Цвіренко С. М., Похилько В. І., Волошина В. В., Жук Л. А., Артьомова Н. С., Рябека Т. І.

ПЕРВИННА ДІАГНОСТИКА МУКОВІСЦИДОЗУ У ДИТИНИ 10 РОКІВ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)


Про автора:

Цвіренко С. М., Похилько В. І., Волошина В. В., Жук Л. А., Артьомова Н. С., Рябека Т. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті представлено клінічний випадок первинної діагностики муковісцидозу у дитини 10-ти років. На час первинного специфічного обстеження у хворої визначалося ураження органів дихання, затримка фізичного розвитку та було виявлено наявність об’ємного утворення правої здухвинної ділянки із залученням в процес петель кишківника, що потребувало проведення диференціальної діагностики з новоутворенням. Отримання позитивних результатів на муковісцидоз обґрунтувало призначення специфічного лікування. В результаті лікування стан дитини покращився. Дані УЗД органів черевної порожнини в динаміці засвідчили відсутність утворення в кишківнику через 10 днів специфічного лікування. Наведений клінічний випадок свідчить про те, що настороженість лікарів стосовно муковісцидозу не повинна обмежуватися періодом новонародженості та перших років життя дитини. Поєднання патології органів дихання, шлунково-кишкового тракту, затримки фізичного розвитку є приводом до проведення діагностичних заходів у пацієнтів більш старшого віку.

Ключові слова:

муковісцидоз, діти, діагностика

Список цитованої літератури:

  • Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 15.07.2016 № 723. Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy. Mukovistsydoz. Dostupno: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_723_ Mykoviscidoz/2016_723_YKPMD_Mkvsz.pdf [in Ukrainian].
  • Senatorova AS, Chernenko LN, Shypko AF, Omelchenko EV, Telnova LH, Uryvaeva MK, i dr. Mukovystsydoz u detei – problemy diahnostyky. Zhurnal im. N.A. Dzhavakhyshvyly «Eksperymentalnaia i klynycheskaia medytsyna». 2015;2:12-7. [in Russiаn].
  • Kramarenko NM, Ivanus SH. Osoblyvosti fizychnoho rozvytku ditei mista Dnipra, khvorykh na mukovistsydoz. Medychni perspektyvy. 2016;XXI/4:150-6. [in Ukrainian].
  • Fesenko MIe, Pokhylko VI, Shcherban OA, Krykotenko LV, Stepchenko YuL. Dva vypadky zakhvoriuvannia ditei na mukovistsydoz u simi. Sovremennaia pedyartyia. 2016;6(78):120-2. [in Ukrainian].
  • Farrell PM, White TB, Ren CL, Hempstead SE, Accurso F, Derichs N, et al. Diagnosis of cystic fibrosis: consensus guidelines from the Cystic Fibrosis Foundation. Journal of Pediatrics. 2017;181:4-15.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 219-223 сторінки, код УДК 616.37-008.6-07-053.2"465*10"

DOI: