Китура О. Е., Потяженко М. М., Ищейкин К. Е., Соколюк Н. Л., Настрога Т. В.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ


Об авторе:

Китура О. Е., Потяженко М. М., Ищейкин К. Е., Соколюк Н. Л., Настрога Т. В.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В исследование было включено 68 больных хроническим панкреатитом (ХП), контрольную группу составили 30 здоровых лиц. В начале лечения и через три недели изучалась качество жизни (КЖ) по опроснику GSRS и уровень тревожных расстройств по опроснику Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина. У больных ХП отмечено достоверное ухудшение КЖ по трем из пяти шкал (боль в животе, диспептический и диарейный синдромы) и существенные изменения в психоэмоциональном статусе в виде повышения уровня реактив¬ной и личностной тревожности. Через три недели терапии отмечено улучшение КЖ по шкалам: «рефлюкс-синдром», «диарейный синдром», «диспептический синдром» и снижение уровня реактивной тревожности.

Ключевые слова:

хронический панкреатит, качество жизни, уровень тревожности

Список цитируемой литературы:

 1. Baranskaya Ye.K. Bol v zhivote: klinicheskiy podkhod k bolnomu i algoritm lecheniya / Ye.K. Baranskaya // Farmateka: ezhegodnyy sbornik izbrannykh nauchno-meditsinskikh statey. - 2006. - S. 143-153.
 2. Danilov D.S. Komplaens v meditsine i metody ego optimizatsii (klinicheskie, psikhologicheskie i psikhoterapevticheskie aspekty) / D.S. Danilov // Psikhiatriya i psikhofarmakoterapiya im. P.B. Gannushkina. - 2008. - № 01. - S. 13-20.
 3. Issledovanie trevozhnosti (Ch.D. Spilberger, adaptatsiya Yu.L. Khanin) / Diagnostika emotsionalno-nravstvennogo razvitiya. Red. i sost. Dermanova I.B. - SPb., 2002. - S. 124-126.
 4. Kiseleva L.M. Kachestvo zhizni bolnykh khronicheskim gepatitom B starshe 50 let / L.M. Kiseleva, L.V. Ilmukhina, M.A.Vize- Khripunova, S.M. Sharshova // Klinicheskaya meditsina. - 2009. - № 3. - S. 37-45.
 5. Kuzin M.I. Khronicheskiy pankreatit [Tekst] / M.I. Kuzin, M.V. Danilov, D.F. Blagovidov. - M.: Meditsina, 1985. - 368 s.
 6. Kutova N.V. Porivnjaljnyj analiz depresyvnykh ta tryvozhnykh staniv u pacijentiv z khronichnym pankreatytom miliarnoji ta alkogholjnoji etiologhiji / N.V. Kutova // Ukrajinsjkyj visnyk psykhonevrologhiji. - 2015. - Tom 23, vypusk 2 (83). — S. 56-60.
 7. Listishenkova Yu.V. Kliniko-prognosticheskie aspekty kachestva zhizni i priverzhennosti k lecheniyu u bolnykh khronicheskim biliarnozavisimym pankreatitom [Tekst]: dis. ... kand. med. nauk / Yu.V. Listishenkova. - Saratov, 2010. - 135 s.
 8. Maev I.V. Sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu khronicheskogo pankreatita / I.V. Maev, Yu.A. Kucheryavyy // Kachestvo zhizni. Meditsina. - 2004. - № 2 (5). - S. 65-69.
 9. Neronov V.A. Issledovanie kachestva zhizni u bolnikh virusnimi gepatitami / V.A. Neronov // Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik «Chelovek i ego zdorove». - 2009. - № 3. - S. 111-121.
 10.  Okhlobystin A.V. Primenenie preparatov pishchevaritelnykh fermentov v gastroenterologii / A.V. Okhlobystin // Klinicheskie perspektivy gastroenterologii, gepatologii. - 2001. - № 2. - S. 34-38.
 11. Rusyn V.I. Dynamika pokaznykiv jakosti zhyttja ta psykhosomatychnykh zmin khvorykh na khronichnyj pankreatyt pislja kholecystektomiji na foni patoghenetychno obgruntovanoji kompleksnoji terapiji / V.I. Rusyn, Je.S. Sirchak, N.Ju. Kurchak, O.M. Moskalj, Kh.V. Futjko // Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu, serija «Medycyna». — 2014. — vypusk 1 (49). - S. 36-40.
 12. Sarvir I.N. Sravnitelnye dannye eksperimentalno-psikhologicheskogo issledovaniya lichnosti bolnykh gipertonicheskoy boleznyu i ishemicheskoy boleznyu serdtsa s anksioznymi sostoyaniyami / I.N. Sarvir // Meditsinskie issledovaniya. — 2001. — T. 1, vyp. 1. — S. 41-43.
 13.  Kharchenko N.V. Sovremennye podkhody k dieticheskomu pitaniyu bolnykh khronicheskim pankreatitom / N.V. Kharchenko, G.A. Anokhina, I.A. Korulya [i dr.] // Zdorov'ya Ukraini. — 2011. — № 4 (22). — S. 17-18.
 14. Kharkina D.N. Trevozhno-depressivnye rasstroystva u bolnykh khronicheskim pankreatitom / D.N. Kharkina, V.I. Mordasova,Yu. Shiryaev // Zhurn. teoretich. i praktich. med. - 2005. - № 3 (1). - S. 108-109.
 15. Shherbynina M.B. Biliarna patologhija: kaminj spotykannja na rivnij dorozi suchasnoji ghastroentrologhiji? / M.B. Shherbynina,Ju. Skyrda, A.M. Burenko // Zdorov'ja Ukrajiny. — 2010. — № 1. — S. 18-19.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 1 (137), 2017 год, 143-145 страницы, код УДК 616.37-002.2-08