kriobiologii. 2011;21(3):321-9. [in Russian].
 12. Chizh NA. Sposoby registracii elektrokardiogramm u krys dlya analiza variabel’nosti serdechnogo ritma. Eksperiment і klіn medicina. 2015;68(3):44-7. [in Russian].
 13.  Cibul’kin NA. Sindrom udlinennogo intervala QT – osnovnye kliniko-patofiziologicheskie priznaki. Prakticheskaya medicina. 2012;60(5):98- 103. [in Russian].
 14.  Murashko VV, Strutynskiy AV. Elektrokardiografiya. Moskva: MEDpressinform; 2004. 320 s. [in Russian].
 15. Radchenko OM, Kondratyuk MO. Sindrom endogennoі іntoksikacіі v klіnіcі vnutrіshnіh hvorob (oglyad lіteraturi ta vlasnі sposterezhennya). Medichna gіdrologіya ta reabіlіtacіya. 2009;7(3):25-32. [in Ukrainian].
 16. Medvedev BI, Kazachkova EA, Astahova TV, Popova AS. Diagnosticheskie i prognosticheskie vozmozhnosti ispol’zovaniya pokazateley molekul sredney massy i srednemolekulyarnyh peptidov syvorotki krovi pri vospalitel’nyh zabolevaniyah organov malogo taza zhenschin. Akusherstvo i ginekologiya. 1992;3(7):38-40. [in Russian].
 17.  Korochkin IM. Opredelenie soderzhaniya srednemolekulyarnyh peptidov v krovi bol’nyh ostrym infarktom miokarda. Lab delo. 1988;(9):15- 21. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (149), 2019 год, 192-197 страницы, код УДК 616.127-005.8-092.4:612.172.4:612.398.12

DOI: