Вихтюк Т. І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЇ ДІЛЯНКИ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ ПРООПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК ІЗ МІСЦЕВИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ВАКУУМ-АСИСТОВАНОЇ ТЕРАПІЇ


Про автора:

Вихтюк Т. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлено результати локального лікування інфекційно ускладнених післяопераційних ран ІІ та ІІІ стадії за класифікацією Szilagyi після реконструктивних втручань з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок (КІНК). Порівняно результати локальної терапії методом ВАК-терапії (основна група) та класичним методом пасивного дренування (контрольна група). Отримані дані вказують на те, що загоєння післяопераційної рани у хворих із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ проходило достовірно швидше при використані для місцевої терапії методу ВАК-терапії, ніж у хворих із застосуванням пасивного дренування (на 29,56±1,91 добу проти 34,82±1,85 добу, р<0,01). Подібно відрізнялась середня тривалість загоєння інфекційно ускладнених післяопераційних ран. Так, достовірно менше тривало загоєння ран у пацієнтів при використані для місцевої терапії методу ВАК-терапії у порівнянні із хворими контрольної групи (25,22±1,90 доби проти 30,34±1,88 доби).

Ключові слова:

критична ішемія нижніх кінцівок, інфекція ділянки хірургічного втручання, вакуум-асистована терапія, лікування

Список цитованої літератури:

  1. Vykhtyuk TI, Orel YuG, Gavryliv BM, Xorkavyj YuZ. Klinichnyj vypadok likuvannya infikovanoyi rany stegna z urazhennyam syntetychnogo sudynnogo proteza. Shpytalna xirurgiya. 2017;1:106-9. [in Ukrainian].
  2. Oberhuber A, Lohr B, Orend K-H, Schelzig H, Muehling B. Outcome of Infrainguinal Prosthetic Graft Infections Depending on the Surgical Management. Surgical Infections. 2014;15(5):606-12.
  3. Goatman C, Antoniou GA, Vincent Smyth J, Murray D. Vacuum assisted closure therapy for infected groin wounds following vascular surgery. International Journal of Surgery. 2013;11(8):739.
  4. Monsen C, Wann-Hansson C, Wictorsson C, Acosta S. Vacuum-assisted wound closure versus alginate for the treatment of deep perivascular wound infections in the groin after vascular surgery. Journal of Vascular Surgery. 2014;59(1):145-51.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 92-95 сторінки, код УДК 617.58-005.4-022-085:533.5

DOI: