Дичко О. А.

АБСОЛЮТНА І ВІДНОСНА КІЛЬКІСТЬ ОСНОВНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ДІТЕЙ ЗІ СКОЛІОЗОМ


Про автора:

Дичко О. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У роботі представлено результати вивчення абсолютної і відносної кількості основних популяцій імунокомпетентних клітин в периферичній крові дітей віком 7-10 років зі сколіозом, оскільки периферична кров грає провідну роль в забезпеченні адаптаційних процесів за рахунок її функції транспорту поживних речовин і кисню як головних джерел енергії для клітин і тканин. Також система крові є одним з важливих носіїв інформації про процесах, які проходять на рівні тканин, а імунокомпетентні клітини дуже чутливі до змін зовнішнього середовища проживання і внутрішнього стану організму. Результати дослідження показали, що хлопчики зі сколіозом відрізняються від дівчаток зі сколіозом у віці 7-10 років по збільшенню відносної кількості еозинофілів, абсолютної кількості нейтрофілів, паличкоядерних і сегментоядерних форм, моноцитів. У всіх випадках встановлена перша ступінь імунних порушень, що не обов’язково призначати лікувально-профілактичні засоби і проводити лікувальні фармакологічні заходи.

Ключові слова:

діти 7-10 років, сколіоз, імунокомпетентні клітини

Список цитованої літератури:

  • Gorizontov P. Gomeostaz. Moskva: Medizina; 1981. 500 s. [in Russiаn].
  • Baevskij RM, Berseneva AP. Assessment of adaptve capabilites of the body and the risk of developing diseases. Moscow: Medicina; 1997. 240 p.
  • Bobyriev VYe, Dychko VV. The level of adaptve tension of the body of children aged 7-10 years with pathology of vision. Scientfc journal “Young Scientst”. 2017;2(42):1-4.
  • Vasylevskyi VS, Dychko V.V. The role of adaptve tension and cellular reactvity of the organism in children aged 7-10 years with pathology of vision. Issue of biology and medicine problems. 2017;1(135):391-8.
  • Dychko DV, Dychko VV, Sheko VI. Influence of rehabilitaton measures of physical educaton on indicators of absolute and relatve number of basic populatons of immunocompetent cells of peripheral blood of children with visual pathology in the age of 10-16 years. Ukrainian journal of medicine, biology and sport. 2017;1(3):167-74.
  • Sydorchuk LI, Bendas VV, Sydorchuk IY. Zahalna imunolohichna reaktyvnist orhanizmu khvorykh na zhovchnokamianu khvorobu. Zahalna patolohiia ta patolohichna fziolohiia. 2014;9(1):96-100. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 121-124 сторінки, код УДК 616-092.18:616.711-007.5-053.5:612.017

DOI: