Grytsuliak B. V., Grytsuliak V. B., Dolinko N. P., Lytvynets Ye. A., Ivasiv V. A.

CHARACTER OF CYTOHISTOLOGICAL CHANGES IN THE TESTIS OF MALE INFERTILITY OF MATURE AGED CAUSED BY ALCOHOLISM


About the author:

Grytsuliak B. V., Grytsuliak V. B., Dolinko N. P., Lytvynets Ye. A., Ivasiv V. A.

Heading:

MORPHOLOGY

Type of article:

Scentific article

Annotation:

The structural changes in the biopsy specimens of the testicles of infertile mature males under conditions of chronic alcoholism was explored by cytological, electron microscopic, morphometric and statistical methods. Cytohistological research found significant changes in micropreparations from the biopsy material of testicles of mature men who have long overused alcohol and turned to a specialized clinic due to infertility. It was established that under these conditions the diameter of the convoluted seminiferous tubules reduced on average to (160.3±5.0) µm compared to (218.7±1.5) µm in normal. Own shell of the convoluted seminiferous tubules is thickened to 45-50 µm due to the proliferation of connective tissue elements. In 31% of convoluted seminiferous tubules spermatogenic epithelial cells are not detected and 45% of tubes have a difficult degree of damage of spermatogenic epithelial cells. The number of spermatogonia in them reduced to 39.0±3.2, spermatocytes to 58.0±4.1 and spermatids to 139.0±6.9. The volume of nucleus of interstitial endocrine cells reduced to (60.5±3.6) µm3 compared to (97.5±1.5) µm3 in normal. According to еlectron microscopy it was found a significant thickening and convolution of the spermatogenic epithelium basement membrane, a deformation of cytoplasmic organelles in the cytoplasm of myoid cells, in the supporting epithelial cells and interstitial endocrinocytes.

Tags:

alcoholism, testis, convoluted seminiferous tubules, spermatogenic epithelial cells.

Bibliography:

 1. Bragina YeYe, Bocharova YeM. Kolichestvennoye elektronno-mikroskopicheskoye issledovaniye spermatozoidov pri diagnostike muzhskogo besplodiya. Andrologiya i genitalnaya khirurgiya. 2014;1:54-62. [in Russian].
 2. Pastukhova VA. Vplyv Hinkho biloba na ultrastrukturu yayechka shchuriv pry diyi ekstremalnoyi hipertermiyi. Halytskyi likarskyi visnyk. 2010;17(2,2):80-2. [in Ukrainian].
 3. Henkel R, Hoogendijk CF, Bouic PJ, Kriger TF. TUNEL assay and SCSA determine different aspects of sperm DNA damage. Andrologia. 2010;42(5):305-13.
 4. Moretti E, Capitani S, Figura N. The presence of bacteria species in semen and sperm quality. J. Assist. Reprod. Genet. 2009;26(1):47-56.
 5. Schatten H, Sun Q-Y. The role of centrosomes in mammalian fertilization and its significance for ICSF. Mol. Hum. Reprod. 2009;15(9):531-8.
 6. Bazalytska SV. Osoblyvosti ekspresiyi hematotestykulyarnoho baryeru pry riznykh formakh cholovichoyi neplidnosti. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2015;2(49):80-3. [in Ukrainian].
 7. Bondarenko O, Hula N, Makarchuk M. Vplyv N-steroyiletanolaminu ta khronichnoyi alkoholizatsiyi na povedinku shchuriv u testi “Vidkryte pole”. Visnyk Lvivskoho universvtetu. Seriya Biolohichna. 2013;62:285-93. [in Ukrainian].
 8. Dolynko NP. Morfofunktsionalnyi stan yayechok v umovakh khronichnoyi alkoholnoyi intoksykatsiyi ta yiyi korektsiyj ekstraktom z lystya Hinkho biloba. Visnyk problem biolohiyi і medytsyny. 2014;3.3(112):263-5. [in Ukrainian].
 9. Chaykovskyi YuB, Polyvkan MI. Zminy hemodynamiky ta spermatohenezu u neoperovanykh cholovikiv v umovakh kosoyi pakhvynnoyi hryzhi. Svit medytsyny ta biolohivi. 2017;1(59):87-9. [in Ukrainian].
 10. Chornokulskyi IS, Chaykovskyi YuB, Boyko MS, Bazalytska SV. Morfolohichni osoblyvosti cholovichykh eyakulyovanykh spermatozoyidiv v normi ta pry neplidnosti. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2013;4(42):52-3. [in Ukrainian].
 11. Chornokulskiy IS. Tselostnost geneticheskogo materiala spermatozoidov, kak marker muzhskoy fertilnosti. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2014;3(33):110-20. [in Russian].
 12. Bazalytska SV. Cholovicha neplidnist v Ukrayini: osoblyvosti pato- i morfohenezu [monohrafiya]. Kyyiv: TOV “Chetverta khvylya”; 2016. 262 s. [in Ukrainian].
 13. Boyko MI, Chornokulskyi IS. Laboratorne doslidzhennya v prohnozi uspishnosti tsykliv DRT pry cholovichiy neplidnosti. Urolohiya. 2013;2(65):52-3. [in Ukrainian].
 14. Stepanets IO. Otrymannya і kharakterystyka imunohlobuliniv iz syrovatky krovi shchuriv z khronichnoyu alkoholnoyu intoksykatsiyeyu. Medychna khimiya. 2013;15(1):72-5. [in Ukrainian].
 15. Schill WB, Comhaire FN, Hargreave TV. Andrology for the clinician. Springer-Verlag Berlin Heiderberg; 2011. 800 р.

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 4 Part 1 (153), 2019 year, 221-223 pages, index UDK 616.681:547.262:599.23

DOI: