Коптев М. Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ОСТРОГО ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ


Об авторе:

Коптев М. Н.

Рубрика:

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Стресс является выработанной в процессе эволюции совокупностью защитных и повреждающих реакций организма, которые возникают в результате нейро-эндокринных и метаболических сдвигов в ответ на действие чрезвычайных или патологических факторов. Таким образом стресс - важное звено адаптационного механизма, которое при неблагоприятном течении может стать составляющей патогенеза многих заболеваний. Проблема стресса, несмотря на достаточно длительное изучение, продолжает оставаться актуальной темой для научных исследований. Целью работы было сравнить различные модели острого иммобилизационного стресса на основании данных литературных источников и результатов собственных исследований. Использованная исследователями из Украинской медицинской стоматологи-ческой академии модель позволяет сократить время эксперимента, не требует сложного оборудования и использования дополнительных факторов стрессорного воздействия. Этот способ прост в проведении и может быть использован для изучения влияния иммобилизационного стресса на организм.

Ключевые слова:

стресс, иммобилизация, крысы

Список цитируемой литературы:

 1. Haydey O.S. Etiolohiya stressu / O.S. Haydey // Nauk.-tekhn. byul. in-tu biolohiyi tvaryn ta Derzh. n.-d. kontrol. in-tu vetpreparativ ta korm. dobavok. - 2012. - Vyp. 13, № 3/4. - S. 416-419.
 2. Koptev M.M. Otsinka morfo-funktsionalnykh zmin peryferychnykh viddiliv leheni pislya vplyvu hostroho immobilizatsiynoho stresu / M.M. Koptev // Aktualmi problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. - 2013. - T 13, № 4 (44). - S. 121-124.
 3.  Kuz’mina V.Ye. Funktsional’noye sostoyaniye muzhskikh gonad i razvitiye stress-reaktsii / V.Ye. Kuz’mina // Vestnik SamGU - Yestestvennonauchnaya seriya. - 2007. - T 58, № 8. - S. 129-137.
 4. Netyukhaylo L.H. Mekhanizmy rozvytku i rol zmin metabolichnykh protsesiv v lehenyakh pry hostromu stresi: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spets. 14.03.04 „Patolohichna fiziolohiya” / L.H. Netyukhaylo. - Odesa, 2000. - 17 s.
 5. Oshchepkova O.M. Zakonomernosti razvitiya stressornykh povrezhdeniy vnutrennikh organov i ikh preduprezhdeniye proizvodnymi glitsina (eksperim. issled.): avtoref. dis. na soiskaniye uchen. stepeni kand. med. nauk: spets. 14.00.16 „Patologicheskaya fiziologiya” / O.M. Oshchepkova. - Irkutsk, 1995. - 20 s.
 6. Pavlov S.Ye. Adaptatsiya / S.Ye. Pavlov. - M.: Parusa, 2000. - 282 s.
 7. Podhayetska O.YE. Zahalni ta mistsevi osoblyvosti kysnevoho metabolizmu pry tyazhkomu immobilizatsiynomu stresi ta yikh rol v patohenezi parodontytu / O.YE. Podhayetska, V.I. Portnichenko, V.I. Nosar [ta in.] // Med. reabylytatsyya, kurortolohyya, fyzyoterapyya. - 2008. - № 1. - S. 31-34.
 8. Podhayetska O.YE. Mekhanizmy poshkodzhennya tkanyn parodonta pry hostromu stresi ta yikh korektsiya za dopomohoyu interval'nykh hipoksychnykh trenuvan: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spets. 14.03.04 „Patolohichna fiziolohiya” / O.YE. Podhayets'ka. - Odesa, 2010. - 19 s.
 9. Potemina TYe. Izmeneniye parametrov semennoy zhidkosti samtsov belykh krys pri razlichnykh vidakh eksperimental’nogo stressa / TYe. Potemina, S.V. Kuznetsova, V.A. Lyalyayev // Sovremennyye tekhnologii v meditsine. - 2009. - № 2. - S. 23-26.
 10. Ukrainskaya L.A. Stress-indutsirovannaya al’teratsiya legkikh i yeye korrektsiya mediatorami i metabolitami stress-limitiruyushchikh sistem: avtoref. dis. na soiskaniye uchen. stepeni kand. biol. nauk: spets. 14.00.16 „Patologicheskaya fiziologiya”, 03.00.25 „Gistologiya, tsitologiya, kletochnaya biologiya” / L.A. Ukrainskaya. - Irkutsk, 2002. - 17 s.
 11. Fomochkina I.I. Metabolichni mekhanizmy rozvytku immobilizatsiynoho stresu ta yikh korektsiya: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spets. 14.03.04 „Patolohichna fiziolohiya” / I.I. Fomochkina. - Donetsk, 2007. - 20 s.
 12. Oishi K. Different effects of immobilization stress on the mRNA expression of antioxidant enzymes in rat peripheral organs / К. Oishi, К. Machida // Scand. J. Clin. Lab. Invest. - 2002. - Vol. 62, № 2. - P. 115-121.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 2 (138), 2017 год, 13-16 страницы, код УДК 613.86