Павловський С. А.

ОЦІНКА ВМІСТУ ЦИТОКІНІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ПОЄДНАНИЙ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ, ПІД ВПЛИВОМ КОМБІНОВАНОЇ ЦУКРОВОЗНИЖУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ


Про автора:

Павловський С. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження – оптимізація лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом 2 типу шляхом патогенетичного підходу, залежно від особливостей перебігу захворювання. Дослідження проведено на 25 хворих. Вік пацієнтів становив (56,2±2,05) років (контрольна група – 20 здорових осіб). Термін спостереження – 1 місяць. При застосуванні комплексного лікування з комбінованою цукрознижувальною терапією (діабетон і піоглітазон) результати лікування показали значне поліпшення суб’єктивного стану хворих. Цитокіновий фон у хворих під впливом лікування характеризувався наступними змінами: рівень ФНП-α зменшився в 1,4; у ІІ стадії – в 1,52 і в ІІІ – в 1,2 раза. Вміст ІЛ-6 зменшився у хворих із відповідною І, ІІ і ІІІ стадіями – в 1,2; в 1,18 і в 1,41 раза. Показник вмісту С-реактивного білка при І, ІІ і ІІІ стадії зменшився в 1,21; в 1,19 і в 1,2 раза. Виявлено збільшення вмісту адипонектину в 1,44 раза. В усіх хворих достовірно зменшилися показники цитолізу, мезенхімно-запального синдрому, покращилися показники гемограми, стабілізувалися показники білкового і ліпідного обміну, що підтверджує позитивну ліпідотропну дію комплексного впливу діабетону і піоглітазону на функціональний стан гепатоцитів і засвідчує зменшення проявів інсулінорезистентності і поліпшення функції В–клітин.

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, цукровий діабет 2 типу, комбінована терапія, цитокіни

Список цитованої літератури:

 • Bao Y. The progress of studying the mechanisms of immune cells in the regulation of non-alcoholicfatty liver diseases. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2017 Jul 20;25(7):553-6.
 • Kurbatova IV, Dudanova OP. Features of a necrotic and inflammatory process in different forms of nonalcoholic fatty liver disease. Ter Arkh. 2017;89(2):52-8.
 • Coulon S, Francque S, Colle I, Verrijken A, Blomme B, Heindryckx, et al. Evaluation of inflammatory and angiogenic factors in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Cytokine. 2012 Aug;59(2):442-9.
 • Nelson JE, Handa P, Aouizerat B, Wilson L, Vemulakonda LA, Yeh MM, et al. NASH Clinical Research Network. Increased parenchymal damage and steatohepatitis in Caucasian non-alcoholic fatty liver disease patients with common IL1B and IL6 polymorphisms. Aliment Pharmacol Ther. 2016 Dec;44(11-12):1253-64.
 • Polyzos SA, Kountouras J, Polymerou V, Papadimitriou KG, Zavos C, Katsinelos P. Vaspin, resistin, retinol-binding protein-4, interleukin-1α and interleukin-6 in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Ann Hepatol. 2016 Sep-Oct;15(5):705-14.
 • Das SK, Balakrishnan V. Role of cytokines in the pathogenesis of non-alcoholic Fatty liver disease. Indian J Clin Biochem. 2011 Apr;26(2):202-9.
 • Jarrar MH, Baranova A, Collantes R, Ranard B, Stepanova M, Bennett C, et al. Adipokines and cytokines in non-alcoholic fatty liver disease. Aliment Pharmacol Ther. 2008 Mar 1;27(5):412-21.
 • Polyzos SA, Kountouras J, Mantzoros CS. Adipokines in nonalcoholic fatty liver disease. Metabolism. 2016 Aug;65(8):1062-79.
 • Stojsavljević S, Gomerčić Palčić M, Virović Jukić L, Smirčić Duvnjak L, Duvnjak M. Adipokines and proinflammatory cytokines, the key mediators in the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol. 2014 Dec 28;20(48):18070-91.
 • Fierbinteanu-Braticevici C, Dina I, Petrisor A, Tribus L, Negreanu L, Carstoiu C. Noninvasive investigations for non alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis. World J Gastroenterol. 2010 Oct 14;16(38):4784-91.
 • Lana JP, Martins LB, Oliveira MC, Menezes-Garcia Z, Yamada LT, Vieira LQ, et al. TNF and IL-18 cytokines may regulate liver fat storage under homeostasis conditions. Appl Physiol Nutr Metab. 2016 Dec;41(12):1295-302.
 • Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy. Nealkoholnyy steatohepatyt. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny № 826. [in Ukrainian].
 • Dynnyk NV, Svintsitsʹkyy AS, Solovyova HA, Bohomaz VM. Metod modyfikatsiyi sposobu zhyttya v patsiyentiv iz nealkoholʹnoyu zhyrovoyu khvoroboyu pechinky. Praktykuyuchyy likar. 2016;5:6-8. [in Ukrainian].
 • Manʹkovskyy BN. Tyazolydyndyony (hlytazony) – mesto v terapyy bolʹnykh sakharnym dyabetom 2-ho typa. Therapia. Ukrayinsʹkyy medychnyy visnyk. 2008;1:22. [in Russiаn].
 • Rizos CV, Kei A, Elisaf MS. The current role of thiazolidinediones in diabetes management. Arch Toxicol. 2016 Aug;90(8):1861-81.
 • Lonardo A, Ballestri S, Marchesini G, Angulo P, Loria P. Nonalcoholic fatty liver disease: a precursor of the metabolic syndrome. Dig Liver Dis. 2015 Mar;47(3):181-90.
 • Cusi K, Orsak B, Bril F, Lomonaco R, Hecht J, Ortiz-Lopez C, et al. Long-Term Pioglitazone Treatment for Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis and Prediabetes or Type 2 Diabetes Mellitus: a Randomized Trial. Ann Intern Med. 2016 Sep 6;165(5):305-15. EVALUATION OF CONTENT OF CITOKINS IN PATIENTS’ BLOOD WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS COMBINED WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 UNDER THE INFLUENCE OF COMBINED SUCTIONAL THERAPY

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 170-175 сторінки, код УДК 616.36-003.826

DOI: