Яковцова І. І., Тітов Є. В., Івахно І. В.

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ РЕЦИДИВУ І ПРОГРЕСІЇ НЕІНВАЗИВНИХ УРОТЕЛІАЛЬНИХ РАКІВ СЕЧОВОГО МІХУРА


Про автора:

Яковцова І. І., Тітов Є. В., Івахно І. В.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Уротеліальний рак сечового міхура (УРСМ) виявляється в 75% на стадії неінвазивного зростання, проте рецидив неінвазивних УРСМ (НУРСМ) виникає в 30-85%. Це визначає необхідність пошуку надійних критеріїв прогнозу клінічного перебігу захворювання. Досліджено операційний матеріал пацієнтів УРСМ за 2011-2015 рр. (1041 випадок). НУРСМ був розділений на 3 групи: без рецидивів (I група, 46 випадків), первинні пухлини з рецидивом (II група, 46 випадків) і з прогресією (III група, 14 випадків). I і II групи були взяті з однаковим диференціюванням G. Число НУРСМ склало 72,9% (759/1041 випадків). З комплексу клінікоморфологічних ознак прогностичними критеріями рецидиву НУРСМ можна вважати розмір пухлини >3 см (p <0,001), мультифокальне зростання (p <0,05), сума балів 5-9 при проміжному ризику рецидиву за алгоритмом Європейської організації з дослідження та лікування раку (EORTC) (р <0,01). Критеріями прогресії НУРСМ можна вважати розмір пухлини >3 см (р <0,01), G2-G3 (p <0,05) і високий ризик прогресії за алгоритмом EORTC (р <0,01).

Ключові слова:

неінвазивний уротеліальний рак сечового міхура, рецидив, прогресія, прогноз

Список цитованої літератури:

  • Breyer J, Shalekenov S, Aziz A, van Rhijn BWG, Brundl J, lausenmeyer E, et al. Increased Proliferation as Independent Predictor of Disease Recurrence in Initial Stage pTa Urothelial Bladder Cancer. Bladder Cancer. 2017 Jul 27;3(3):173-80.
  • Fedorenko ZP, Hulak LO, Horokh ÉL, Ryzhov AYu, Sumkyna OV, Kutsenko LB. Rak v Ukrayini, 2011-2015. Byul. Natsionalʹnoho kantser-reyestru Ukrayiny. 2011-2016 [Internet]. [tsytovano 2017 Sich 1];14-18. Dostupno: http://users.i.kiev.ua/~ucr/ [in Ukrainian].
  • Bostwick DG, Cheng L. Urologic Surgical Pathology, 3th edition. Philadelphia: USA: ELSEVIER Sanders; 2014. 1273 p.
  • Rhijn BW, Burger М, Lotan Y, Solsona E, Stief CG, Sylvester RI, et al. Recurrence and progression of disease in non-muscle-invasive bladder cancer: from epidemiology to treatment strategy. Eur. Urol. 2009 Jun 26;56(3):430-42.
  • Selvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witjes JA, Bouffioux C, Denis L, et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage TaT1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. Eur. Urol. 2006 Mar;49(3):466-75.
  • Sanjay GP, Weiner AB, Keegan K, Morgan T. Oncologic outcomees in pationts with nonurothelial bladder cancer. Indian journal of Urology. 2018 Jan 1;34(1):39-44.
  • Edge SB, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene F, Trotti A, et al. American Joint Committee on Cancer staging manual [Internet]. New York: Springer; 2010 [cited 2010 Feb 24]. 718 p. Available from: http://www.springer.com/br/book/9780387884424
  • Moch H, Humphrey PA, Ulbright TM, Reuter VE, Cubilla AL. World Health Organization: pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital Organs, 4th edition. Eur. Urol. 2016 Jul;70(1):93-105.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (143), 2018 рік , 340-344 сторінки, код УДК 616.62-006.6-036.87-091.8

DOI: