Пивторак В. И., Булько Н. П., Костюк Г. Я.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА КЛЕТОК ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ


Об авторе:

Пивторак В. И., Булько Н. П., Костюк Г. Я.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Определены особенности клеточного цикла клеток печени у половозрелых животных в ближай- шем послеоперационном периоде после резекции печени: количество клеток в синтетический период кле- точного цикла (фазу S) растет волнообразно. Вершина роста наблюдалась на 1-2 сутки, вторая волна роста – на 7 сутки, третья – на 14 сутки послеоперационного периода. На 10-14 сутки наблюдения после резекции печени выявлено, что количество клеток в фазе G0G1 статистически значимо меньше, а в фазе G2 + M – стати- стически значимо больше по сравнению с показателями более раннего послеоперационного периода.

Ключевые слова:

печень, резекция, регенерация, клеточный цикл

Список цитируемой литературы:

 1. Kovalenko Yu, Tupikin K, Vishnevskiy V. Prognostic preoperative system for postresection liver failure. HPB. 2016 Apr;18(S1):e298. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hpb.2016.02.764
 2. Dieltsova OI, Herashchenko SB, Kulynych HB. Stovburovi klityny i reheneratsiia pechinky. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna». 2012;1(43):175-9. [in Ukrainian].
 3. Kiseleva EA, Tsvetikova LN, Andreev AA. Postrezektsionnaya regeneratsiya pecheni. Vestnik Voronezhskogo instituta vyisokih tehnologiy. 2016;2(17):8-12. [in Russiаn].
 4. Tatarchuk LV, Hnatiuk MS, Yasinovskyi OB. Morfometrychna otsinka osoblyvostei remodeliuvannia struktur dvanadtsiatypaloi kyshky pry rezektsiiakh riznykh obiemiv pechinky. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia “Medytsyna”. 2016;1(53):92-5. [in Ukrainian].
 5. Bernal W, Wendon J. Acute liver failure. N. Engl. J. Med. 2013 Dec 26;369(26):2525-34. DOI: 10,1056 / NEJMra1208937
 6. Jin S, Fu Q, Wuyun G, Wuyun T. Management of post-hepatectomy complications. World J. Gastroenterol. 2013 Nov 28;19(44):7983-91. DOI: 10,3748 / wjg.v19.i44.7983
 7. Rikalo NA. The mechanisms of reparative regeneration of liver tissue in immature rats at chronic toxic hepatitis. Journal of Education, Health and Sport. 2015 Sep 29;5(9):587-98. Available from: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31627
 8. Oertel M, Shafritz DA. Stem cells, cell transplantation and liver repopulation. Biochimica et Biophysica Acta. 2008 Feb;1782(2):61-74. DOI: 10,1016 / j.bbadis.2007.12.004
 9. Paltsev MA. Biologiya stvolovyih kletok i kletochnyie tehnologii. Moskva: Meditsina; 2009. 456 s. [in Russiаn].
 10. Onischenko NA, Lyundup AV, Deev RV, Shagidulin MYu, Krasheninnikov ME. Sinusoidalnyie kletki pecheni i kletki kostnogo mozga kak komponentyi edinoy funktsionalnoy sistemyi regulyatsii vosstanovitelnogo morfogeneza v zdorovoy i povrezhdennoy pecheni. Genyi i kletki. 2011;6(2):78-92. [in Russiаn].
 11. Matot I, Nachmansson N, Duev O, Schulz S, Schroeder-Stein K, Frede S, et al. Impaired liver regeneration after hepatectomy and bleeding is associated with a shift from hepatocyte proliferation to hypertrophy. The FASEB Journal. 2017 Dec;31(12):5283-95. DOI: 10.1096 / fj.201700153R
 12. Palmes D, Spiegel HU. Animal models of liver regeneration. Biomaterials. 2004 Apr;25(9):1601-11.
 13. Michalopoulos GK. Liver Regeneration after Partial Hepatectomy. The American Journal of Pathology. 2010 Jan;176(1):2-13. DOI: 10.2353/ ajpath.2010.090675
 14. Pivtorak KV. Osoblyvosti klitynnoho tsyklu hepatotsytiv pry eksperymentalnii nealkoholnii zhyrovii khvorobi pechinky ta yii korektsii. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2017;1(135):270-4. [in Ukrainian].
 15. Rykalo NA, Yarovenko LO. Doslidzhennia faz klitynnoho tsyklu yader hepatotsytiv u shchuriv riznykh vikovykh hrup pry khronichnomu alkoholnomu ushkodzhenniu pechinky ta medykamentoznii korektsii kvertsetynom i L-arhininom L-hlutamatom. Dosiahnennia biolohii ta medytsyny. 2015;(25):27-31. [in Ukrainian].
 16. Elchaninov AV, Bolshakova GB. Proliferatsiya i kletochnaya gibel gepatotsitov regeneriruyuschey pecheni plodov kryis. Tsitologiya. 2012;54(4):313-7. [in Russian].
 17. Lyizikov AN, Skuratov AG, Osipov BB. Mehanizmyi regeneratsii pecheni v norme i pri patologii. Problemyi zdorovya i ekologii. 2015;1(43):4-9. [in Belorussian].
 18. Cook D, Ogunnaike BA, Vadigepalli R. Systems analysis of non-parenchymal cell modulation of liver repair across multiple regeneration modes. BMC Syst Biol. 2015 Oct 22;9:71. DOI: 10.1186/s12918-015-0220-9. PubMed PMID: 26493454; PubMed Central PMCID: PMC4618752.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (147), 2018 год, 287-290 страницы, код УДК 616.36-03.93:617-089:576.36

DOI: