Готь И. М., Корниенко М. М., Корниенко Г. И.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЙ МЕСТНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ОПЕРИРОВАННОЙ ОБЛАСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА


Об авторе:

Готь И. М., Корниенко М. М., Корниенко Г. И.

Рубрика:

СОДЕРЖАНИЕ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Целью данной работы является оценка адсорбционного взаимодействия микрофлоры и эпителиоцитов слизистой оболочки полости рта при использовании НПВП «Тантум Верде» в послеоперационном периоде после кистектомии. Пациентам исследуемых групп проводилось хирургическое вмешательство по поводу операции кистектомии (цистэктомии, апикоектомии) с использованием усовершенствованной методики ведения послеоперационного периода, а именно рядом с традиционной методикой ведения послеоперационного периода использовали НПВП «Тантум Верде».

Ключевые слова:

реакция адсорбции микроорганизмов, кистэктомия, послеоперационный период

Список цитируемой литературы:

  1. Борисенко А. В. Кореляційна залежність між цитологічними показниками слизової оболонки порожнини рота та вмісту пародонтальних кишень у вагітних із залізодефіцитною анемією / А. В. Борисенко, В. В. Григоровський, Т. О. Тімохіна // Современная стоматология. - 2012. - № 2. - С. 64-69.
  2. Єлісєєва О. В. Мікрофлора ротової порожнини хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі червоного плоского лишая / О. В. Єлісєєва, І. І. Соколова // Вісник проблем біології і медицини. - 2014. - Вип. 2, Т 1 (107). -С. 146-149.
  3. Іленко Н. В. Адсорбційна взаємодія мікрофлори та епітеліоцитів ясен віл-інфікованих осіб / Н. В. Іленко, Т О. Петру-шанко // Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». - 2013. - Вип. 3 (43), Т 13. - С. 40-44.
  4. Клітинська О. В Сучасні погляди на вплив окремих представників мікрофлори на розвиток стоматологічних захворювань та уражень шлунково-кишкового тракту / О. В. Клітинська, Ю. О. Мочалов, Н. В. Пупена // Молодий вчений. - 2014. - № 11 (14). - С. 217-220.
  5. Кравченко Л. С. Зміни біохімічних та імунологічних показників факторів захисту ротової рідини при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота / Л. С. Кравченко, Н. О. Бас // Український стоматологічний альманах. - 2011. -№ 6. - С. 38-42.
  6. Левандовський Р. А. Видовий склад і популяційний рівень мікрофлори ротової порожнини людей зі складною щелепно-лицевою патологією при користуванні різними видами протезів та її чутливість до антисептичних препаратів in vitro / Р. А. Левандовський // Клінічна та експериментальна патологія. - 2014. - № 1 (47), Т XIII. - С. 69-74.
  7. Мельничук Г. М. Цитогенетичні маркери хвороб пародонту / Г М. Мельничук // Современная стоматология. -2011. - № 1. - С. 47-51.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 2 (119), 2015 год, 45-47 страницы, код УДК 616. 311-089. 168. 1-092. 19-07