Головацький А. С., Гербут А. О., Кочмарь М. Ю., Гецко О. І., Палапа В. Й.

ЩІЛЬНІСТЬ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН МАНТІЙНОЇ ЗОНИ ЛІМФОЇДНИХ ВУЗЛИКІВ БІЛОЇ ПУЛЬПИ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ-САМЦІВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ АНТИГЕННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ОРГАНІЗМУ


Про автора:

Головацький А. С., Гербут А. О., Кочмарь М. Ю., Гецко О. І., Палапа В. Й.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На гістологічних препаратах селезінки ми вивчали щільність малих, середніх і великих лімфоцитів, плазмоцитів та макрофагів у мантійній зоні лімфоїдних вузликів селезінки в нормі та протягом місяця після введення антигена ″Імуноглобуліна людини нормального″. Перші зміни щільності цих клітин спостерігаються через три доби після дії антигена. При цьому найбільше зростає кількість великих лімфоцитів, майже у три рази, щільність малих лімфоцитів збільшується на 1,4%, показники щільності макрофагів і плазмоцитів не змінюються. Максимальних величин щільність імунокомпетентних клітин досягає через сім діб після введення антигену. Так, кількість малих лімфоцитів становить 20,57±0,11, що на 12% більше, ніж інтактної групи тварин, щільність середніх лімфоцитів зростає на 10%, а показники великих лімфоцитів – 0,31±0,08, що у 7 разів за інтактну групу щурів. У цей період зростає щільність плазмоцитів та макрофагів і становить відповідно 0,10±0,06, 0,14±0,06. При електронно-мікроскопічному дослідженні спостерігається посилена плазматизація лімфоцитів. Ці клітини велике ядро без характерного для плазмоцита малюнка, у цитоплазмі багато рибосом. У макрофагів збільшується кількість і довжина цитоплазматичних відростків, цитоплазма насичена гемосидеріновими тільцями.

Ключові слова:

селезінка, білі щури, лімфоцити, антигенна стимуляція

Список цитованої літератури:

  1. Herbut AO, Holovatskyi AS, Kochmar MYu, Hetsko OI. Morfofunktsionalna kharakterystyka periarterialnykh limfoidnykh pikhv selezinky bilykh shchuriv-samtsiv riznykh vikovykh hrup u normi. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia ″Medytsyna″. 2008;34:12-5. [in Ukrainian].
  2. Herbut AO, Kochmar MIu, Holovatskyi AS, Palapa VI. Kharakterystyka shchilnosti klitynnykh elementiv periarterialnykh limfoidnykh pikhv selezinky bilykh shchuriv-samtsiv reproduktyvnoho viku cherez sim dib pislia antyhennoi stymuliatsii orhanizmu. Prykladni aspekty morfolohii. 2009;160-1. [in Ukrainian].
  3. Herbut AO, Kochmar MIu, Hetsko OI. Morfofunktsionalna kharakterystyka svitlykh tsentriv limfoidnykh vuzlykiv biloi pulpy selezinky shchurivsamtsiv riznykh vikovykh hrup u normi. Visnyk morfolohii. 2010;16(2):297-0. [in Ukrainian].
  4. Klein E. The Anatomy of the Lymphatic System. Edward Klein. BiblioBazaar, LLC; 2008. 156 р.
  5. Bibik EYu. Ultrastruktura podmyishechnyih limfaticheskih uzlov intaktnyih polovozrelyih kryis. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh. 2007;3:181. [in Russiаn].
  6. Herbut AO, Hetsko OI, Kochmar MIu. Dynamika zmin shchilnosti klitynnykh elementiv periarterialnykh limfoidnykh pikhv selezinky bilykh shchuriv-samtsiv reproduktyvnoho viku protiahom misiatsia pislia antyhennoi stymuliatsii orhanizmu. Trudyi Kryimskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. S.I. Georgievskogo. 2010;146(5):59-2. [in Ukrainian].
  7. Cherkasov EV. Ultrastruktura dendrytnykh klityn tymusa pry eksperymentalnii opikovii khvorobi u shchuriv ta za umov yii likuvannia kombinovanymy hiperosmoliarnymy rozchynamy. Visnyk morfolohii. 2012;18(1):6-10. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 275-278 сторінки, код УДК 611.41.42:616-097

DOI: