Labii Yu. A., Gavaleshko V. P., Rozhko V. I., Kotelban I. S.

PROSTHETIC OF DENTITION DEFECTS IN CHILDREN: PROBLEMS, OPPORTUNITIES AND WAYS OF IMPROVEMENT (REVIEW OF THE LITERATURE)


About the author:

Labii Yu. A., Gavaleshko V. P., Rozhko V. I., Kotelban I. S.

Heading:

LITERATURE REVIEWS

Type of article:

Scentific article

Annotation:

The article provides a review of literature concerning orthopedic dentures in children. The article presents data on the prevalence of dentition defects in children, the causes of their occurrence and prosthodontic treatment needs. The high level of tooth decay and its complications, the increase of traumatic dental lesions and congenital anomalies of the hard tissues structure, as well as the need for frequent replacement of fillings in children create unfavorable conditions for the formation of a complete chewing apparatus. Domestic and foreign specialists note a significant increase in the incidence of dental and dentition defects in the pediatric population, which testifies to the urgency of studying this rather acute problem in pediatric dentistry. According to various authors, the incidence of dental anomalies in children and adolescents is increasing from 50.8% to 81%. The analysis of national literature data on the features of prosthetics in children with temporary, variable and permanent bites is presented. Delayed replacement of the dental rows defects in the temporary bite leads to tooth-alveolar elongation of teeth-antagonists and shortening of the dental row due to displacement of teeth in place of the missing, the severity degree of which depends on the defect prescription. Destruction of the approximal surfaces of the crowns of temporary and permanent molars leads to a mesial shift behind the teeth found, a shortened dental arch, misuse of the teeth and their retention, pathological bites. In the period of temporary occlusion, partial removable dentures are used, which have high functional, aesthetic and anatomical parameters with a plane mounting system, which is considered more rational in orthopedic dentistry. During the period of variable occlusion, the main cause of dental row defects is trauma. For prosthetics of dental rows defects in this age period were used bridges with bilateral rigid fixation. During the period of permanent occlusion, patients’ requirements for aesthetics are much greater, especially with defects in the frontal area. The authors developed an adhesive bridge prosthesis with support on the tabs of their own design. Data from literature sources were analyzed, in which the authors describe the results of the implementation of advanced orthopedic structures of fixed and removable dentures.

Tags:

children, dental rows defects, dentures, crowns, dentition anomalies, prevention.

Bibliography:

 1. Mitin NE, Abdirkin M, Andreitseva EI. Detskoe zubnoe protezyrovanye: vchera, sehodnia, zavtra. The Journal of scientific articles “Health and Education Millennium”. 2017;19(10):240-2. [in Russian].
 2. Gavrilenko MA. Osoblyvosti ortopedychnoho likuvannia defektiv zubnykh riadiv u ditei z osoblyvymy potrebamy v period tymchasovoho prykusu. Innovatsii v stomatolohii. 2014;2:40-5. [in Ukrainian].
 3. Flis PS, Vozniuk VP, Petrus VV. Problemy rannoho zminnoho prykusu. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2011;3:85-7. [in Ukrainian].
 4. Kaskova LF, Marchenko KV, Berezhna OE, Amosova LI. Dynamika pokaznykiv kariiesu u ditei iz zuboshchelepnymy anomaliiamy pid vplyvom profilaktychnykh zakhodiv. Likarska sprava. 2015;1-2(1133):63-7. [in Ukrainian].
 5. Oliynyk RP, Melnychuk AS, Moroz RG. Poshyrenist chastkovoi vtraty zubiv ta potreba yunatstva m. Ivano-Frankivska v ortopedychnii dopomozi. Halytskyi likarskyi visnyk. 2012;19(3(1)):90-2. [in Ukrainian].
 6. Makieiev VF, Martinek HB. Chastota defektiv zubiv i zubnykh riadiv u pidlitkiv 13-17 rokiv zalezhno vid viku. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2012;4:106-10. [in Ukrainian].
 7. Doroshenko SI, Kul’ginskij EA, Ievleva YuV, Saranchuk OV, Zvolinskaja AN, Prokhnitskaja VA. Rozpovsiudzhenist zuboshchelepnykh anomalii ta deformatsii, a takozh defektiv zubiv ta zubnykh riadiv sered ditei shkilnoho viku m. Kyieva. Visnyk stomatolohii. 2009;2(67):76-81. [in Ukrainian].
 8. Kaskova LF, Marchenko KV, Berezhna OE. Poshyrenist zuboshchelepnykh anomalii u ditei z urakhuvanniam shkidlyvykh zvychok ta vidnoshennia do ortodontychnoho likuvannia. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2015;15(1(49)):17-20. [in Ukrainian].
 9. Gavrylenko MA. Odnomomentne protezuvannia defektiv postiinykh zubiv u ditei-invalidiv pid zahalnym znebolenniam u period zminnoho prykusu. Suchasna stomatolohiya. 2014;3:96-9. [in Ukrainian].
 10. Venatovskaya NV, Pudovkina EA, Suetenkov DYe, Proshin AG. Protezirovanie defektov tverdykh tkaney zubov i zubnykh ryadov kak profilaktika zubochelyustnykh anomaliy u detey: ot neobkhodimosti k vozmozhnostyam. Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011;7(1):226- 30. [in Russian].
 11. Gavrilenko MA. Vykorystannia provizornykh mostovydnykh proteziv u ditei z osoblyvymy potrebamy u skladnykh klinichnykh sytuatsiiakh. Sovremennaya stomatologiya. 2014;4:115-7. [in Ukrainian].
 12. Makhnytskyi DM. Vtorynni zuboshchelepni deformatsii u ditei, yikh profilaktyka ta likuvannia. Scientific Journal «ScienceRise». 2015;5/4(10):111-7. [in Ukrainian].
 13. Khoroshilkina FIa. Ortodontiia. Deffekty zubov, zubnykh riadov, anomalii prikusa morfofunktsionalnye narusheniia v cheliustno-litsevoioblasti i ikh kompleksnoe lechenie. M.: Meditsinskoe informativnoe agentstvo; 2010. s. 436-48. [in Russian].
 14. Betelman AI. Ortopedicheskaia stomatologiia. M.: Medicine; 1965. s. 261-7. [in Russian].
 15. Kutsevlyak VI. Ortodontiya. Khar’kov: Krokus; 2006. s. 171-230. [in Russian].
 16. Fanakin VA, Filimonova OI, Dulkin LA, Baev AA. Osobennosty protezyrovanyia u detei defektov peredneho otdela zubnykh riadov. Permskyi medytsynskyi zhurnal. 2006;6:59-62. [in Russian].
 17. Doroshenko SI, Makhnytskyi DM, vynakhidnyky. Deklaratsiinyi patent na korysnu model № 88065. Ukraina, MPK A61S 13/007 (2006.01). Chastkovyi znimnyi protez. № u 2013 12264; zaiavl. 21.10.2013; opubl.25.02.2014, Biul. № 4. [in Ukrainian].
 18. Doroshenko SI, Makhnytskyi DM, Irkha SV, Petrushanko PA, vynakhidnyky. Deklaratsiinyi patent na korysnu model № 91423. Ukraina, MPK A61S 13/00 (2014.01). Mostopodibnyi protez. № u 2013 12427; zaiavl. 23.10.2013; opubl. 10.07.2014, Biul. № 13. [in Ukrainian].
 19. Samsonov AV, Lisitsa NA. Otdalennye rezul’taty protezirovaniya defektov zubnykh ryadov u detey semnymi plastinochnymi protezami s dvukhsloynym bazisom. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2010;2(1):44-6. [in Russian].
 20. Doroshenko SI, Kulhinskyi YeA, Doroshenko KV, Fedorova OV. Kompleksna pidhotovka do zubnoho protezuvannia patsiientiv iz vtorynnymy zuboshchelepnymy deformatsiiamy, pov‘iazanymy z vtratoiu zubiv. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2011;5:24-32. [in Ukrainian].
 21. Polyanyk NYa. Zakhody profilaktyky vtorynnykh zuboshchelepovykh deformatsii u ditei. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2015;2(2):202-5. [in Ukrainian].
 22. Mandziuk TB. Osoblyvosti profilaktyky kariiesu zubiv u ditei serednoho shkilnoho viku. Klinichna stomatolohiia. 2015;3-4:142-3. [in Ukrainian].
 23. Makieiev VF, Krupnyk AS. Dentalna implantatsiia u ditei i pidlitkiv. Mozhlyvosti i problemy (ohliad literatury). Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2015;4(2):29-34. [in Ukrainian].
 24. Wei-Yan Vergnes, Jean-Noel Vergnes, Jean Dumoncel, Pascal Baron, Christine Marchal-Sixou, José Braga. Asynchronous dentofacial development and dental crowding: a cross-sectional study in a contemporary sample of children in France. J Physiol Anthropol. 2013;22(1):22. DOI: 10.1186/1880-6805-32-22
 25. Mishra SK, Chowdhary N, Chowdhary R. Dental implants in growing children. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2013;1:3-9.

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 4 Part 2 (154), 2019 year, 28-33 pages, index UDK 616.314.2-77-053.2

DOI: