Ляшенко А. С., Удод А. А., Роман О. Б.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


Об авторе:

Ляшенко А. С., Удод А. А., Роман О. Б.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

По результатам проведенного анализа применения пломбировочных материалов для восстановления зубов, пораженных кариесом и его осложнениями, чаще всех в лечебных учреждениях районов и городов Кировоградской области в 2013 и 2017 годах использовали композиты химического отверждения, далее по частоте следовали цементы и фотокомпозиты, причем в последний год фотокомпозиционные материалы применяли более широко.

Ключевые слова:

зубы, кариес, восстановление, пломбировочные материалы, лечебные учреждения, Кировоградская область

Список цитируемой литературы:

  1. Radlinskiy S. Restavratsiya kontaktnyih poverhnostey v bokovyih zubah. Radlinskiy. DentArt. 2015;2:22-41. [in Russian].
  2. Ivanytskyi IO. Shliakhy optymizatsii vidnovlennia kontaktnykh poverkhon bichnykh zubiv. Svit medytsyny ta biolohii. 2016;4:33-6. [in Ukrainian].
  3. Udovichenko NM. Mekhanizmi zabezpechennia stomtolohichnoi dopomohi na osnovi prohramno-sotsialnoho upravlinnia v umovakh megapolisu (na prykladi m. Kharkiv). Derzhavne budivnytstvo (elektronnyi fakhovyi zbirnyk naukovikh prats’ KharRI NADU). 2009. Dostupno: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/2/25.pdf [in Ukrainian].
  4. Bida OV, Struk VI, ZabugaUI. Analiz stanu stomatolohichnogo zdorovia ta rivnia zubnoho protezuvannia naselennia Ukraini. Zbirnik naukovikh prats spivrobitnikiv NMAPO imeni P.L. Shupyka. 2013;22(1):370-7. [in Ukrainian].
  5. Karamyshev DV, Udovichenko NM. Napriamy derzhavnoho reholuvannia sistemy stomotolohichnoi dopomohy naselennu Ukrainy. Derzhavne regoluvannia protsesiv ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku [Internet]. Dostupno: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2009-4/ doc/3/02.pdf [in Ukrainian].
  6. Voronenko YuV, redaktor. Stomatolohichna dopomoha v Ukraini: statystychnyi dovidnyk. Kyiv; 2016. 84 s. [in Ukrainian].
  7. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia zakonodavstva z pytan diialnosti zakladiv okhorony zdorovia» vid 06.04.2017 № 2002. [in Ukrainian].
  8. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii reformy finansuvannia systemy okhorony zdorovia na period do 2020 roku» vid 15.11.2017 № 821-r. [in Ukrainian].
  9. AlJehani YA, Baskaradoss JK, Geevarghese A, Marey A. AlShehry. Current Trends in Aesthetic Dentistry. 2014. Available from: http://dx.doi. org/10.4236/health.2014.615227
  10. Besford JN, Sutton AF. Aesthetic possibilities in removable prosthodontics. Part 1: the aesthetic spectrum from perfect to personal. 2018. Available from: https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2018.2

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (145), 2018 год, 374-378 страницы, код УДК 616.314-002-089.27(477.65)

DOI: