Власюк Т. І.

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІОКАРДА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ


Про автора:

Власюк Т. І.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи є вивчення морфологічних змін міокарда шлуночків серця щурів із експериментальним стрептозотоциновим цукровим діабетом та при його корекції. Цукровий діабет моделювали одноразовим внутрішньоочеревинним введенням стрептозотоцину (6 мг на 100 г маси тіла). Встановлено, що на 28 добу перебігу експериментального цукрового діабету спостерігаються початкові ознаки діабетичної кардіоміопатії, яка розвивається на тлі діабетичної мікроангіопатії. Щоденні ін’єкції ексенатиду та інсуліну призводять до: нормалізації рівнів глюкози і глікозильованого гемоглобіну в крові, відновлення морфометричних показників і ультраструктурної будови кардіоміоцитів шлуночків серця.

Ключові слова:

цукровий діабет, міокард, щури, інсулін, ексенатид

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 260-264 сторінки, код УДК 611.12+616-092.4+616.379-008.64

DOI: