Від імені практичних анестезіологів і науковців Полтавщини, голова відокремленого підрозділу ГО «Асоціація анестезіологів України» в Полтавській області, д. мед. н., професор Д. А. Шкурупій

ПАМʼЯТІ ВЧИТЕЛЯ ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ДИКОГО


About the author:

Від імені практичних анестезіологів і науковців Полтавщини, голова відокремленого підрозділу ГО «Асоціація анестезіологів України» в Полтавській області, д. мед. н., професор Д. А. Шкурупій

Heading:

OBITUARY

Type of article:

Scentific article

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 1 Part 1 (148), 2019 year, 148-387 pages, index UDK 617+378.6:61](092)(477.53)

DOI: