Оджубейская О. Д., Король Д. М., Рамусь М. О., Король М. Д.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ СЖАТИИ


Об авторе:

Оджубейская О. Д., Король Д. М., Рамусь М. О., Король М. Д.

Рубрика:

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе представлены методика и результаты проведения исследования цементных образцов при циклическом сжимании. Было проведено исследование 6 цементов для постоянной фиксации несъем-ных конструкций зубных протезов. Из них 2 цинк-фосфатные цементы: Висцин и Аdhesor; 2 поликарбоксилат-ные цементы: Белокор и Durelon; 2 стеклоиономерные цементы: Cтион- Ф и Restocem – PL. Результаты исследования физико-механических свойств цементов свидетельствуют о том, что наиболее пригодный комплекс свойств имеют цинк-фосфатный цемент Висцин и стеклоиономерные цементы Стион-Ф и Restocem – PL. Это наиболее наглядно подтверждается при изучении длительности цементных образцов при циклическом сжатии, которое моделирует реальную ситуацию.

Ключевые слова:

стоматологические цементы, зубные коронки, фиксация, циклическое сжимание

Список цитируемой литературы:

 1. Abakarov SI, Kurbanov OR, Abdurakhmanov AI, redaktory. Ortopedicheskaya stomatologiya (nesyemnoye zubnoye protezirovaniye). GEOTARMedia; 2015. 456 s. [in Russian].
 2. Vyazmitina AV, Usevich AV, redaktory. Materialovedeniye v stomatologii. Rostov-na-Donu: Feniks; 2002. 352 s. [in Russian].
 3. Gritsay IG. Issledovaniye prichin snyatiya nesyemnykh zubnikh protezov. Institut stomatologii. 2004;(1):78-9. [in Russian].
 4. Opanasyuk YuV, Reketchuk MP. Termin korystuvannya ta prychyny znyattya neznimnykh konstruktsiy zubnykh proteziv (sered zhyteliv IvanoFrankivsʹkoyi oblasti). Aktualni problemy ortopedychnoyi stomatolohiyi. Ivano-Frankivsʹk; 1995. s. 132-3. [in Ukrainian].
 5. Doynikov AI, Sinitsin AI, redaktory. Zubotekhnicheskoye materialovedeniye. M.: Meditsina; 2006. 207 s. [in Russian].
 6. Korol MD, Odzhubeyska OD, redaktory. Tsementy dlya fiksatsiyi neznimnykh proteziv. Vinnytsya: Nova knyha; 2006. 96 s. [in Ukrainian].
 7. Litvishko IV. Tsementy dlya fiksatsii nesyemnykh zubnykh protezov − klinicheskiye trebovaniya, pokazaniya k primeneniyu, preimushchestva i nedostatki, perspektivnyye razrabotki. Visnik stomatologii. 2009;(3):75-8. [in Russian].
 8. Ngo Kh. Posledniye dostizheniya v oblasti stekloionomernykh tsementov. Sovremennaya stomatologiya. 2003;(2):8-11. [in Russian].
 9. Zhulev YeN. Nesyemnyye protezy: teoriya, klinika i laboratornaya tekhnika. 4-ye izdaniye. N. Novgorod: Nizhegorodskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya; 2002. 365 s. [in Russian].
 10. Korol MD, Odzhubeyska OD, Dotsenko VI, redaktory. Materialoznavstvo u stomatolohiyi. Vinnytsya: Nova knyha; 2008. 240 s.[in Ukrainian].
 11. Korol MD, Odzhubeyska OD, redaktory. Stomatolohichne materialoznavstvo. Poltava: FOP Myron I.A.; 2018. 176 s. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (147), 2018 год, 246-249 страницы, код УДК 616.314-089.28/29-76/77-025.13:615.463.015.16-07

DOI: