Todorova A. V., Ulyanov V. O., Breus V. E.

THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE ENAMEL OF PERMANENT AND DECIDUOUS MOLAR TEETH AND ITS CONTRIBUTION TO THE ENAMEL MICROHARDNESS


About the author:

Todorova A. V., Ulyanov V. O., Breus V. E.

Heading:

DENTISTRY

Type of article:

Scentific article

Annotation:

Recently the increased number of data demonstrates the existence of two key factors that contribute to the enamel microhardness – its chemical composition and orientation of the enamel crystallites. However, the existing research are mostly focused on the chemical and mechanical properties of only permanent tooth enamel. The aim of the current research is to measure the content of Ca, P and F in the different zones of enamel of the permanent and deciduous molar teeth and to measure the mean microhardness values of the primary enamel in the different zones of the deciduous human molar teeth. Object and methods. 90 primary and 60 permanent human molar teeth with sound enamel were used for the research. The content of Ca, P and F was measured by the method of the comparative dispersion of double refraction. The mean microhardness values of the primary enamel were measured using the Vickers’ indentation technique. As a result of the conducted research the data regarding the distribution of the Ca, P and F within the primary and permanent enamel was obtained. Also the mean microhardness values were measured in the different zones of the crown of deciduous molar teeth. Conclusions 1. It was determined no statistically significant differences in the concentrations of Ca and P between the different zones of enamel of both permanent and deciduous molar teeth. 2. The superficial layers of both primary and permanent enamel exhibited significantly higher content of the fluoride ions that than the middle and deep layers. 3. The primary enamel exhibited lower concentrations of Ca and F ions and higher concentrations of P ions in comparison the permanent enamel. 4. The averages measures of the microhardness values were lower for the primary enamel than for the permanent enamel. 5. It was observed no statistical difference between the microhardness values in the different zones of the primary molar teeth’s crown.

Tags:

dental enamel, chemical composition, microhardness

Bibliography:

 1. Kumar GS, editor. Orban’s Oral Histology and Embryology. 13th ed. London: Elsevier Health Sciences APAC; 2014. 448 p.
 2. Butvilovskiy AV, Barkovskiy EV, Karmalkova IS. Himicheskie osnovyi demineralizatsii i remineralizatsii emali zubov. Vestnik VGMU. 2011;10(1):138-44. [in Russiаn].
 3. Danilchenko SN. Struktura i svoystva apatitov kaltsiya s tochki zreniya biomineralogii i biomaterialovedeniya (obzor). Visn. SumDU. Ser. Fizika, matematika, mehanika. 2007;2:33-59. [in Russiаn].
 4. Gutiérrez-Salazar M, Reyes-Gasga J. Microhardness and chemical composition of human tooth. Materials Research. 2003;6(3):367-73.
 5. Ramesh S, Tan CY, Hamdi M, Sopyan I, Teng WD. The influence of Ca/P ratio on the properties of hydroxyapatite bioceramics. Proc SPIE. 2007;6423. Available from: https://doi.org/10.1117/12.779890
 6. Knappvost A. Mifyi i dostovernyie faktyi o roli ftora v profilaktike kariesa. Glubokoe ftorirovanie. Stomatologiya dlya vseh. 2001;3:38-42. [in Russiаn].
 7. He LH, Fujisawa N, Swain MV. Elastic modulus and stress–strain response of human enamel by nano-indentation. Biomaterials. 2006;27:4388-98.
 8. Padmanabhan SK, Balakrishnan A, Chu MC, Kim TN, Cho SJ. Micro-indentation fracture behavior of human enamel. Dent Mater. 2010;26:100-4.
 9. Park S, Wang DH, Dongsheng Z, Romberg E, Arola D. Mechanical Properties of Human Enamel as a Function of Age and Location in the Tooth. J. Mater. Sci. Mater. Med. 2008;19:2317-24.
 10. Xu HHK, Smith DT, Jahanamir S. Indentation damage and mechanical properties of human enamel and dentin. J Dent Res. 1998;77:472-80.
 11. Zhang Y-R, Du W, Zhou X-D, Yu X-D. Review of research on the mechanical properties of the human tooth. International Journal of Oral Science. 2014;6(2):61-9.
 12. Zagorskiy VA, Makeeva IM, Zagorskiy VV. Funktsionirovanie tverdyih tkaney zuba. Chast III. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. 2014;1:125. [in Russiаn].
 13. Tiron OI, Breus VIe, Todorova AV. Osoblyvosti histoarkhitektoniky emali postiinykh moliariv liudyny na okliuziinii poverkhni koronky ta v mistsiakh perekhodu yii bokovykh poverkhon na vestybuliarnu ta oralnu. Zaporizkyi medychnyi zhurnal. 2017;19(5):663-7. [in Ukrainian].
 14. Todorova AV, Breus VIe, Ulianov VO. Osoblyvosti roztashuvannia emalevykh pryzm na riznykh poverkhniakh koronky postiinykh moliariv liudyny. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2016;3:54-8. [in Ukrainian].
 15. Todorova AV, Breus VIe, Ulianov VO. Osoblyvosti strukturnoi orhanizatsii emali u riznykh chastynakh koronky tymchasovykh moliariv liudyny. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2017;6(164):51-5. [in Ukrainian].
 16. Kuznetsov EA. Metod sravnitelnoy dispersii dvuprelomleniya. M.: Nedra; 1964. 180 s. [in Russiаn].
 17. Breus VIe, Ulianov VO, vynakhidnyky; Odes. derzh. med. un-t, patentovlasnyk. Sposib kompleksnoi otsinky histokhimichnoi budovy emali zubiv. Patent Ukrainy № u201003860. 2010 Lyp 26. 4 s. [in Ukrainian].
 18. Homenko LA, redaktor. Terapevticheskaya stomatologiya detskogo vozrasta. Kiev: Kniga plyus; 2007. 816 s. [in Russiаn]. 

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 2 (144), 2018 year, 372-376 pages, index UDK 611.018

DOI: