Назаренко З. Ю., Ткаченко И. Н., Ляшенко Л. И., Марченко И. Я., Браилко Н. М.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ORAL BLUE» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА


Об авторе:

Назаренко З. Ю., Ткаченко И. Н., Ляшенко Л. И., Марченко И. Я., Браилко Н. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В данной статье приведены данные относительно клинической эффективности препарата “Oral blue”, на основе антисептика “Troklosene” в комплексном лечении больных хроническим генерализованным пародонтитом II и III степени тяжести. Для подтверждения полученных результатов нами проанализированы следующие клинические показатели: индекс Грина-Вермильона, индекс PMA, индекс кровоточивости. Динамика указанных показателей до и после лечения и сокращения количества посещений свидетельствуют в пользу предложенного нами метода лечения.

Ключевые слова:

препарат “Oral blue”, хронический генерализованный пародонтит, пародонтальные индексы

Список цитируемой литературы:

 1. Bandrivs’kyy Yu.L. Stan orhaniv porozhnyny rota pry destruktyvno-zapal’nykh zakhvoryuvannyakh hastroduodenal’noyi zony:ohlyad literatury / Yu.L. Bandrivs’kyy, O.O. Bandrivs’ka, H.N. Bandrivs’ka // Klinichna stomatolohiya. — 2014. — № 2. — S. 12-16.
 2.  Beloklytskaya H.F. Parodontolohycheskyy status lyudey pozhyloho y starcheskoho vozrasta / H.F. Beloklytskaya, E.M. Pavlenko // Sovremennaya stomatolohyya. — 2013. — № 2. — S. 117-119.
 3. Kashivs’ka R.S. Stan tkanyn parodonta u khvorykh na heneralizovanyy parodontyt pry zakhvoryuvannyakh hepatobiliarnoyi systemy ta obgruntuvannya medykamentoznoyi korektsiyi vyyavlenykh porushen’: dys. kandydata med. nauk : zatv. 2016 / R.S. Kativs’ka. — Ivano-Frankivs’k, 2016. — 204 s.
 4. Osoblyvosti klinichnykh proyaviv patolohichnykh protsesiv parodonta u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen’ / M.I. Humenyuk [y dr.] // Ukr. pul’monol. zhurnal. — 2015. — № 1. — S. 40-44.
 5. Sukhovolets’ I.O. Vplyv sertsevo-sudynnoyi patolohiyi na perebih zapal’no-dystrofichnykh zakhvoryuvan’ tkanyn parodonta / I.O. Sukhovolets’, N.V. Matsko // Klinichna stomatolohiya. — 2014. — № 4. — S. 18-21.
 6. Tsepov L.M. Dyahnostyka y lechenye zabolevanyy parodonta [Tekst] / L.M. Tsepov, A.Y Nykolaev. — M.: MEDpressynform, 2002. — 192 s.
 7. Chaykovs’ka I.V. Mekhanizmy rozvytku patolohichnykh zmin u tkanynakh parodonta u patsiyentiv pry zakhvoryuvannyakh shlunkovo -kyshkovoho traktu / I.V. Chaykovs’ka // Pytannya eksperymental’noyi ta klinichnoyi medytsyny. — 2012. — № 16, T. 4. — S. 175-180.
 8. Chumakova Yu.H. Heneralyzovannbiy parodontyt: struktura nuzhdaemosty v spetsyalyzyrovannoy stomatolohycheskoy pomoshchy / Yu.H. Chumakova // Visnyk stomatolohiyi. — 2007. — № 6. — S. 24-31.
 9. Shandyba S.I. Osoblyvosti provedennya reheneratyvno-rekonstruktyvnykh vtruchan’ pry heneralizovanomu parodontyti u khvorykh na tsukrovyy diabet 2 typu: avtoref. dys. kand. med. nauk: 14.01.22 / Shandyba Serhiy Ihorovych. — Vyshch. derzh. navch. zakl. Ukrayiny “Ukr. med. stomatol. akad.” — Poltava, 2016. — 20 s.
 10. Chaffee V.W. Association between chronic periodontal disease and obesity. Asystematic review and meta-analysis / B.W. Chaffee, S.J. Weston // J. Periodontol. — 2010. — Vol. 81, № 12. — P. 1708-1724.
 11. Cutler C.W. Antigenpresentation and the role of dendritic cells in periodontitis / C.W. Cutler, R. Jotwani // Periodontology 2000. — 2004. — № 35. — P. 135-157.
 12. Romanova YG. The role microbiocenosis oral health in young people of alimentary -constitutional obesity / YG. Romanova, A. Tsushko // Journal of Health Sciences. — 2014. — Vol. 4, № 7. — P. 83-92.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 2 (138), 2017 год, 204-207 страницы, код УДК 616.314.17-002.2-085.24