Zagoruуko Yu. V., Zagoruуko G. E., Martsinovsky V. P., Filatova V. L.

REGULARITIES OF CARDIOMYOGENESIS IN WISTAR RATS: CARDIOMYOCYTES NUMBER OF GROWTH AND FORMATION OF PUBLICATION OF DUAL MYOCYTES IN THE COMPLEX MYOCARDIUM (LV + IVF)


About the author:

Zagoruуko Yu. V., Zagoruуko G. E., Martsinovsky V. P., Filatova V. L.

Heading:

BIOLOGY

Type of article:

Scentific article

Annotation:

In the work were used: 15-16 and 20-21 daily embryos of rats, newborns, 1 – 45 daily rats – Wistar males. A morphometric analysis of the myocardial parenchyma of the complex “left ventricle + interventricular septum” (LV + IVF) was performed. It was established that in the process of prenatal and postnatal cardiomyogenesis (15 days before and 45 days after) birth, the total number of CMC (∑ cmc = N1-с 1st cmc + N2-с cmc) in the parenchyma (LV + IVF) increases by 4,34 times (from 0.35 to 1.52) x 107 cmc. During the period of embryonic cardiomyogenesis (15-21) days, the values of L cmc increase by 2 times (from 0.35 to 0.74) x 107 cmc. In the process of postnatal cardiomyogenesis, in the time interval (newborns – 15 daily rats), the volume of values cmc also increases by 2 times (from 0.77 to 1.52) x 107 cmc. In the time interval (15–45) days, the total number of cmc does not change – ∑ cmc ≈ const ≈ (1.51 ± 0.02) x 107 cmc. During the embryonic period of cardiomyogenesis continuous proliferation of cmc occurs with a maximum speed of 3.75 x 104 cmc/h or 625 cmc/min in the myocardial parenchyma of the newborn rat pups. After birth a significant decrease in the rate of proliferative processes in the myocardial parenchyma is observed. at t → 15 days, ΔN cmc/day > 0. The formation of the 2nd cmc population in the myocardium of the complex (LV + IVF) begins from the 19th day of embryogenesis in rats. In the process of cardiomyogenesis (18 days before and 15 days after) the birth of rat pups as a result of polyploidy the number of 2nd cmc in the parenchyma (LV + IVF) increases 1000 times! (from 0.00144 to 1.44) x 107 cmc. In the time interval tє (15 – 45) days the digital values of the index N 2cmc ≈ const ≈ 1.44 x 107 cmc. Therefore, after the completion of the postnatal period of cardiomyogenesis, the number of 2nd cmc does not change and amounts to ≈ 94 – 95% of the total number of myocytes in the myocardial parenchyma of the complex (LV + IVF). The most active polyploidy process of cmc occurs within 5 days after the birth of rat pups. The maximum speed of polyploidy of cmc is determined on the 5th day and is equal to 73 x 103 cmc/h or 1215 cmc/min.

Tags:

rats, cardiomyogenesis, proliferation, polyploidy, cardiomyocytes, left ventricle + interventricular septum.

Bibliography:

 1. Problemy miogeneza. L.: Nauka; 1981. 268 s. [in Russian].
 2.  Rumyancev PP. Kardiomiocity v processah reprodukcii, differencirovki i regeneracii. L.: Nauka; 1982. 288 s. [in Russian].
 3. Tverdohleb IV. Geterogennost mіokarda і ee razvіtіe v normalnom kardіomіogeneze. Dnepropetrovsk: POROGI; 1996. 224 s. [in Russian].
 4.  Shponka IS. Gіstogenetіcheskіe protsessy v razvіvaіjemsіa mіokarde mlekopіtaіyіh. Dnepropetrovsk: POROGI; 1996. 228 s. [in Russian].
 5.  Kozlov SV, Savenkova OO. Geteromorfnіst stіnkі sertsіa na etapah rannogo kardіogeneza lydunu. Morfologіıa. 2007;1(3):32-4. [in Ukrainian].
 6. Bolshakova GB. Proliferaciya kardiomiocitov u plodov krys v norme i posle povrezhdeniya serdca. Byull. eksper. biol. 2008;4:471-4. [in Russian].
 7. Balueva OB. Morfofunkcionalnaya kharakteristika kardiomiocitov v norme i posle vozdejstviya etilovogo efira dimetiltrikhlorgeksenovoj kisloty v razlichnye periody ontogeneza krys [avtoreferat]. Spb.; 1996. 22 s. [in Russian].
 8. Podymov VF, Kortukov EV. Sovremennye metody analiza elektronno-mikroskopicheskikh avtoradiogramm v issledovaniyakh na subkletochnom urovne. Citologiya. 1988;23(12):1339-51. [in Russian].
 9. Scheider R, Pfitzer P. Die Zahl der Kerne in isolierten Zellen des menschlichen Myokards. Virchows Arch. 1973;12:238-58.
 10.  Zahoruiko GE, Shmulich AV, Zahoruiko YuV. Zakonomernosti kinetiki rosta massy serdca, kompleksa (LZh+MZhP) i parenkhimy miokarda v prenatalnom i postnatalnom ontogeneze krys. Visnik probl. biol. i med. 2018;2(144):87-90. [in Russian].
 11.  Zahoruyko GE, Zahoruyko YuV. Vozrastnye izmeneniya razmerov i chisla kardiomiocitov, ix yader v processe prenatalnogo i rannego postnatalnogo razvitiya serdca krys. Visnik probl. biol. i med. 2017;3(141):304-11. [in Russian].
 12.  Zahoruyko GE, Zahoruyko YuV, Filatova VL. Morfometricheskaya kharakteristika populyacij kardiomiocitov obrazuyushhikh parenkhimu miokarda v processe postnatalnogo kardiomiogeneza. Visnik probl. biol. i med. 2018;2(147):282-6. [in Russian].
 13.  Pankov EYa. Oporno-dvigatelnyj apparat. V kn: Mikromorfologiya cheloveka. Chast 2. Kharkov: XGMU; 1994. s. 147-58. [in Russian].
 14. Alov IA, Krasilnikova NV. Sutochnyj ritm mitozov raznykh organov belykh myshej i krys. Dokl. AN SSSR. 1962;142(4):933-8. [in Russian].
 15. Shakhov VP, Popov SV. Stvolovye kletki i kardiomiogenez v norme i patologii. Tomsk: STT; 2004. 170 s. [in Russian].
 16.  Bryan A, Floret J, Heimfeld D. Endothelial cells contribute to generation of adult ventricular myocytes during cardiac homeostasis. Cell Reports. 2014;8(1):229-41.

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 1 Part 2 (149), 2019 year, 70-75 pages, index UDK 612.172: 611.127-018

DOI: