Безвушко Э. В., Лагода Л. С.

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ


Об авторе:

Безвушко Э. В., Лагода Л. С.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В данной публикации представлено результаты анонимного анкетирования школьников 12 и 15 лет, проживающих на территории, подвергшейся воздействию радиоактивного загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС (пгт. Любешов и Маневичи) и дети, проживающие на территории техногенной нагрузки вследствие угольных выбросов (г. Нововолынск) с помощью европейских индикаторов стоматологического здоровья. Была обнаружена высокая информативность и специфичность стоматологических индикаторов здоровья полости рта. Данные ряда европейских индикаторов могут быть существенным дополнением к региональным системам мониторинга и программам первичной профилактики стоматологических заболеваний полости рта.

Ключевые слова:

индикаторы, стоматологическое здоровье, оценка стоматологического здоровья детей

Список цитируемой литературы:

 1. Bezvushko E.V. Profilaktyka kariiesu u ditei, yaki prozhyvaiut u nespryiatlyvykh umovakh dovkillia / E.V. Bezvushko // Visnyk problem biolohii ta medytsyny. — 2014. — Vyp. 3, Tom 2 (111). — S. 338-341.
 2. Henetychni ta biokhimichni markery prohnozuvannia vazhkosti perebihu stomatolohichnykh zakhvoriuvan u ditei iz ekolohichno nespryiatlyvykh rehioniv / O.Z. Hnateiko, N.S. Luk'ianenko, M.A. Luchynskyi [ta in.] // Nauk. visnyk Nats. med. un-tu im.O.O. Bohomoltsia. — 2007. — Spetsvypusk. — S. 55-58.
 3. Imuno-adaptatsiini mozhlyvosti dytiachoho orhanizmu v umovakh ekolohichnoho zabrudnennia / H.S. Chaikovska, O.Z. Hnateiko, M.A. Luchynskyi, N.S. Luk'ianenko // Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. — 2011. — T 73, № 4. — S. 67-71.
 4. Kaskova L.F. Poshyrenist zuboshchelepnykh anomalii ta stan tverdykh tkanyn zubiv i tkanyn paradonta v ditei 11-16 rokiv / L.F Kaskova, N.M. Taranenko // Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. - 2005. - № 1. - S. 51-54.
 5. Kazakova R.V. Riven stomatolohichnoi zakhvoriuvanosti u pidlitkiv m. Uzhhorod / R.V. Kazakova, V.S. Melnyk, L.F.Bulei // Visnyk stomatolohii. - 2012. - № 4. - S. 103-105.
 6. Navkolyshnie seredovyshche i stomatolohichne zdorov'ia ditei Ukrainy / L.O. Khomenko, O.I. Ostapko, N.V. Bidenko, O.O. Tymofieieva // Arkhiv klinichnoi medytsyny. — 2004. — № 1. — S. 82-85.
 7. Nazarian R.S. Zabolevaemost karyesom zubov u detei 8-9 h. Kharkova / R.S. Nazarian, N.N. Udovychenko, K.Iu. Spyrydonova // Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. — 2013. — № 3. —S. 96-97.
 8. Ostapko O.I. Vzaiemozviazok khimichnoho skladu emali ta stanu tverdykh tkanyn postiinykh zubiv u ditei, yaki postiino meshkaiut v umovakh nyzkoho rivnia sumarnoho zabrudnennia dovkillia / O.I. Ostapko // Klinichna stomatolohiia. — 2015. — № 1. — S. 45-50.
 9. Pokaznyky obminu kaltsiiu, yak markery manifestatsii ta vazhkosti perebihu stomatolohichnykh zakhvoriuvan u ditei iz ekolohichno zabrudnenykh raioniv Ivano-Frankivskoi oblasti / O.Z. Hnateiko, N.S. Luknianenko, M.A.Luchynskyi [ta in.] // Tezy yuvileinoi mizhnar. nauk-prakt. konf. «Stomatolohiia — vchora, sohodni i zavtra, perspektyvni napriamky rozvytku». — Ivano-frankivsk, 2009. — S. 73.
 10.  Savychuk O.V. Klinichnyi perebih kariiesu u ditei, yaki meshkaiut v ekolohichno nespryiatlyvykh rehionakh / O.V. Savychuk, Yu.P Nemyrovych, I.M. Holubieva // Tezy yuvileinoi mizhnar. nauk-prakt. konf. «Stomatolohiia — vchora, sohodni i zavtra, perspektyvni napriamky rozvytku». — Ivano-frankivsk, 2009. — S. 86-87.
 11.  Savychuk O.V. Stan tkanyn paradontu u meshkantsiv ekolohichno nespryiatlyvykh rehioniv Ukrainy / O.V. Savychuk, Yu.P Nemyrovych, I.M. Holubieva // Aktualni pytannia stomatolohii sohodennia: materialy nauk-praktiu konf., m. Ternopil, 19 lystopada 2010 r. — Ternopil, 2010. — S. 16-17.
 12. Smoliar N.I. Urazhenist zubiv kariiesom ta yoho profilaktyka u ditei v umovakh pidvyshchenoho radiatsiinoho fonu / N.I. Smoliar, Z.R. Pryzhko // Visnyk stomatolohii. — 1995. — № 4. — S. 285-287.
 13. Yakovleva N.N. Zabolevayemost kariyesom zubov detskogo naseleniya Donetskoy oblasti / N.N. Yakovleva, Ye.V. Sirotkina // Visnyk problem biolohii ta medytsyny. — 2009. — № 3. — S. 177-179.
 14. Euro Barometr 72.3 Report. Oral Health, TNS, Brussels. — 2010. — 90 p.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 2 (138), 2017 год, 169-175 страницы, код УДК 616.314-002-037-07-039.71:614.876]-053.2