Monastyrskaya N. Ya., Tatarchuk L. V., Hnatjuk M. S.

PECULIARITIES OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF THE LIVER АТ RESECTION OF DIFFERENT VOLUMES OF ITS PARENCHIMA


About the author:

Monastyrskaya N. Ya., Tatarchuk L. V., Hnatjuk M. S.

Heading:

MORPHOLOGY

Type of article:

Scentific article

Annotation:

Resection of the liver is often performed in surgical hospitals today. Resection of large volumes of the liver can lead to portal hypertension. Postresection portal hypertension leads to structural restructuring of the organs of the portal hepatic vein and functional and structural changes of the liver. The purpose of the research – to study peculiarities of structural and functional changes of the liver at resection of different volumes of its parenchyma. Object and methods. The complex of functional and morphological methods examined the liver of 45 white rats, which were divided into 3 groups. The first group consisted of 15 intact animals, the 2-15 rats after resection of the left lateral lobe – 31.5% of the liver parenchyma, the 3-15 animals after removal of the right and left lateral lobes of the liver (58.1%). Euthanasia of animal was performed by bloodletting under thiopental anesthesia month after the start of the experiment. The activity of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase and alkaline phosphatase was determined in the blood plasma of rats. From the liver were made histological micropreparations. Morphometrically diameter of hepatocytes was determined, their nuclei, nuclear cytoplasmic ratios in these cells, stromal parenchymal ratios, and the relative volume of damaged hepatocytes. Correlation analysis between biochemical and morphometric parameters was studied. Biochemical and morphometric parameters were processed statistically. Results and discussion. Studies have shown that resection 31.5% parenchyma of the liver did not lead to marked changes biochemical and the majority morphometric parameters. Removal of left and right lobes of the liver in white rats leads to postresection portal hypertension, pronounced increase activities alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase in blood plasma, structural changes in the liver, which are morphometrically characterized by significant increase in the size of hepatocytes, their nuclei, nuclear cytoplasmic and stromalparenchymal relationships, increasing the relative volumes of damaged parenchymal cells of investigated organ.

Tags:

liver, resection, postresection portal hypertension

Bibliography:

 1. Vishnievskiy VA, Yefanov МН, Kazakov YV. Siegmientarnye rieziektsyi, otdaliennye rezultaty pri zlokachestviennykh opukholiakh pecheni. Ukrayinskyy zhurnal khirurhiyi. 2012;1(16):5-15. [in Russian].
 2. Volchenko ІV, Lychman VM, Skoryi DI, Shevchenko AM. Osoblyvosti vykonannja obshyrnych rezektsij pechinky z urachuvannjam profilaktyky pisljaoperatsijnych uskladnen′. Charkivska chirurhichna shkola. 2016;3(78):35-9. [in Ukrainian].
 3. Dronov ОІ, Zemskov SV, Bakunetsʹ JuP, Bakunetsʹ PP. Chirurhichne likuvannja pechinky: analiz rezultativ ta perspektyvy. Klinichna chirurhija. 2016;1:28-39. [in Ukraіnian].
 4. Коlesnik ОО, Burlaka AA, Lukashenko AV, Pryjmak VV. Dosvid vykonannja rezektsii pechinky na metastatychnyj kolorektal′nyj rak. Klinichna onkologija. 2015;2(8):8-13. [in Ukraіnian].
 5. Dzyhal OF. Formuvannya polisyndromnoyi nedostatnosti khvorykh na tsyroz pechinky z portalnoyu hipertenziyeyu. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2017;2:88-92. [in Ukraіnian].
 6. Hnatjuk MS, Tatarchuk LV. Osoblyvosti protsesiv lipoperoksydatsiyi v porozhnij kyshtsi pry rezektsiyi riznykh ob′yemiv pechinky. Medychna ta klinichna khimiya. 2018;1(20):10-4. [in Ukraіnian].
 7. Garbuzenko DV. Morfofunktsional’naya perestroyka pechenochnogo sosudistogo rusla v patogeneze portal’noy gipertenzii pri tsirroze pecheni. Ter. Arkh. 2014;86(2):90-5. [in Russian].
 8. Goryachkovskiy AM. Spravochnik posobiye po klinicheskiy biokhimiyi. Odessa: OKFa; 1994. 415 s. [in Russian].
 9. Kamyshnikov VS, redaktor. Metody klinicheskikh laboratornykh issledovaniy. 4th ed. M.: MEDpress-inform; 2011. 750 s. [in Russian].
 10. Horalskyi LP, Khomych VP, Kononskyi OI. Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohiyi. Zhytomyr: Polissia; 2011. 288 s. [in Ukraіnian].
 11.  Avtandilov HH. Osnovy kolychiestviennoy patolohychieskoy anatomii. Moskva: Meditsyna; 2002. 240 s. [in Russian].
 12. Lapach SN, Gubenko AV, Babych PN. Statistichieskiye metody v miediko-biologichieskikh issliedovaniyakh Excell. Kyev: Moryon; 2001. 410 s. [in Russian].

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 2 (156), 2020 year, 271-274 pages, index UDK 616.143-018-06:616.367-005.2

DOI: