Dudchenko M. A., Maslova A. S., Dudchenko M. Al., Tretiak N. G., Sorokina S. I.

SELF-EDUCATION OF A DOCTOR AS A FACTOR IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL SUITABILITY


About the author:

Dudchenko M. A., Maslova A. S., Dudchenko M. Al., Tretiak N. G., Sorokina S. I.

Heading:

MEDICAL EDUCATION

Type of article:

Scentific article

Annotation:

Life experience shows that only half of doctors have a professional vocation. Among the rest, more than half of the doctors received professional aptitude due to persistent self-education in the conditions of universities and independent practical activities. All of them fully fulfill their professional duties. However, many among medical workers are not sure of the correct choice of a profession. They become mediocre specialists, who, according to the phrase of the outstanding clinician M.Ya. Mudrov, are “more harmful than helpful”. Since humanism refers to the acquired phenomena, the professional suitability of the doctor must be instilled from the students by the method of self-education and self-improvement in the process of medical practice

Tags:

doctor, professional suitability, self-improvement

Bibliography:

 1. Biduchak AS. Optymizatsiya profilaktyky povedinkovykh chynnykiv ryzyku v praktytsi medychnoho pratsivnyka. Likarsʹka sprava. 2015;1-2:112-5. [in Ukrainian].
 2. Kalashnykov NA, Kunytsa SN. Aspekty vzaymodeystvyya patsyenta y vracha, vozmozhnosty ykh optymyzatsyy v medytsynskoy praktyke (Chast 1). Ukrayinskyy medychnyy visnyk. Therapia. 2015;6:36-9. [in Russian]. 
 3. Zakhyst personalnykh danykh v zakladakh okhorony zdorovya. Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv. Vyp. 7. DOZ LODA, Lvivskyy oblasnyy tsentr zdorovya. Lviv; 2014. 63 s. [in Ukrainian].
 4. Kalashnykov NA, Kunytsa SN. Aspekty vzaymodeystvyya patsyenta y vracha, vozmozhnosty ykh optymyzatsyy v medytsynskoy praktyke (Chast 2). Ukrayinskyy medychnyy visnyk. Therapia. 2015;7-8:36-9. [in Russian]. 
 5. Kalashnykov NA, Kunytsa SN. Aspekty vzaymodeystvyya patsyenta y vracha, vozmozhnosty ykh optymyzatsyy v medytsynskoy praktyke (Chast 3). Ukrayinskyy medychnyy visnyk. Therapia. 2015;9:42-5. [in Russian]. 
 6. Herych ID, redaktor. Etychnyy kodeks likarya: dovidnyk. Lʹviv: Halytsʹka vydavnycha spilka; 2008. 22 s. [in Ukrainian].
 7. Vedenko BH, Melnyk FV. Medychna etyka i deontolohiya (povernennya do temy). Novosty medytsyny farmatsyy. 2012;6(404):20-1. [in Ukrainian].
 8. Lykhtenshteyn EY. Pomnyt o bolnom. K.: Zdorovya; 2012. 153 s. [in Russian]. 
 9. Shkurenko DA. Obshchaya medytsynskaya psykholohyya. Rostov-na-Donu: Fenyks; 2002. 350 s. [in Russian].
 10. Vedenko BH. Indyvidualna pidhotovka medychnykh pratsivnykiv – suttyevyy krok bezperervnoho profesiynoho rozvytku. Novosty medytsyny farmatsyy. 2012;16(426):26-7. [in Ukrainian].
 11. Koval PB, Prokhno OI. Yurydychni aspekty spivpratsi likarya i patsiyenta (ohlyad zakonodavchoyi bazy). Neonatolohiya, khirurhiya ta perynatalna medytsyna. 2015;2:11-6. [in Ukrainian].

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 4 Part 2 (147), 2018 year, 212-216 pages, index UDK 316.612:614.253.1

DOI: