Фелештинський Я. П., Дадаян В. А.

ВИБІР СПОСОБУ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ ПРИ ТРОАКАРНИХ ГРИЖАХ ПОЄДНАНИХ З ДІАСТАЗОМ ПРЯМИХ М’ЯЗІВ ЖИВОТА


Про автора:

Фелештинський Я. П., Дадаян В. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведено аналіз хірургічного лікування 85 пацієнтів з параумбілікальними троакарними грижами, поєднаними з діастазом прямих м’язів живота шириною від 3 см до 10 см. Жінок було 52 (61,2%), чоловіків 33 (38,8%). Троакарні грижі у всіх пацієнтів виникли після лапароскопічної холецистектомії. В залежності від способу алогерніопластики з ліквідацією діастазу прямих м’язів або без його ліквідації пацієнти були розділені на 2 групи. Першу (основну) групу складали 43 пацієнта, яким виконували лапароскопічну алогерніопластику з використанням інтраабдомінальної сітки «Pariеtex composite» та ліквідацією діастазу прямих м’язів трансфасціальними швами. Патент на корисну модель, та відкриту аллопластику «sublay» з використанням поліпропіленової сітки та ліквідацією діастазу прямих м’язів. Другу групу (порівняння) складали 42 пацієнти яким виконували лапароскопічну алогерніопластику з використанням інтраабдомінальної сітки «Pariеtex composite» без ліквідації діастазу прямих м’язів та відкрита методика з преперитонеальним розміщенням сітчастого поліпропіленового імплантат, м’язово-апоневротичні краї дефекту зшивались контактно над сіткою. Вище та нижче укріпленого дефекту прямі м’язи не зашивались. Алогерніопластика троакарних гриж поєднаних діастазом прямих м’язів живота як лапароскопічна так і відкрита без ліквідації діастазу прямих м’язів супроводжується рецидивами.

Ключові слова:

діастаз прямих м’язів живота, атрофія апоневрозу та прямих м’язів живота, троакарні грижі живота, лапароскопічна холецистектомія, профілактика троакарних гриж

Список цитованої літератури:

  1. Nychytailo ME, Beliaev VV, Halochka YP. Troakarnye hrizhy kak oslozhnenye laparoskopycheskykh vmeshatelstv. Khirurhiia Ukrainy. 2008;2(26):57-8. [in Russiаn].
  2. Miodrag Radunovic, Ranko Lazovic, Natasa Popovic, Milorad Magdelinic, Milutin Bulajic, Lenka Radunovic, et al. Complications of Laparoscopic Cholecystectomy: Our Experience from a Retrospective Analysis. Open Access Maced J Med Sci. 2016 Dec 15;4(4):641-6.
  3. Sharma R, Mehta D, Goyal M, Gupta S. The Earliest Presenting Umbilical Port Site Hernia Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Case Report. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR. 2016 Jul 1;10(7):18-9.
  4. Van der Linden YT, Boersma D, Bosscha K, Lips DJ, Prins HA. Use of a multi-instrument access device in abdominoperineal resections. Journal of Minimal Access Surgery. 2016 Jul-Sep;12(3):248-53.
  5. Gaillard M, Tranchart H, Lainas P, Dagher I. New minimally invasive approaches for cholecystectomy: Review of literature. World Journal of Gastrointestinal Surgery. 2015 Oct 27;7(10):243-8.
  6. Sureka B, Mukund A. Review of imaging in post-laparoscopy cholecystectomy complications. The Indian Journal of Radiology & Imaging. 2017 Oct-Dec;27(4):470-81.
  7. Feleshtynsʹkyy YaP, Dadayan VA, vynakhidnyky; Natsionalʹna medychna akademiya pislyadyplomnoyi osvity imeni P. L. Shupyka, patentovlasnyk. Sposib laparoskopichnoyi aloplastyky pislyaoperatsiynykh troakarnykh hryzh paraumbilikalʹnoyi dilyanky. Patent Ukrayiny № 117969. 2017 Serp 10. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 187-190 сторінки, код УДК 616.381-072.1-089.168.1-06:617.55-007.43-06:[611.736-007.483:617.55-089.844]

DOI: