Мамедова Н. А.

РОЗВИТОК АУТОІМУННОГО ПРОЦЕСУ І СТУПІНЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА FCGRIIC ПРИ ХВОРОБІ ХАШИМОТО


Про автора:

Мамедова Н. А.

Рубрика:

МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В даній статті наведені результати вивчення характерних особливостей гена FCGRIIC при хворобі Хашимото і фенотипової ролі характеру його мутацій і поліморфізмів в розвитку даної аутоімунної патології. 48 залучених до досліджень пацієнтів з клінічними ознаками хвороби Хашимото надійшли до відділень ендокринології та внутрішніх хвороб медичного факультету Егейського університету. Для проведення порівняльного аналізу в ці дослідження були включені 25 практично здорових осіб аналогічного віку та статі без діагнозу тиреоїдиту Хашимото і без сімейної передісторії або генетичної схильності досліджуваної патології. За результатами проведених клініко-лабораторних досліджень після здійснення аналізу всієї кодіронної ділянки гена FCGRIIC було виявлено 12 нових мутацій, де 7 з них були точковими мутаціями: Pro83Gln, Thr118Ile, Tyr205Phe, Ile183Met, Ser189Thr, Ile232Thr, Pro280Leu, а в п’яти випадках були ідентифіковані 5 варіантів мутацій або поліморфізмів, так званих кодон-синонімів, що не приводять до помітних порушень функцій: Leu150Leu, Leu204Leu, Thr203Thr, Leu204Leu, Pro299Pro. Крім цього, в 6 випадках були виявлені зміни порядку нуклеотидів або їх дислокації в інтронній зоні гена. Вивчаючи білковий склад регуляторних зон генів з виявленням різних мутацій і поліморфізмів, було виявлено, відповідність білків Pro83Gln, Pro83Pro, Gln57Gln, Gln63Gln першому домену білка FCGRIIC, а мутації і поліморфізми, які відповідали другому домену протеїну FCGRIIC, були: Ile183Met, Ser189Thr, Tyr205Phe, Gln57Gln, Gln63Gln, Leu150Leu, Thr203Thr ve Leu204Leu. Крім того, в основній групі хворих з тиреоїдитом Хашимото спостерігався високий рівень частоти мутантних алелів гена FCGRIIC (90% мутантних алелів), тоді як в контрольній групі з практично здорових осіб показники були значно нижче (70% мутантних алелів). Висновки. При вивченні різних мутацій і поліморфізмів, було виявлено відповідність білків Pro83Gln, Pro83Pro, Gln57Gln, Gln63Gln першому домену білка FCGRIIC, а мутації і поліморфізми, які відповідали другому домену протеїну FCGRIIC, були: Ile183Met, Ser189Thr, Tyr205Phe, Gln57Gln, Gln63Gln, Leu150Leu, Thr203Thr ve Leu204Leu. Крім того, в основній групі хворих з тиреоїдитом Хашимото спостерігався високий рівень частоти мутантних алелів гена FCGRIIC (90% мутантних алелів), тоді як в контрольній групі з практично здорових осіб показники були значно нижче (70% мутантних алелів).

Ключові слова:

тиреоїдит Хашимото, мутації, поліморфізми, гени

Список цитованої літератури:

  • Balazs C. Hashimoto’s thyroiditis, the model of organ-specific autoimmune disorders. Orv Hetil. 2007;148(8):31-3.
  • Chartier B, Bandy P, Wall JR. Fc receptor-bearing blood mononuclear cells in thyroid disorders: increased levels in patients with subacute thyroiditis. Clin Endocrinol Metab. 1980;51(5):1014-8.
  • Mori H, Amino N, Iwatani Y, Asari S, Izumiguchi Y, Kumahara Y, et al. Decrease of immunoglobulin G-Fc receptor-bearing T lymphocytes in Graves’ disease. J Clin Endocrinol Metab. 1982;55(3):399-402.
  • Tomer Y, Davies TF. Searching for the autoimmune thyroid disease susceptibility genes: from gene mapping to gene function. Endocr Rev. 2003;24(6):694.
  • Bournazos S, Woof JM, Hart SP, Dransfield I. Functional and clinical consequences of Fc receptor polymorphic and copy number variants. Clin Exp Immunol. 2009;157(2):244-54.
  • Stassi G, De Maria R. Autoimmune thyroid disease: new models of cell death in autoimmunity. Nat. Rev. Immunol. 2002;34(7):195-200.
  • Weetman AP. New aspects of thyroid immunity.Horm Res. 1997;48 (2) 51-54.
  • Burger AG. Environment and thyroid function. J Clin. Endocrinol Metab. 2004;89(4):15-26.
  • Shirasawa S. Susceptibility genes for the development of autoimmune thyroid disease. Nihon Rinsho. 2006;64(12):2208-14.
  • Vaidya B, Kendall-Taylor P, Pearce SH. The genetics of autoimmune thyroid disease. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87(12):53-85.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 258-263 сторінки, код УДК 612.017-616-056.3

DOI: