Bahmut I. Yu., Pohoryelov V. V., Zhukov V. I.

COMPRESSION DESTRUCTIVE DAMAGES OF THE SPINAL ROOTS AND ASPECTS OF ANTIOXIDANT PROTECTION OF NEUROVASCULAR STRUCTURES OF LUMBAR SPINE


About the author:

Bahmut I. Yu., Pohoryelov V. V., Zhukov V. I.

Heading:

CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE

Type of article:

Scentific article

Annotation:

Compression injury of lumbar spinal roots is a disease that basically has neurodestructive changes that occur as a result of metabolic changes in homeostasis, as a response to oxidative stress. In this regard, we investigated the effect of immune inflammation on lipid oxidation and antioxidant protection of glutathione and revealed their interrelationships. 76 patients with chronic compression of spinal roots took part in the investigation, divided into two groups. The group of control consisted of 30 healthy people. Patients of the first group took complex therapy including pentoxifylline. Patients of the second group (45 patients) additionally to this therapy were treated by melatonin C-3. There were investigated rates of immune inflammation – interleukins: -1β, -6 and tumor necrosis factor-α, lipid peroxidation – malonic dialdehyde, state of antioxidant protection – catalase, ceruloplasmine, oxidized and reduced glutathione, glutathione peroxidase. Also studied indicators of blood lipid spectrum – total cholesterol, low-density lipoproteins and high-density lipoproteins, rates of serotonin. As a result of the treatment were reliable increase of enzymes of antioxidant protection, decrease of rates of immune inflammation, lipid peroxidation. The most pronounced these changes were in the second group in which used combination of pentoxifylline + melatonin. Thus, the use of melatonin with the pentoxifylline in the complex therapy of compression radiculopathy contributes to the inhibition of neurodegeneration and leads to a more rapid recovery of nerve roots and is pathogenetically substantiated.

Tags:

glutathione antioxidant protection, compression neurodestruction, pentoxifylline + melatonin.

Bibliography:

 1. Belenichev IF, Pavlov SV, Bukhtiyarova NV. Mekhanizmy formirovaniya ishemicheskoy neyrodestruktsii: sootnoshenie oksida azota i tiol– disul’fidnoy sistemy, kak faktor, opredelyayushchiy sud’bu neyrona. Mezhdunarodnyy nevrologicheskiy zhurnal. 2009;8(30):100-6. Dostupno: http://www.mif-ua.com/archive/article/11527 [in Russiаn].
 2. Andersen JK. Oxidative stress in neurodegeneration: cause or consequence? Nature Reviews Neuroscience. 2004;10:18-25. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15298006 DOI: 10.1038/nrn1434
 3. Pogorelov VV, Zhukov VI. Patofiziologicheskie izmeneniya v usloviyakh eksperimental’noy radikuloishemii i ikh neyroprotektornaya korrektsiya. Al’manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya. 2014;4(83):128-33. Dostupno: http://www.gramota.net/materials/1/2014/4/36.html [in Russiаn].
 4. Goryacheva M, Shumakher G, Kostyuchenko L, Tsybirova L, Veselovsky P, Fedyanin S, et al. Biochemical characteristics of distal vessels endothelium in patients with syndroms of lumbosacral radiculopathies and others neurological syndroms lumbar osteochondrosis in recrudescence phase. Advances in Biochemistry. 2014;2(6):95-102. Available from: https://pdfs.semanticscholar.org/85c5/38f2b5c4973160b55514a4 e4ffd825c7a9b1.pdf DOI:10.11648/j.ab.20140206.13
 5. Metel’skaya VA, Gumanova NG. Skrinning–metod opredeleniya urovnya metabolitov oksida azota v syvorotke krovi. Klin. lab. diagn. 2005;6:15- 8. Dostupno: https://elibrary.ru/item.asp?id=17049510 [in Russiаn].
 6. Komarov FI, Rapoport SI, Malinovskaya NK, Anisimov VN, redaktory. Melatonin v norme i patologii. Moskva: ID Medpraktika-M; 2004. 307 s. Dostupno: https://search.rsl.ru/ru/record/01002410928 [in Russiаn].
 7. Dorohoi AP. Melatonin i yoho biolohichne ta klinichne znachennia u likarskii praktytsi. Likuvannia ta diahnostyka. 2005;2-3:84-8. [in Ukrainian].
 8. Korshniak VO. Rol melatoninu v neiroendokrynnii rehuliatsii nervovoi systemy u khvorykh iz naslidkamy zakrytykh cherepno–mozkovykh travm (ohliad literatury). Mizhnarodnyi nevrolohichnyi zhurnal. 2016;4(82):108-13. Dostupno: http://www.mif-ua.com/archive/article/43036 [in Ukrainian].
 9. Kaladze NN, Soboleva EM, Skoromnaya NN. Itogi i perspektivy izucheniya fiziologicheskikh, patogeneticheskikh i farmakologicheskikh effektov melatonina. Zdorov’e rebenka. 2010;2(23):156-67. Dostupno: http://www.mif-ua.com/archive/article/12766 [in Russiаn].
 10. Andreeva LI, Kozhemyakin LA, Kishkun AA. Modifikatsiya metoda opredeleniya perekisey lipidov v teste s tiobarbiturovoy kislotoy. Laboratornoe delo. 1988;11:41-3. [in Russiаn].
 11. Babenko HO. Vyznachennia aktyvnosti tseruloplazminu u syrovattsi krovi. Biosfera, antropohenez i zdorov’ia. 1999;160-2. [in Ukrainian].
 12. Mal’tsev GYu, Tyshko NV. Metody opredeleniya soderzhaniya glutationa i aktivnosti glutationperoksidazy v eritrotsitakh. Gigiena i sanitariya. 2002;2:69-72. [in Russiаn].

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 3 (152), 2019 year, 66-69 pages, index UDK 616.833.2-005.4-008.9-092-07-085.21+615.27

DOI: