Шерстюк О. А., Бескоровайная И. Н., Кононов Б. С., Свинцицкая Н. Л., Гринь В. Г.

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОРБИТАЛЬНОЙ ДОЛИ СЛЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗ ЧЕЛОВЕКА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА


Об авторе:

Шерстюк О. А., Бескоровайная И. Н., Кононов Б. С., Свинцицкая Н. Л., Гринь В. Г.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Оценка морфологической нормы слезной железы и ее изменений под влиянием различных факторов у человека до сих пор остается важной задачей морфологии и офтальмологии. Материалом для исследования стали шесть препаратов орбитальной части слезной железы человека зрелого возраста. На их основе получено 12 серий последовательных гистологических срезов, которые с помощью световой микроскопии изучены по глубине. Проанализированы более 1500 срезов. Таким образом, оба отдела (пальпебральный и орбитальный) слезной железы человека зрелого возраста, в условиях нормального функционирования, имеют аналогичную структурную иерархию: доля, долька, субдольчастая единица – аденомеры, конечной отдел.

Ключевые слова:

слезная железа, орбитальная часть, световая микроскопия, аденомер

Список цитируемой литературы:

 1. Афанасьєв Ю.І. Гістологія: підручник / Ю.І. Афанасьєв, Н.А. Юріна, Є.Ф. Котовський [та ін.]; під редакцією Ю.І. Афанасьєва, Н.А. Юріної. – [5-е видання перероблене та доповнене]. – Москва, 2002. – 744 с.
 2. Бржеський В.В. Рогівково-кон’юнктивальний ксероз (діагностика, клініка, лікування) / В.В. Бржевський, Є.Є. Сомов. – СПб.: Сага, 2002. – 142 с.
 3. Бржеський В.В. Синдром сухого ока: сучасні аспекти діагностики і лікування / В.В. Бржевський, Є.Є. Сомов // Синдром сухого ока. — 2002. – № 1. – С. 3-9.
 4. Гемонов В.В. Атлас з гістології та ембріології органів ротової порожнини та зубів / В.В. Гемонов, Е.Н. Лаврова, Л.І. Фалін.– М.: ГОУ ВУНМЦМ РФ, 2003. – 96 с.
 5. Денисов-Нікольський Ю.І. Морфологічні критерії оцінки стану поверхонь зразків біологічної тканини / Ю.І. Денисов-Нікольський, Л.А. Денисова, І.В. Матвейчук, В.В. Розанов // Морфологія. – 2004. – № 4. – С. 42.
 6. Дюк В.А. Інформаційні технології в медико-біологічних дослідженнях / В.А. Дюк. – Санкт-Петербург, 2003. – 528 с.
 7. Жабоєдов Г.Д. Синдром «сухого ока». Клініка, діагностика, лікування / Г.Д. Жабоєдов, В.В. Кіреєв // Мистецтво лікування.– Січень, 2004. – № 1 (007). – С. 36-41.
 8. Костиленко Ю.П. Метод виготовлення гістологічних препаратів рівноцінних напівтонким зрізам великої оглядової поверхні, для багатоцільових морфологічних досліджень / Ю.П. Костиленко, І.В. Бойко, І.І. Старченко, О.К. Прилуцький // Морфологія. – 2007. – Т. 132, 6. – С. 77-82.
 9. Костиленко Ю.П. Структурно-функціональні одиниці слинної та слізно залоз / Ю.П. Костиленко, І.В. Мислюк, Є.О. Дев’яткін // Архів анатомії, гістології та ембріології. – 1986. — Т. ХСІ, № 9. – С. 80-86.
 10. Луцик О. Гістологія людини / О. Луцик, А. Хватова, К. Кабак, Ю. Чайковській. — «Книга плюс». — Київ, 2007. – С. 505-515.
 11. Пілюгін А.В. Структурна організація та морфометричні параметри системи екскреторних протоків піднебінних залоз лю-дини / А.В. Пілюгін // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – Полтава, 2007. – Т. 7. – Вип. 4 (20). – С. 278-281.
 12. Пілюгін А.В. Сучасні уявлення про структуру та функції малих слинних залоз людини / А.В. Пілюгін // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – Полтава, 2007. – Т. 7. – Вип. 3 (19). – С. 207-211.
 13. Сапін М.Р. Питання класифікації та закономірності будови малих залоз у стінках порожнистих внутрішніх органів / М.Р. Сапін, Д.Б. Никитюк, А.М. Шестаков // Морфологія. – 2006. – Т. 129. – С. 18-22.
 14. Шерстюк О.О. Просторово-морфологічна характеристика епітеліальних мікрокомплексів піднебінної залози новонарод-женого / О.О. Шерстюк // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2003. – Т. 3, вип. 1. – С. 28-32.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (133), 2016 год, 318-320 страницы, код УДК 611.846.4