Khaniukov O. O., Sapozhnychenko L. V., Kalashnykova O. S., Valchuk D. S.

СARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG 6th-YEAR STUDYING STUDENTS OF MEDICAL ACADEMY


About the author:

Khaniukov O. O., Sapozhnychenko L. V., Kalashnykova O. S., Valchuk D. S.

Heading:

CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE

Type of article:

Scentific article

Annotation:

The article represents the results of the survey held among sixth year studying students of the 1st medical faculty of SI «DMA» in order to identify cardiovascular risk factors. Family history of premature cardiovascular diseases (sudden death, arterial hypertension (AH), ischemic heart disease (IHD), stroke), level of physical activity, smoking were analyzed. The degree of nicotine dependence in smokers was determined using the Fagerstrom test. Gender, age, height, weight, body mass index, blood pressure, heart rate were also evaluated. It was found that only 50 (27.3%) students did not have any cardiovascular risk factors. Among those surveyed, 120 (65.6%) family history of premature cardiovascular diseases was observed in 120 (65.6%) students: AH in 100 (51.6%) students, IHD – in 10 (8.33%), combination of AH and IHD – in 35 (29.2%) students. Respondents noted sudden death among relatives in 9 (4.6%) cases, stroke – in 40 (20.6%) cases. Low physical activity (21.3%) and smoking (19.1%) were the main modified risk factors among medical students. Tobacco smoking amounted to 85.7%, the use of electronic «cigarettes» – to 14.3%. Most respondents understand the negative effects of smoking and prefer to quit smoking. A high level of awareness about risk factors for cardiovascular diseases has been established among medical students. Our findings indicate the need for preventive work organization either during the educational process and in everyday life. It’s very important to introduce cigarettes and electronic «cigarettes» use restrictions in public places and to organize educational events to raise the awareness among young people about the risks associated with the use of electronic «cigarettes»

Tags:

student, risk factors, cardiovascular diseases, low physical activity, smoking, e-cigarette.

Bibliography:

 1. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Risk estimation and the prevention of cardiovascular disease. Edinburgh: SIGN; 2007. (SIGN publication no. 97). [July 2007].
 2. World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. 2002. Report No. 916.
 3. Last JM, editor. A Dictionary of Epidemiology. 4th ed. New York: Oxford University Press; 2001. p. 219.
 4. Medik VA, Yuriev VK. Obschestvennoye zdorovie. Kurs lektsiy. M.: Moskva; 2003. 364 s. [in Russiаn].
 5. Horbas IM. Epidemiologichni ta medyco-sotsialni aspecty arterialnoyi hipertensii. Ukr. kardiol. zhurn. 2010;1:16-21. [in Ukrainian].
 6. Horbas IM. Epidemiologichna sytuatsiia schodo sertsevo-sudynnykh zakhvoruvan v Ukraini: 30-richne monitoruvannia. Practicheskaia angiologiia. 2010;9:10. [in Ukrainian].
 7. Hulich MP, Kobylianska AV. Strategiia VOOZ schodo profilactyky neinfectsiynych zachvoruvan ta borotby z nymy: suchasni aspect realisatsii program CINDI v Ukraini. Environment & Health. 2010;2:57-63. [in Ukrainian].
 8. Davidenko NV. Dynamika osoblyvostey kharchuvanna ta alimentarno-zalezhnych factoriv ryzyku sertsevo-sudynnykh zakhvoruvan v cholovichiy populiatsii za danymy 25-richnogo monitoryngu. Problemy kharchuvanna. 2008;1-2:20-7. [in Ukrainian].
 9. WHO. NMH. NVI. Doklad o sytuatsii v oblasti neinfectsionnych zabolevaniy v mire. 2014. Dostizheniie deviaty globalnych tseley po NIZ, obschaya otvetstvennost. 15.1. [in Russiаn].
 10. Horbas IM, Barna OM, Sakalosh VU. Otsinka poshyrennosti ta kontrolu factoriv ryzyku sertsevo-sudynnych zachvoruvan sered naselenna ta likariv. Liky Ukrainy. 2010;1:4-9. [in Ukrainian].
 11. Kvasha EA, Smirnova IP, Horbas IM. Profil serdechno-sosudystogo riska u muzhchin, prozhivaiuschih v gorode: 35-letnaia dynamyka. Ukr. kardiol. zhurn. 2016;6:90-6. [in Russiаn].
 12. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S. Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts. Eur. Heart J. 2016;37:2315-81.
 13. Ustinov OV. Stan i podalshiy rozvytok vitchyznianoyi kardiologichnoyi sluzhby. Ukr. med. chasopys. 2014;2(100):3-4. [in Ukrainian].
 14. WHO. Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020 [Internet]. Available from: https://www.who.int/nmh/events/ ncd_action_plan/en/
 15. Ministry of Health of Ukraine, Kiev International Institute of Sociology, World Health Organization Regional Office for Europe, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, U. S. Centers for Disease Control and Prevention. Global Adult Tobacco Survey. Ukraine 2017. Executive Summary.
 16. Pro natsionalnu strategiiu z ozdorovchoyi ruchovoyi aktyvnosti v Ukraini na period do 2025 roku «Rukhova aktyvnist – zdorovyi sposib zhyttia – zdorova natsiia”: Ukaz prezidenta Ukrainy № 42. 2016. [in Ukrainian].
 17. Chuchalin AG, Sacharova HM, Novikov KY. Practicheskoie rukovodstvo po lecheniiu tabachnoy zavisimosti. Russkiy medicinskiy zhurnal. 2001;21:2-19. [in Russiаn].
 18. Government of Canada. Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey (CTADS): summary of results for 2017. Available from: https://www. canada.ca/en/health-canada/services/canadian-tobacco-alcohol-drugs-survey/2017-summary.html#n2
 19. Laverty AA, Filippidis FT, Vardavas CI. Patterns, trends and determinants of e-cigarette use in 28 European Union Member States 2014-2017. Prev Med. 2018 Nov;116:13-8. DOI: 10.1016/j.ypmed.2018.08.028. Epub 2018 Aug 23.
 20. Mehra VM, Keethakumar A, Bohr YM, Abdullah P, Tamim H. The association between alcohol, marijuana, illegal drug use and current use of E-cigarette among youth and young adults in Canada: results from Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey 2017. BMC Public Health. 2019;19:1208. Available from: https://doi.org/10.1186/s12889-019-7546-y
 21. Kong G, Morean ME, Cavallo DA, Camenga DR. Reasons for electronic cigarette experimentation and discontinuation among adolescents and young adults. Nicotine Tob. Res. 2015;17(7):847-54.
 22. Solovey A, Rymar O, Yaroshyk M. Suchasnyi stan ta osoblyvosti rukhovoyi aktyvnosty pidlitkiv Ukrainy ta Polschi. Phizychna aktyvnist i yakist zhyttia ludyny. Zbirnyk tez dopovidey і Mizhnarodnoyi naukovo-practychnoyi konferentsii, 14-16 chervnia. Lutsk-Svitiaz: 2017. 16 s. [in Ukrainian].
 23. Tsymbaliuk S. Phizychna actyvnist ta stan zdorovia studentiv vyschykh navchaknykh zacladiv Ukrainy. Phizychna actyvnist i yakist zhyttia ludyny. Zbirnyk tez dopovidey і Mizhnarodnoyi naukovo-practychnoyi konferentsii, 14-16 chervnia. Lutsk-Svitiaz: 2017. 16 s. [in Ukrainian].
 24. Kovalenko VM, Dorogoy AP. Sertsevo-sudynni khvoroby: medychno-sotsialne znachennia ta strategiia rozvytku kardiologii v Ukraini. Ukr. kardiol. zhurn. 2016;3:5-14. [in Ukrainian].
 25. WHO. Ukraine: 20 % reduction in smokers since 2010. Available from: http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2017/09/ ukraine-20-reduction-in-smokers-since-2010

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 4 Part 1 (153), 2019 year, 162-169 pages, index UDK 616.1-036.3:614.253.4:378.09

DOI: