Айварджі О. О.

ІНДЕКС АНАЛЬГЕЗІЇ/НОЦІЦЕПЦІЇ (ANI) ТА ЙОГО КОРЕЛЯЦІЯ ПРИ СЕПТОПЛАСТИЦІ


Про автора:

Айварджі О. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи – дослідити кореляцію між ANI та показниками гемодинаміки, рівнем післяопераційного болю за ВАШ, тривалістю анестезії, оперативного втручання, крововтратою, відгуками хірургів та оцінити прогностичну можливість індексу анальгезії/ноціцепції щодо перебігу анестезії, оперативного втручання та рівня післяопераційного больового синдрому. Об’єкт і методи: у даному дослідженні вивчалися показники 116 пацієнтів з викривленням перетинки носу, яким проводилася септопластика в умовах внутрішньовенної анестезії + ШВЛ з місцевою анестезією 2% розчином лідокаїну. Проведено аналіз кореляції за Спірменом між індексом анальгезії/ноціцепції (ANI) та показниками гемодинаміки (СІ, САТ, ЧСС), обсягом інтраопераційної крововтрати, тривалістю анестезії, оцінкою хірургом операційного поля та рівнем болю за ВАШ у післяопераційному періоді. Результати дослідження: виявлена зворотна пропорційна кореляція високого ступеню між ANI і показниками гемодинаміки, обсягом крововтрати, тривалістю анестезії на всіх етапах спостереження, починаючи з індукції анестезії і до пробудження пацієнтів і прямо пропорційна кореляція високого ступеню між ANI і оцінкою хірургом операційного поля. Між рівнем ANI протягом анестезії та рівнем больового синдрому за ВАШ на 2-у добу після операції відзначається зворотна пропорційна кореляція середнього ступеню. Галузь використання результатів. Використання ANI можна рекомендувати для впровадження у практичній діяльності при оперативних втручаннях при викривленні носової перетинки для прогнозування рівня больового синдрому у післяопераційному періоді, а також можливо – для прогнозування сприятливого перебігу анестезії та оперативного втручання. Висновки. Підвищення рівня ANI до значень 60-70 на усіх етапах з моменту індукції анестезії та до пробудження хворих достовірно корелює зі зниженням САТ, ЧСС, СІ до нижніх меж норми, обсягу крововтрати, тривалості анестезії та рівня болю за ВАШ на 2-гу добу після оперативного втручання, і – з підвищенням оцінки хірургом операційного поля. Рівень ANI впродовж оперативного втручання може використовуватись для прогнозування рівня больового синдрому у післяопераційному періоді. Підвищення рівня ANI у межах нормальних показників можливо є прогностичним критерієм сприятливого перебігу анестезії та оперативного втручання.

Ключові слова:

септопластика, індекс анальгезії/ноціцепції (ANI), анальгезія, гемодинаміка, кореляція

Список цитованої літератури:

  1. Dzh. Edvard Morgan-ml., Megid S. Mihail, Majkl Dzh. Marri. Klinicheskaya anesteziologiya. Moskva: Izdatelstvo Binom; 2011. s. 399-400. [in Russian].
  2. Spasova AP, Tihova GP, Bazarov RO. Indeks analgezii-nocicepcii: vozmozhnosti i predely. Vestnik anesteziologii i reanimtaologii. 2015;12(5):6470. [in Russian].
  3. Kobelyackij YuYu, Shajda OO. Suchasni metodi ob’yektivizaciyi bolyu ta nocicepciyi. Medicina neotlozhnyh sostoyanij. 2015;2(65):19-23. [in Ukrainian].
  4. Goldovskij BM, Potalov SA, Sid EV, Serikov KV, Nasteka NV. Vliyanie stressa na pokazateli variabelnosti serdechnogo ritma u sotrudnikov vyezdnogo personala skoroj medicinskoj pomoshi. Medicina neotlozhnyh sostoyanij. 2015;8(71):92-5. [in Russian].
  5. Chumachenko ED. Analgesia Nociception Index: ot obektivnoj ocenki nocicepcii k optimizacii obezbolivaniya. Klinichna anesteziologiya ta intensivna terapiya. 2014;2(4):90-102. [in Russian].
  6. Dundar N, Kus A, Gurkan Y, Toker K, Solak M. Analgesia nociception index (ani) monitoring in patients with thoracic paravertebral block: a randomized controlled study. J Clin Monit Comput. 2018 Jun;32(3):481-6. DOI: 10.1007/s10877-017-0036-9
  7. Henry D. Upton, Guy L. Ludbrook, Andrew Wing, Jamie W. Sleigh. Intraoperative “Analgesia Nociception Index” – Guided Fentanyl Administration During Sevoflurane Anesthesia in Lumbar Discectomy and Laminectomy. A Randomized Clinical Trial. Anesthesia & analgesia. 2017;125(1):1-10.
  8. Guldem Turan, Arzu Yildirim Ar, Yildiz Yigit Kuplay, Oznur Demiroluk, Mustafa Gazi, Nur Akgun, et al. Analgesia Nociception Index for perioperative analgesia monitoring in spinal surgery. Brazilian Journal of Anesthesiology. 2017;67(4):370-5.
  9. Zarzar AS, Kim EV, Ataxanov ShE, Maxmudov MA, Zabitova ZM. Ispolzovanie mikrokalkulyatorov dlya raschyota gemodinamicheskix parametrov levogo zheludochka. Anesteziologiya i reanimatologiya. 1991;2:2. [in Russiаn].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 71-75 сторінки, код УДК 616 – 089. 5 – 06: 616. 216

DOI: