Криль И. А.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ ЗУБОВ И ПРОФИЛАКТИКУ ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ КАРИЕСОМ У ДЕТЕЙ


Об авторе:

Криль И. А.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Системная гипоплазия эмали - это заболевание твердых тканей зубов некариозного происхождения, что все чаще встречается в практике детского стоматолога. Большая разновидность клинических проявлений создает трудности в диагностике и требует дифференциального подхода к выбору метода лечения. Целью работы было проведения анализа научных источников последних лет, посвященных вопросам лечения системной гипоплазии эмали зубов и профилактики ее осложнения кариесом у детей. Данные литературы свидетельствуют о необходимости комплексного лечения этого заболевания, независимо от его клинической формы. Первое место в плане лечения должна занимать реминерализирующая терапия, что включает местное и общее использование препаратов кальция, фосфора и фтора. Она способствует улучшению минерализации твердых тканей зубов и повышению их кариесрезистентности. С целью корекции дисколорита твердых тканей зубов при гипоминерализации эмали предлагаются процедуры отбеливания зубов и микроабразия. Деструктивные формы гипоплазии эмали требуют реставрационного восстановления с помощью пломбировочных материалов разных классов - стеклоиономерных цементов, ормокеров, компомеров, композитов светового отверждения. Но вопрос выбора пломбировочного материала и методики реставрации остается дискуссионным и требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова:

системная гипоплазия эмали, дети, реминерализирующая терапия, микроабразия, реставрация, профилактика кариеса

Список цитируемой литературы:

 1. Bezvushko E.V. Likuvannya systemnoyi gipoplaziyi emali / E.V. Bezvushko // Sovremennaya stomatologiya. - 2010. - № 5. - S.59-60.
 2. Bezvushko E.V. Porushennya rozvytku ta formuvannya zubiv / E.V. Bezvushko, М.М. Ugryn, Z.R. Popovych. - L.: GalDent, 2007. - 72 s.
 3. Bilous I.V. Viddaleni rezultaty likuvannya systemnoyi gipoplaziyi emali zubiv u ditey ta profilaktyka yiyi uskladnen / I.V. Bilous, R.   V. Kazakova // Visnyk stomatologiyi. - 2003. - № 4. - S. 65-68.
 4. Bilous I.V. Chynnyky ryzyku rozvytku ta shlyakhy profilaktyky systemnoyi gipoplaziyi emali zubiv u ditey: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spetsialnist 14.01.22 „Stomatologiya” / I.V. Bilous. - Ivano-Frankivsk, 2004. - 20 s.
 5. Groshikov M.I. Nekarioznye porazheniya tkaney zuba / M.I. Groshikov. - М.: Meditsina, - 1985. - 176 s.
 6. Ispolzovanie „R.O.C.S. Medical Minerals” v stomatologicheskoy praktike / L.R. Sarap, Е.А. Podzorova, S.K. Matelo [i dr.] // Klinicheskaya stomatologiya. - 2006. - № 2 (38). - S. 52-56.
 7. Kaskova L.F Vplyv profilaktychnykh kompleksiv na gomeostaz porozhnyny rota u ditey regioniv iz riznym vmistom ftoru v pytniy vodi / L.F. Kaskova, N.A. Morgun // Novyny stomatologiyi. - 2007. - № 2 (51). - S. 71-74.
 8. Kibrotsashvili I.A. Klinika, diagnostika i lechenie gipoplazii emali i skhodnykh s ney zabolevaniy zubov u detey i podrostkov: dis. ... kand. Med. nauk: spetsialnost 14.00.21 „Stomatologiya” / I.A. Kibrotsashvili. - SpB, 2007. - 168 s.
 9. Kovach I.V. Stroky prorizuvannya postiynykh zubiv u ditey iz systemnoyu gipoplaziyeyu emali zubiv na tli endemichnogo zobu / V. Kovach, L.M. Volyak // Sovremennaya stomatologiya. - 2011. - № 3. - S. 92-94.
 10. Krikheli N.I. Obonovaniye kompleksnoy programmy povysheniya effektivnosti lecheniya diskoloritov i profilaktiki oslozhneniy, voznikayuschikh pri otbelivanii i mikroabrazii emali izmenennykh v tsvete zubov: avtoref. dis. na soiskaniye nauch. stepeni dokt. med. nauk. : spets. 14.00.21 „Stomatologiya” / N.I. Krikheli. - M., 2008. - 29 s.
 11. Krikheli N.I. Osobennosti provedeniya mikroabrazii i profilaktiki oslozhneniy u pacientov pri korektsii tsveta zubov s gipoplaziyey emali / N.I. Krikheli // Rossiyskaya stomatologiya. - 2009. - № 1. - S. 63-67.
 12. Kuzmina I.N. Effektivnost primeneniya zubnykh past dlya snizheniya temperaturnoy chuvstvitelnosti zubov / I.N. Kuzmina, L.A. Tsomaeva, A.V. Lapatina // Klinicheskaya stomatologiya. - 2007. - № 4 (44). - S. 88-90.
 13. Mak-Donald R.E. Stomatologiya detey i podrostkov / R.E. Mak-Donald, D.R. Eyveri. - M.: Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo, 2003. - 766 s.
 14. Ozhgikhina N.V. Vliyanie kariesprofilakticheskikh sredstv na protsessy sozrevaniya tverdykh tkaney i dinamiku vozniknoveniya kariesa v postoyannykh zubakh s sistemnoy gipoplaziyey emali / N.V. Ozhgikhina, L.P Kiselnikova // Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. - 2009. - Т VIII, № 2. - S. 83-86.
 15. Persin L.S. Stomatologiya detskogo vozrasta / L.S. Persin, V.M. Elizarova, S.V. Dyakova. - Izd. 5-е, pererab. i dop. - M.: Meditsina, 2003. - 640 s.
 16. Redinova TL. Sostav i svoystva poverkhnostnogo sloya emali posle gigienicheskoy chistki zubnymi pastami „Novyy zhemchug Kaltsiy” i „Novyy zhemchug Ftor” / TL. Redinova // Klinicheskaya stomatologiya. - 2005. - № 3 (35). - S. 50-52.
 17. Smolyar N.I. Perspektivy primeneniya metodiki korrektsii izmenennykh v tsvete zubov preparatami na osnove peroksida karbamida / N.I. Smolyar, V.V. Kononenko, E.V. Bezvushko // Sovremennaya stomatologiya. - 2001. - № 3. - S. 15-18.
 18. Sravnitelnyy analiz vliyaniya zubnykh past na kariesrezistentnost emali zubov / A.A. Kunin, TV. Kupets, I.A. Belenova [i dr.] // Klinicheskaya stomatologiya. - 2005. - № 4 (36). - S. 60-63.
 19. Ulitovskiy S.B. Zubnye pasty / S.B. Ulitovskiy. - SPb.: Chelovek, 2000. - 272 s.
 20. Ulitovskiy S. Raspredelenie osnovnykh sredstv lichnoy gigieny polosti rta i ikh rol v profilaktike stomatologicheskikh zabolevaniy / S.   Ulitovskiy // Dent Art. - 2004. - № 1. - S. 21-25.
 21. Khomenko L.O. Aspekty diagnostyky i likuvannya molyarno-riztsevoyi gipomineralizatsiyi emali u ditey / L.O. Khomenko, N.V. Bidenko, S.F. Lubarets // Novyny stomatologiyi. - 2011. - № 1. - S. 73-76.
 22. Efficacy of Tooth Mousse in reducing enamel deproteinization and promoting remineralisation / H. Fu, R. Liang, Y Xiao, X.J. Zhang // Hua Xi Kou Qiang Yi Za Zhi. - 2008. - № 26 (3). - P 301-305.
 23. Enamel hypoplasia or amelogenesis imperfect - a restorative approach / R.B. Fonseca, L.C. Sobrinho, A.J.F. Neto [et al.] // Braz. J.   Oral. Sci. - 2006. - № 5 (16). - P 941-943.
 24. Jalevik B. Scanning electron micrograph analysis of hypomineralized enamel in permanent teeth / B. Jalevik, W. Dietz, J.G. No™n // Int. J. Paediatr. Dent. - 2007. - № 15. - P 233-240.
 25. Jalevik B. Dental treatment, dental fear and behaviour management problems in children with severe enamel hypomineralization of their permanent first molars / B. Jalevik, G.A. Klingberg // Intern. J. Paediatr. Dent. - 2002. - № 12. - P 24-32.
 26. Jalevik B. Enamel hypomineralization of permanent first molars: a morphological study and survey of possible aetiological factors / B. Jalevik, J.G. No™n // Int. J. Paediatr. Dent. - 2000. - № 10. - P 278-289.
 27. Kabaktchieva Rossitza Clinical treatment approach of a child with molar incisor hypomineralization (MIH) combined with malocclusion / Rossitza Kabaktchieva, Vladimir Bogdanov // J. IMAB. - 2012. - Vol. 18, № 2. - P 174-180.
 28. Lygidakis N.A. Treatment modalities in children with teeth affected by molar-incisor enamel hypomineralisation (MIH): A systematic review / N.A. Lygidakis // Eur. Arch. Paediatr. Dent. - 2010. - № 11 (2). - P 65-74.
 29. Lygidakis N.A. Evaluation of composite restorations in hypomineralised permanent molars: a four year clinical study / N.A. Lygidakis, A. Chaliasou, G. Siounas // Eur. J. Paediatr. Dent. - 2003. - № 4 (3). - P 143-148.
 30. Morphology and chemical composition of dentin in permanent first molars with the diagnose MIH / S. Heijs, W. Dietz, J.G. No™n [et al.] // Swed. Dent. J. - 2007. - № 31. - P 155-164.
 31. Musale Prasad K. Clinical management of an epigenetic enamel hypoplasia - a case report / Prasad K. Musale, T Yadav, B.M. Nadeem Ahmed // Int. J. Clin. Dent. Science. - 2010. - № 1 (1). - P 77-80.
 32. Sabel N. Elemental composition of normal primary tooth enamel analyzed with XRMA and SIMS / N. Sabel, W. Dietz, T Lundgren [et al.] // Swed. Dent. J. - 2009. - № 33. - P 75-83.
 33. Secondary ion mass spectrometry and X-ray microanalysis of hypomineralized enamel in human permanent first molars / B. Jalevik, H. Odelius, W. Dietz [et al.] // Arch. Oral Biol. - 2001. - № 46. - P 239-247.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 1 (137), 2017 год, 57-60 страницы, код УДК 616.314 - 085 + 616.314.13 - 007.23 + 616 - 084 + 616.314 - 002 + 613.95