Гандзюк В. А., Дячук Д. Д., Кондратюк Н. Ю.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В УКРАИНЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)


Об авторе:

Гандзюк В. А., Дячук Д. Д., Кондратюк Н. Ю.

Рубрика:

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Проанализированы основные показатели распространенности, заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения. Полученные данные указали на дифференциацию между регионами в показателях первичной заболеваемости, распространенности и индекса накопления БСК.

Ключевые слова:

болезни системы кровообращения, заболеваемость, смертность, распространен-ность, индекс накопления БСК

Список цитируемой литературы:

  1. Дячук Д.Д. Поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення, якому надається медична допомога у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС / Д.Д. Дячук, Ю.Б. Ященко, І.Ю. Лисенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, том 1 (118). – С. 290-294.
  2. Національна доповідь про людський розвиток 2011. Україна на шляху до соціального залучення [Електронний ресурс] / під ред. Ру Гріффітс. – К., 2011. – 124 с. – Режим доступу: www.undp.org.ua/files/ua_95644NHDR_2011_Ukr.pdf. – Назва з екрану.
  3. Стан демографічної ситуації в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Л.А. Чепелевська, Ю.Б. Ященко, О.А. Семенюк, Н.Ю. Кондратюк // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 2-3 (22-23). – С. 251-255.
  4. Ціборовський О.М. Динаміка демографічної ситуації у зв’язку з соціально-економічними умовами в Україні / О.М. Цібо-ровський. – К., 2010. – 99 с.
  5. Чепелевська Л.А. Медико-соціальні особливості смертності населення України / Л.А. Чепелевська // Україна. Здоров’я нації. – 2010. – № 4 (16). – С. 37-42.
  6. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. О. Квіташвілі; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ: МВЦ «Медінформ», 2016.– 461 с.
  7. Ященко Ю.Б. Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (регіональний ас-пект) / Ю.Б. Ященко, Н.Ю. Кондратюк // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – 1 (25). – С. 20-27.
  8. Ященко Ю.Б. Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні в регіональному ас-пекті / Ю.Б. Ященко, Н.Ю. Кондратюк // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2012. – № 3 (53). – С. 25-29.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (136), 2017 год, 319-322 страницы, код УДК 616.1-056 (477)