Фролова Т. В., Кононенко О. В., Атаманова О. В., Стрюкова І. В.

ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ КРОВІ ПРИ РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ХРОНІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК У ДІТЕЙ


Про автора:

Фролова Т. В., Кононенко О. В., Атаманова О. В., Стрюкова І. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Серед неімунних факторів прогресування нефропатій особлива увага приділяється порушенню ліпідного обміну та ендотеліальній дисфункції. Метою дослідження було вивчення особливостей порушень ліпідного спектру крові, змін рівнів метаболітів оксиду азоту та взаємозв’язок цих показників на різних стадіях ХЗН в дітей. Обстежено 77 дітей від 3 до 18 років з різним ступенем ХЗН та 38 здорових дітей групи контролю. В результаті дослідження виявлено зміни основних показників ліпідного обміну та метаболітів оксиду азоту крові в дітей з ХЗН різного ступеня, які найбільш виражені в дітей з важким порушенням функції нирок, що може свідчити про початок формування атеросклерозу судин та гломерулосклерозу в цих пацієнтів. Встановлено наявність взаємозв’язків рівнів метаболітів оксиду азоту та показників ліпідного обміну в дітей з даною патологією, що дозволяє припустити можливу участь оксиду азоту в регуляції атерогенних процесів.

Ключові слова:

ліпідний обмін, холестерин, оксид азоту, хронічне захворювання нирок, діти

Список цитованої літератури:

 • Barter P. Lipoprotein metabolism and CKD: overview. Clin Exp Nephrol. 2014;18:243-6.
 • Gyebi L, Soltani Z, Reisin E. Lipid nephrotoxicity: new concept for an old disease. Curr Hypertens Rep. 2012;14:177-81.
 • Agrawal S, Zaritsky JJ, Fornoni A, Smoyer WE. Dyslipidaemia in nephrotic syndrome: mechanisms and treatment. Nat Rev Nephrol. 2018 Jan;14(1):57-70.
 • Vaziri ND. Disorders of lipid metabolism in nephrotic syndrome: mechanisms and consequences. Kidney Int. 2016;90:41-52.
 • Vaziri ND. Role of dyslipidemia in impairment of energy metabolism, oxidative stress, inflammation and cardiovascular disease in chronic kidney disease. Clin. Exp. Nephrol. 2014;18(2):265-8.
 • Zheng S. Podocyte-specific overexpression of the antioxidant metallothionein reduces diabetic nephropathy. J. Am. Soc. Nephrol. 2008;19:2077-85.
 • Yeang C, Gordts PL, Tsimikas S. Novel lipoprotein(a) catabolism pathway via apolipoprotein(a) recycling: Adding the plasminogen receptor PlgRKT to the list. Circ Res. 2017;120:1050-2.
 • Vaziri ND, Norris K. Lipid disorders and their relevance to outcomes in chronic kidney disease. Blood Purif. 2011;31:189-96.
 • Michael A. Gimbrone Jr, Guillermo Garcia-Cardena. Endothelial сell dysfunction and the pathobiology of atherosclerosis. Circ Res. 2016 Feb 19;118(4):620-36.
 • Cooke JP, Losordo DW. Nitric oxide and angiogenesis. Circulation. 2002;105:2133-8.
 • Ulrich Förstermann, William C. Sessa. Nitric oxide synthases: regulation and function. Eur Heart J. 2012 Apr;33(7):829-37.
 • Jover B, Mimran A. Nitric oxide inhibition and renal alterations. J Cardiovasc Pharmacol. 2001 Nov;38 Suppl 2:65-70.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 211-215 сторінки, код УДК 616.31-036.12-053.4/.6-07:616.15-078:577.115.088.6

DOI: