Похилько В. І., Ковальова О. М., Цвіренко С. М., Жук Л. А., Гасюк Н. І.

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НЕОНАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ (ІСТОРИЧНИЙ ОПИС)


Об авторе:

Похилько В. І., Ковальова О. М., Цвіренко С. М., Жук Л. А., Гасюк Н. І.

Рубрика:

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

У статті висвітлено історію та розвиток неонатологічної служби Полтавського регіону, який від-дзеркалює загальні періоди розвитку неонатології. Перший етап включав спільну роботу акушер-гінекологів та педіатрів у пологових стаціонарах та тривав до 80-х років минулого століття. Другий етап розпочався зі створення спеціалізованих відділень виходжування та патології новонароджених у дитячих лікарнях. Тре-тій етап розвитку характеризувався відкриттям відділень інтенсивної терапії новонароджених в пологових та дитячих стаціонарах на початку 90-х років. Четвертий етап розвитку неонатологічної служби пов’язаний з відкриттям перинатального центру Полтавської обласної клінічної лікарні. У статті названо імена лікарів-практиків, науковців та організаторів охорони здоров’я, які сприяли розвитку неонатологічної служби і ство-рювали всі умови для успішного виходжування новонароджених.

Ключевые слова:

неонатологічна служба, історія, Полтавський регіон

Список цитируемой литературы:

  1. Знаменська Т.К. Пріоритети національного плану дій з припинення смертей новонароджених, які можна попередити, в рамках глобальної стратегії ООН «Кожна жінка, кожна дитина» / Т.К. Знаменська, Є.Є. Шунько, О.М. Ковальова [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2016. – Том VI, № 1 (19). – С. 5-11.
  2. Every Newborn: an action plan to end preventable deaths. — Режим доступу:http://www.who.int/maternal_child_adolescent/ topics/newborn/enap_consultation/en/.
  3. The Global Strategy For Women’s, Children’s And Adolescents’ Health (2016-2030). Every Woman Every Child. — Режим досту-пу: http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/en/.
  4. WHO Releases Guidelines for Reducing Maternal, Newborn Deaths. — Режим доступу: http://www.medscape.com/ viewarticle/855582.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (136), 2017 год, 338-345 страницы, код УДК 614.2:616-053.3(09)(477.53)