Удод А. А., Центило В. Г., Адаменко Е. Н.

СВЕТОВАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ФОТОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ


Об авторе:

Удод А. А., Центило В. Г., Адаменко Е. Н.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье представлены современные подходы к полимеризации фотокомпозиционных материалов, используемых для восстановления зубов. Приведена информация о стоматологических фотополимеризаторах, принципах их работы и особенностях применения. Описаны методы полимеризации фотокомпозитов, с помощью которых можно снизить негативные последствия полимеризационного напряжения в материалах.

Ключевые слова:

восстановление зубов, фотокомпозиционные материалы, световая полимеризация

Список цитируемой литературы:

 1. Radlins’kyy S. Polimeryzatsiynoho stres v ob’yemnykh restavratsiyakh. Suchasna stomatolohiya. 2010;4:34-9. [in Russiаn].
 2. Udod OA, Khachaturova KM, Hadzhiyeva IM. Vtrata intensivnosti svitlovoho potoku u tverdykh tkanynakh zubiv y materialakh, chto tverdiyut’ pid diyeyu svitla. Ukrayins’kyy stomatolohichnyy al’manakh. 2012;5:115-7. [in Ukrainian].
 3. David C Sarrett. Restorative Materials. ADA Professional Product Review. Spring. 2010;5(2).
 4. Rodrigues Junior SA, Pin LF, Machado G, Della Bona A, Demarco FF. Influence of different restorative techniques on marginal seal of class II composite restorations. J Appl Oral Sci. 2010 Jan Feb;18(1):37-43.
 5. Burgess J, Cakir D. Comparative properties of low shrinkage composite resins. Compend Contin Educ Dent. 2010 May;31(2):10-5.
 6. Fylypchyk IS, Danylevych OV, Zhukova OO. Pomylky i uskladnennya pry vykorystanni fotopolimernykh plombuval’nykh materialiv i metody yikh usunennya. Ukr. stomatolohiyi. 2008;2:43. [in Ukrainian].
 7. Blokhina A. Varianty resheniya aktual’noy problemy vosstanovleniya polostey v bokovykh zubakh. DentArt. 2012;1:52-7. [in Russiаn].
 8. Jean-Francois Roulet, Guido Vanherle. Adgezivnyye tekhnologii v esteticheskoy stomatologii: per. s angl. Moskva: MEDpress-inform; 2010. s. 200. [in Russiаn].
 9. Yudina NA, Ishin NN, Hrintsevich IB, Manyuk ON. Metodyka zastosuvannya fotopolimeryzatsiyni prystroyiv pry restavratsiyi tverdykh tkanyn zubiv: instruktsiya iz zastosuvannya №065-0609: zatv. MOZ RB 17.09.2009. Mins’k: BelMAPO; 2009. 11 s. [in Ukrainian].
 10. Van Dijken JW. Durability of resin composite restorations in high C factor cavities: a 12 year follow up. J. Dent. 2010 Jun;38(6):469-74.
 11. Udod OA, Khachaturova KM. Osoblyvosti tekhniky svitlovoho vplyvu na svetootverzhdaemye materialy v riznykh klinichnykh sytuatsiyakh. Ukrayins’kyy stomatolohichnyy al’manakh. 2010;2(2):121-2. [in Ukrainian].
 12. Denisova YuL. Sovremennyie voprosyi esteticheskoy stomatologii. Stomatolog. 2014;(2):39-44. [in Russian].
 13. Khemmsvar PD, O’Konnor M, Ksyulinh V. Tekhnolohiya svitlovoho zatverdinnya: mynule, s’ohodennya i maybutnye. Dent Art. 2006;3:64-7. [in Ukrainian].
 14. Walter R, Swift E, Heikh H, Ferracane JL. Effects of temperature on composite resin shrinkage. Quintessence int. 2009;40(843):7.
 15. Uctasli MB, Arisu HD, Lasilla LV, Valittu PK. Effect of preheating on the mechanical properties of resin composites. Eur. j. dent. 2008;2(263):8.
 16. Wagner WC, Asku MN, Neme AL, Linger JB, Pink FE, Walker S. Effect of pre-heating resin composite on restotation microleakage. Oper. dent. 2008;33(72):8.
 17. Sklyarov IA. Pryamyye kompozitnyye restavratsii v neinvazivnoy tekhnike. Esteticheskaya stomatologiya. 2012;1:12-5. [in Russiаn].
 18. Pfeifer CS, Shelton ZR, Braga RR, Windmoller D, Machado JC, Stansbury JW. Characterization of dimethacrylate polymeric networks: a study of the crosslinked structure formed by monomers used in dental composites. European polymer journal. 2010;2(47):162-70.
 19. Giorgi MC, Lima DA, Marchi GM, Ambrosano GM, Aguiar FH. Influence of softening test and light-activation protocols on resin composite polymer structure. Eur. J. Dent. 2014;8(1):9-14.
 20. Giorgi MC, Theobaldo J, Lima DA, Marchi GM, Ambrosano GM, Aguiar FH. Influence of successive lightactivation on degree of conversion and knoop hardness of the first layered composite increment. Acta Odontol. Scand. 2015;73(2):126-31.
 21. Pieniak D, Niewczas AM, Walczak M, Zamościńska J. Influence of photopolymerization parameters on the mechanical properties of polymerceramic composites applied in the conservative dentistry. Acta Bioeng. Biomech. 2014;16(3):29-35.
 22. Alyamovskiy VV, Och AN, Kurochkin VN, Bakashvily NT. Polimerizatsionnyye vozmozhnosti stomatologicheskikh fotopolimerizatsionnykh ustroystv diodnogo tipa. Sibirskoye meditsinskoye obozreniye. 2009;5:61-5. [in Russiаn].
 23. Son SA, Roh HM, Hur B, Know YH, Park JK. The effect of resin thickness on polymerization characteristics of silorane-based composite resin. Restor. Dent. Endod. 2014;39(4):310-8.
 24. Tarle Z, Attin T, Marovic D, Andermatt L, Ristic M, Tauböck T. Influence of irradiation time on subsurface degree of conversion and microhardness of high-viscosity bulk-fill resin composites. Clin. Oral Investig. 2015;19(4):831-40.
 25. Beriat NC, Ertan A, Cehreli ZC. Time-dependent conversion of a methacrylate-based sealer polymerized with different light-curing units. J. Endod. 2009;35(1):110-2.
 26. Ceballos L, Fuentes MV, Tafalla H. Curing effectiveness of resin composites at different exposure times using LED and halogen units. Med. Oral. Patol. Oral. Cir. Bucal. 2009;14(1):51-60.
 27. Shumilovich BR, Rostovtsev VV, Povolotskiy AV. Sravnitel’naya kharakteristika effektivnosti pryamykh i nepryamykh metodov restavratsii v polostyakh s vysokim znacheniyem faktora konfiguratsii (S-faktora). Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Yestestvennyye i tekhnicheskiye nauki. Tambov. 2017;22(6):1567-72. [in Russiаn].
 28. Knyazeva MA. Vidy stomatologicheskikh fotopolimerizatsionnykh ustroystv i ikh sravnitel’naya kharakteristika. Vestnik VGMU. 2011;10(4):13847. [in Russiаn].
 29. Shumilovich BG, Sushchenko AV, Morozov AN, Podoprigora AV, Saneyev AV, Popova IP. Vliyaniye faktora konfiguratsii polosti (C-factor) na kachestvo krayevoy adaptatsii kompozita. Zdorov’ye i obrazovaniye v XXI veke. 2016;2. [in Russiаn].
 30. Udod AA, Antipova IM. Issledovaniye dinamiki svetovogo potoka fotopolimerizatora v zavisimosti ot prozrachnosti tverdykh tkaney zubov. Vestnik problem biologii i meditsiny. 2014;2(3):369-71. [in Russiаn].
 31. Polishchuk DB. Progressivnyye lazernyy tekhnologii v lecheniye zabolevaniy polosti rta. Vestnik KB № 51. 2010;9:40-1. [in Russiаn].
 32. Kuznetsova AA. Metody preduprezhdeniya postplombirovochnykh oslozhneniy na stadii polimerizatsii kompozita. Zdorov’ye i obrazovaniye v XXI veke. 2013;1-4:44. [in Russiаn].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (147), 2018 год, 72-77 страницы, код УДК 616.314:615.45:543.45

DOI: