Мизюк М. И., Суслик З. Б., Йонда М. Е., Мищенко И. А., Гречух Л. С.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ


Об авторе:

Мизюк М. И., Суслик З. Б., Йонда М. Е., Мищенко И. А., Гречух Л. С.

Рубрика:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье обосновывается актуальность исследования по выполнению самостоятельной работы студента в высшем учебном заведении, как основа к мотивации получения качественных знаний.

Ключевые слова:

высшее медицинское учебное заведение, учебный процесс, самостоятельная работа студентов, гигиеническое мышление студентов

Список цитируемой литературы:

  1. Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. — Упорядники М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко, І.І. Бабин. — Київ, Тернопіль, 2004. — 286 с.
  2. Гриценок Л.І. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема / Л.І. Гриценок, Л.В. Дзюбко // Психолінгвістика. Науково-теоретичний збірник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди». — 2009.— № 4. — С. 33-43.
  3. Підаєв А.В. Болонський процес в Європі / А.В. Підаєв, В.Г. Передерій. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. — 190 с.
  4. Поляченко Ю.В. Медична освіта у світі та в Україні / Ю.В. Поляченко, В.Г. Передерій, О.П. Волосовець [та ін.]. — К.: Книга Плюс, 2005. — 384 с.
  5. Пошук інноваційних форм проведення практичних занять в умовах європейської кредитно-трансферної системи навчання та реформування вищої школи / М.М. Рожко, Г.М. Ерстенюк, Ю.І. Попович, М.О. Іванців, Т.З. Кобрин // Досвід впровад-ження європейської кредитно-трансферної системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття ІІІ-ІV рівнів акредитації. Перша українсько-польська академія з медсестринства та реабілітології: наук.-метод. конф., 20 травня 2016 р.: тези доп.— Івано-Франківськ, 2016. — С. 145-147.
  6. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання / П.І. Сікорський. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. — 127 с.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (134), 2016 год, 147-149 страницы, код УДК 371.322 + 378.147.111