Шевченко К. В., Ерошенко Г. А., Пронина Е. Н., Крамаренко Д. Р., Кудинов М. В.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ


Об авторе:

Шевченко К. В., Ерошенко Г. А., Пронина Е. Н., Крамаренко Д. Р., Кудинов М. В.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе представлены современные взгляды по морфофункциональной характеристике слюнных желез, по данным отечественной и зарубежной литературы. В преддверие полости рта и в собственно ротовую полость открываются протоки больших и малых слюнных желез. Секретом слюнных желез является слюна. Функции слюны разнообразны. Слюнные железы, кроме экзокринной, инкреторной выполняют и эндокринную функцию. Все слюнные железы, построенные по единому принципу и есть сложными разветвленными, альвеолярными и альвеолярно-трубчатыми железами, состоят из концевых или секреторных отделов и системы выводных протоков. Система выводных протоков состоит из вставных протоков, исчерченных протоков, внутридольковых и междольковых протоков, и общего выводного протока. Малые слюнные железы представляют собой особую группу своеобразных секреторных органов, выполняющих такие же функции, как и большие слюнные железы которые вырабатывают и выделяют до 30% всего объема секрета, который производится в полость рта, и выделяя свой секрет в состоянии покоя, в отличие от больших слюнных желез, которые включаются во время приема пищи, тем самым, привносят значительный вклад в процесс саливации.

Ключевые слова:

слюнные железы, слюна, ротовая полость, протоки

Список цитируемой литературы:

 1. Tarasenko LM, Neporada KS. Zalezhnist metabolichnykh zmin u tkanynakh slynnykh zaloz vid stresostiykosti shchuriv. Medychna khimiya. 2004;3(6):82-4. [in Ukrainian].
 2. Sikora VZ, Boyko VO. Mikroskopichni zminy struktury pidnyzhnoshchelepnoyi slynnoyi zalozy za umov vplyvu tekhnohennykh mikroelementoziv. Zhurnal klinichnykh ta eksperymentalnykh medychnykh doslidzhen. 2013;3(7)1:363-9. [in Ukrainian].
 3. Barchuk RR, Popadynets OH, Pastukh MB, Hryshchuk MI, Dubyna NM. Morfofunktsionalni osoblyvosti velykykh slynnykh zaloz v umovakh normy ta patolohiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016;2:1(128):318-22. [in Ukrainian].
 4. Babkin BP. The physiology of salivary glands. Dental science and dental art. Philadelphia. Lea & Febiger. 1938. Chapter V. 219 p.
 5. Antipova LV, Slobodyanik VS. Anatomiya i gistologiya selskokhozyaystvennykh zhyvotnykh. Moskva: Kolos; 2005. 384 s. [in Russiаn].
 6. Blyshchak NB. Morfolohichni osoblyvosti budovy velykykh slynnykh zaloz shchura v normi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2015;2:4(121):233-5. [in Ukrainian].
 7. Lutsyk OD. Atlas mikroanatomiyi orhaniv rotovoyi porozhnyny. Lviv; 1999. 284 s. [in Ukrainian].
 8. Senchakovych YuV, Yeroshenko HA, Tsukanov DV. Osoblyvosti tsytotopohrafiyi mastotsytiv v skladi slynnykh zaloz shchuriv. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2011;3:2(88):175-6. [in Ukrainian].
 9. Makyeyeva YuV. Morfolohichni ta histokhimichni kharakterystyky pidshchelepnykh slynnykh zaloz. Novyny stomatolohiyi. 1999;1:77-9. [in Ukrainian].
 10. Timofeyev AA. Sekretornaya funktsiya slyunnykh zhelez u bolnykh s ostrymi odontogennymi vospalitelnymi zabolevaniyami chelyustey. Sovremennaya stomatologiya. 2011;4:70-4. [in Russiаn].
 11. Afanasyev VV, Polyakova MA, Stepanenko RS. Znacheniye podnizhnechelyustnykh slyunnykh zhelez dlya organizma. Stomatologiya. 2011;3:701. [in Russiаn].
 12. Geerling G, Garrett JR, Paterson KL, Sieg P, Collin JR, Carpenter GH, et al. Innervation and secretory function of transplanted human submandibular salivary glands. Transplantation. 2008;85:135-40.
 13. Aure MH, Konieszny SF, Ovitt CE. Salivary gland homeostasis is maintained through acinar cell self-duplication. Developmental Cell. 2015;33(2):231-7.
 14. Pozharitskaya MM. Rol slyuny v fiziologii i razvitii patologicheskogo protsessa tverdykh i myagkikh tkaney polosti rta. Kserostomiya. Stimulyatsiya slyunootdeleniya. Klinicheskaya stomatologiya. 2005;3:42-5. [in Russiаn].
 15. Kostilenko YuP. Bazisnaya funktsiya slyunnykh zhelez. Poltava: 1999. 55 s. [in Russiаn].
 16. Vavilova TP, Ostrovskaya IG, Medvedev AYe. Vozmozhnosti i perspektivy issledovaniya gormonov v slyune. Biomeditsinskaya khimiya. 2014;60(3):295-307. [in Russiаn].
 17. Korzun VN, Kotykovych YuS, Petrenko OD. Rol kharchuvannya v etiolohiyi ta profilaktytsi yododefitsytnykh zakhvoryuvan. Problemy stareniya i dolholietiya. 2011;20(2):189-96. [in Ukrainian].
 18. Shepitko IV, Tsukanov DV, Yeroshenko HA. Zminy predstavnytstva leykotsytiv v slynnykh zalozakh pry riznykh funktsionalnykh stanakh. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2011;2(1):294. [in Ukrainian].
 19. Tarasenko LM, Sukhanova GA, Mishchenko VP, Neporada KS. Slyunnyie zhelezy. Biokhimiya, fiziologiya, klinicheskiye aspekty. Tomsk: 2002. 123 s. [in Russiаn].
 20. Konovalenko YuA, Medvedev MA, Krotenko. Rol slyunnykh zhelez v regulyatsii eritropoeza. Fundamentalnyie issledovaniya. 2004;6:50-1. [in Russiаn].
 21. Zhukov VI, Horbach TV, Denysenko SA. Biokhimiya zuba i slyny. Kharkiv: KHNMU; 2012. 46 s. [in Russiаn].
 22. Grigoryev SS, Osyagina VA. Rol rotovoy zhidkosti v protsessakh de- i remineralizatsii tverdykh tkaney zubov u patsiyentov s sindromom Shegrena. Uralskiy meditsinskiy zhurnal. 2008;10(50):79-81. [in Russiаn].
 23. Afanasyev YuP, Yurina NA. Gistologiya. Moskva: Meditsina; 1999. 236 s. [in Russiаn].
 24. Wong RJ, Randolph GW. Morphophysiology of the salivary glands. Otolaryngology. Basel: Karger; 2006. p. 634-43.
 25. Osamu Amano, Kenichi Mizobe, Yasuhiko Bando, Koji Sakiyama. Anatomy and histology of rodent and human major salivary glands. Acta histochem. cytochem. 2012 Oct 31;45(5):241-50.
 26. Lutsyk OD, Makeyev VF, Yashchenko AM. Atlas mikroanatomiyi orhaniv rotovoyi porozhnyny. Lviv: Nautilus; 1999. 208 s. [in Ukrainian].
 27. Knox S, Hoffman MP, Ames IA. Salivary gland development: black well publications. 2008.
 28. Kurabuchis A, Rigen ND, Kurabuchi S, Hosoi K, Gresik EM. Regulation of the cellular distribution of the true tissue kallikrein mk1 in the submandibular gland of the mouse. Histochem. Cytochem. 2001;6(49):801-2.
 29. Yurina NA, Radostina AI. Praktikum po gistologii, tsitologii i embriologii. Moskva: izd. Univer. Dr. Narodov. 1989. 180 s. [in Russiаn].
 30. Lombaerti МА, Hoffman MP. Epithelial stem/progenitor cells in the embryonic mouse submandibular gland. Frontiers of oral biology. 2010;14:90-106.
 31. Novikov VD, Pravotorov GV, Trufakin VA. Slovar’ po gistologii. Novosibirsk: Novosibirskiy meditsinskiy institut. 1998. 196 s. [in Russiаn].
 32. Paltsev MA, Ivanov AA. Mezhkletochnyie vzaimodeystviya. Moskva: Meditsina; 1995. 281 s. [in Russiаn].
 33. Philips CJ, Tandler B, Nagato T. Dobrosielski-Vergona K., editor. Biology of the salivary glands. Evolution and divergence of salivary gland acinar cells: a format for understanding molecular evolution. Crc press; Boca Raton: 1993. p. 39-80.
 34. Khosravani N, Ekman R, Ekström J. The peptidergic innervation of the rat parotid gland: effects of section of the auriculo-temporal nerve and/ or of otic ganglion ectomy. Arch. Oral biol. 2008;53(3):238-42.
 35. Danilevskiy MF, Magide A, Mukhin NA. Zabolevaniya parodonta. Moskva: Meditsina; 1993. 320 s. [in Russiаn].
 36. Parker ChV. Mediatory: vysvobozhdeniye i funktsii. Moskva: Mir; 1989. Immunologiya; t. 3. 204 s. [in Russiаn].
 37. Lantini MS, Cossu M. Immunocytochemical investigation of the subcellular distribution of some secretory products in human salivary glands. Eur. J. Morphol. 1998;36:230-4.
 38. Sashkina TI, Zaychenko OV, Markina ML, Saldusova IV, Sokolova SI, Faskhutdinov DK. Normativnyie pokazateli postupleniya sekretornogo immunoglobulina v rotovuyu polost. Dental forum. 2013;2:14-6. [in Russiаn].
 39. Denny PC, Ball WD, Redman RS. Salivary glands: a paradigm for diversity of gland development. Critical reviews in oral biology & medicine. 1997;8:51-75.
 40. Patel VN, Rebustini IT, Hoffman MP. Salivary gland branching morphogenesis. Differentiation. 2006;74:349-64.
 41. Kagami H, Okazaki Y, Hiramatsu Y. Strategies for the engineering of salivary gland tissue regeneration. J. Dent. Res. 2010;5(49):1257-66.
 42. Amano O. The salivary gland: anatomy for surgeons and researchers. Jpn. J. Oral maxillofac. Surg. 2011;57:384-93.
 43. Gevkalyuk NA, Kosenko KN. Obrazovaniye vstavochnykh otdelov i poperechno-ischerchennykh protokov v khode embriogeneza slyunnykh zhelez cheloveka. Meditsinskiy zhurnal zapadnogo Kazakhstana. 2013;4:21-5. [in Russiаn].
 44. Sato A, Suganuma T, Ide S, Kawano J, Nagato T. Tuft cells in the main excretory duct of the rat submandibular gland. Eur. J. Morphol. 2000;38:227-31.
 45. Purwanti N, Tsuji D, Azlina A, Karabasilm R, Javkhlan P, Hasegawa T, et al. Induction of SCA-1 in the duct cells of the mouse submandibular gland by obstruction of the main excretory duct. J. Oral pathol. Med. 2011;40:651-8.
 46. Bayar N, Kaymaz F, Apan A, Yilmaz E, Cakar A. Nur. Effects of electrohydraulic extracorporeal shock wave lithotripsy on submandibular gland in the rat: electron microscopic evaluation. Int. j. pediatr. otorhinolaryngol. 2002;63:223-33.
 47. Khosravani N, Ekström J, Birkhed D. Intraoral stimulation of salivary secretion with the cholinesterase inhibitor physostigmine as a mouth spray: a pilot study in healthy volunteers. Arch. oral biol. 2007;52(11):1097-101.
 48. Jonjic S. Surgical removal of mouse salivary glands. Curr. Protoc. Immunol. 2001. Chapter 1, unit 1.11.
 49. Hasyuk PA. Strukturno-funktsionalni osoblyvosti orhanizatsiyi vstavnoyi ta smuhastoyi protoky velykykh slynnykh zaloz lyudyny. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2012;3(94):131-3. [in Ukrainian].
 50. Chekarova IA. Morfologiya bolshikh slyunnykh zhelez mlekopitayushchikh s raznym tipom pitaniya [avtoreferat]. Ulan-Ude: 2011. 30 s. [in Russiаn].
 51. Pushilina MYu, Lopushinskaya AA, Pushilin NI. Morfologiya ischerchennykh vyvodnykh protokov slyunnykh zheloz v usloviyakh khronicheskoy intoksikatsii kadmiyem i svintsom. Meditsina i obrazovaniye v Sibiri. 2015;5:47. [in Russiаn].
 52. Sato A, Miyoshi S. Cells in the duct system of the rat submandibular gland. Eur. J. Morphol. 1998;36:61-6.
 53. Yeroshenko HA. Ultramikroskopichna kharakterystyka epiteliotsytiv pryvushnoyi zalozy shchuriv pislya vvedennya atsetylkholinu. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medytsyny. Ternopil. 2007;2(7):81-3. [in Ukrainian].
 54. Desyatnichenko KS, Leontyev VK. O mekhanizme vzaimosvyazi rotovoy fazy pishchevareniya, sostoyaniya polosti rta i zheludochnoy sekretsii. Institut stomatologii. 2007;3(36):102-3. [in Russiаn].
 55. Rosignoli F, Pérez C, Leiró S. Activation of nitric oxide synthase through muscarinic receptors in rat parotid gland. Eur. J. Pharmacol. 2002;439:27-33.
 56. Pinkstaff CA. The cytology of salivary glands. Int. Rev. Cytol. 1980;63:141-261.
 57. Purwanti N, Azlina A, Karabasil MR, Hasegawa T, Yao C, Akamatsu T, et al. Involvement of the il-6/stat3/sca-1 system in proliferation of duct cells following duct ligation in the submandibular gland of mice. J. Med. Invest. 2009;56:253-4.
 58. Deltsov OI, Chaykovskyi YuB, Herashchenko SV. Histolohiya ta embriolohiya orhaniv rotovoyi porozhnyny. Ivano-Frankivsk: 1994. s. 24-7. [in Ukrainian].
 59. Prylutskyi AK. Zahalna anatomíya organív porozhnyny rota. Svít medytsyny ta biolohiyi. 2013;4:129-33. [in Ukrainian].
 60. Pilyugin AV. Sovremennyye predstavleniya o strukture i funktsii malikh slyunnykh zhelez cheloveka. Visnyk ukrayinskoyi medichnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2007;7(3):207-12. [in Russiаn].
 61. Aminova GP, Kupreyanov BI, Sapin MR. Struktury, obespechivayushchiye regulyatsiyu krovotoka v sosudakh mikrotsirkulyatornogo rusla. Morfologiya. 2005;128(6):38-42. [in Russiаn].
 62. Sevastyanov GA. Modelirovaniye trekhmernoy struktury epiteliyev, postroyennykh iz dvukh-, trekh- i chetyrekhkletochnykh moduley. Morfologiya. SPb: Eskulap. 1998;113(2):7-20. [in Russiаn].
 63. Gorbatova LN. Fiziologicheskaya otsenka sostoyaniya gub i ryada mekhanizmov sistemnoy zashchity pri kheylite u detey [avtoreferat]. Arkhangelsk: 2006. s. 1-7. [in Russiаn].
 64. Gaubenshtok LM. Malyye slyunnyye zhelezy gub v usloviyakh fiziologii i patologii polosti rta (kliniko-funktsional’noye issledovaniye) [avtoreferat]. Moskva; 1992. s. 1-7. [in Russiаn].
 65. Afanasyev VV, Yaglova NV, Khubutiya BN, Krasnikova TV, Zoryan YeV, Khripunkov VA. Morfofunktsionalnyye izmeneniya malykh slyunnykh zhelez u bolnykh s razlichnymi formami sialadenoza. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. 2012;5:7-10. [in Russiаn].
 66. Siqueira WL, Salih E, Wan DL, Helmerhorst EJ, Oppenheim FG. Proteome of human minor salivary gland secretion. J. Dent. Res. 2008;87(5):44550.
 67. Sherstyuk OA, Svintsytska NL, Tykhonova OO, Soldatov OK. Stereomorfolohichni osoblyvosti, shcho spryyayut prosuvannyu ta vydilennyu sekretu po vyvidnykh protokakh malykh slynnykh zaloz lyudyny. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2010;1:72-5. [in Ukrainian].
 68. Kulayeva LV, Burov VV, Semina MN. K voprosu o vozrastnykh izmeneniyakh slyunnykh zhelez cheloveka. Byulleten meditsinskikh internetkonferentsiy. 2013;3(2):247. [in Russiаn]. 

 

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (145), 2018 год, 50-58 страницы, код УДК 616.316:611.316

DOI: