Коноваленко С. А.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕННИКАХ ПРИ ДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ РУБОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИДА


Об авторе:

Коноваленко С. А.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Комплексом морфологических методов исследованы морфологические изменения в яичках под влиянием рубомицина гидрохлорида. Полученные результаты свидетельствуют, что воздействие на организм рубомицина гидрохлорида приводит к структурной перестройке паренхимы и стромы яичка, которая характеризуется выраженными сосудистыми расстройствами, редукцией слоев, дистрофическими, некробиотическими изменениями сперматогенного эпителия, эндотелиоцитов сосудов, инфильтрацией, склерозированием и гиалинизацией стромы исследуемого органа.

Ключевые слова:

рубомицин гидрохлорид, семенники, структура.

Список цитируемой литературы:

 1. Bazalytska SV. Cholovicha neplidnist v Ukraini: osoblyvosti pato– i morfohenezu. Kyiv: Chetverta khvylia; 2016. 262 s. [in Ukrainian].
 2. Povoroznyuk MV. Poshyrenistʹ ta osnovni prychyny bezpliddya u cholovikiv. Medytsynskye aspekty zdorovʹya muzhchyny. 2012;3(5):62- 73. [in Ukrainian].
 3. Horpynchenko II. Choloviche bezpliddia: etiolohiia, patohenez, diahnostyka ta likuvannia. Zdorovie muzhchiny. 2016;1:8-17. [in Ukrainian].
 4. Yelskiy VN, Vatutin NT, Kalinkina NV. Rol dysfunktsyi endotelyia v heneze sierdiechno-sosudistykh zabolevaniy. J. AMS of Ukraine. 2008;14(1):51-62. [in Russiаn].
 5. Hrytsulyak BV, Spasʹka AM, Hrytsulyak VB. Orkhoepidydymit. Ivano-Frankivsʹk: Prykarpatsʹkyy natsionalʹnyy universytet. 2010. 188 s. [in Ukrainian].
 6. Konovalenko SO, Hnatiuk MS, Yasinovskyi OB, Tatarchuk LV. Morphometric analysis of peculiarities of the testicular arteries remodeling under the influence of rubomycin hydrochloride. Warsaw: iScience. 2019;11:77-83.
 7. Vladychenko KA. Analiz vypadkiv azzospermii v patsiientiv medychnoho tsentru likuvannia bezpliddia. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2015;19.3(75):33-4. [in Ukrainian].
 8. Horalʹsʹkyy LP, Khomych VT, Kononskyy OI. Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi i pry patolohiyi. Zhytomyr: Polissya; 2011. 288 s. [in Ukrainian].
 9. Sorochynnykov AH. Hystolohycheskaia y mykroskopycheskaia tekhnyka. M.: Medytsyna; 1997. 448 s. [in Russian].
 10. Reznikov OH. Zahalʹni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh. Endokrynolohiya. 2003;8.1:142-5. [in Ukrainian].
 11. Hrytsulyak BV. Cytologichni zminy v yayechku v umovakh blokady krovovidtoku vid nyogo v eksperymenti. Visnyk Prykarpats`kogo nacional`nogo universytetu im. V. Stefanyka. Seriya Biologiya. 2011;15:201-4. [in Ukrainian].
 12. Kalinkina NV. Remodeliuvannia arterii pry sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvanniakh. Sertse i sudyny. 2004;4(8):87-91. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (157), 2020 год, 229-232 страницы, код УДК [611.631-612.616+616.618]:612.273.2

DOI: